Sẵn sàng du học tập – những khái niệm như chi phí lương, chi phí thưởng, chi phí hoa hồng gồm nghĩa khác nhau, chính vì như vậy được thể hiện bằng những từ ngữ khác biệt trong giờ Anh. Hồ hết từ vựng với ví dụ sau đây để giúp bạn làm rõ hơn những khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: tiền thưởng giờ anh là gì


*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi làm cho việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoài giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled lớn extrapay.

Nhân viên làm thêm kế bên giờ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả định kỳ và thường theo tháng, đựơc phương pháp trong thích hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường xuyên trả theo tuần, nhất là cho những các bước làm mướn phổ thông, không cần qua bởi cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phụ cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe, đi lại, năng lượng điện thoại. Xung quanh ra, “allowance” còn được dùng làm chỉ khoản chi phí tiêu vặt phụ huynh thường cho nhỏ cái.

Xem thêm: Kem Cc Cream Là Gì - Tìm Hiểu Mọi Thứ Về Kem Cc Cream

Ví dụ:

Tôi nhận ra tiền trợ cấp hằng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm doanh thu bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng chăm cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng thêm tiền thưởng năng suất làm việc cho chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền huyết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ khi Jenny thành lập chúng tôi bước đầu để dành riêng tiền về sau con nhỏ bé học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông chủ bắt buộc trả chi phí trợ cấp thôi việc sau thời điểm một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp