Tập tin (File) là tập hợp các thông tin có liên quan với nhau được lưu trữ trên bộ nhớ lưu trữ ngoài. Cụ thể tập tin là các chương trình, dữ liệu được tàng trữ trên đĩa. Để sáng tỏ giữa các tập tin với nhau, mỗi tập tin tất cả một tên.Bạn đang xem: Thư mục nơi bắt đầu là gì

b) Quy tắc khắc tên tập tin: thương hiệu tập tin tất cả dạng như sau .

Bạn đang xem: Thư mục gốc là gì

= Tên file phần mở rộng

- trong số đó phần tên thiết yếu của tập tin (file name) là bắt đề nghị có.

- Phần không ngừng mở rộng (extension) dùng làm định loại tập tin có thể tất cả hoặc không.

- Phần mở rộng của tập tin được chia cách với phần tên vì dấu chấm (.)

Ví dụ : Quyet toan 1.xls (file EXCEL), Tong-ket-qui1-2004.doc, Turbo.exe

Chú ý :

- những ký trường đoản cú không được dùng để viết tên tập tin / * ? ;

- các tập tin bao gồm phần không ngừng mở rộng là EXE, COM, BAT thường là những tập tin chương trình.

- các tập tin gồm phần mở rộng là DOC, TXT, HTM thường xuyên là các tập tin văn bản.

- những tập tin gồm phần không ngừng mở rộng là PAS, PRG, C là những tập tin công tác nguồn của ngữ điệu PASCAL, FOXPRO, C.

Trong phần tên chính hay phần không ngừng mở rộng của tập tin có thể dùng cam kết tự * hoặc ? nhằm chỉ một chúng ta tập tin thay bởi một tập tin. - ký tự * thay mặt cho một tổ ký từ bỏ tùy ý kể từ vị trí của *. - cam kết tự ? thay mặt cho một ký tự tùy ý tại địa chỉ của ?.Ví dụ : *.PASnhóm tập tin có phần mở rộng là PAS, còn phần tên chính là tùy ý. DATA?.DOC là tên của những tập tin tất cả ký tự thứ 5 tùy ý, đó là nhóm tập tin mang tên như : DATA1.DOC, DATA2.DOC, DATAT,...

Tên dành riêng Thiết bị
CONBàn phím, screen (Console)
LPT1 (PRN) Parallel Port 1 (Máy in song song 1)
LPT2, LPT3 Parallel Port 2,3 (Máy in tuy nhiên song 2, 3)
COM1 (AUX) Serial Port 1 (Port tiếp liền 1)
COM2 Serial Port 2 (Port tiếp nối 2)
CLOCKSĐồng hồ nước của máy
NULThiết bị mang (Dummy Device)
2. Thư mục (Folder/Directory)


*

- Thư mục là một phân vùng hình thức trên đĩa để câu hỏi lưu trữ các tập tin gồm hệ thống. Fan sử dụng hoàn toàn có thể phân một đĩa ra thành nhiều vùng riêng biệt biệt, trong mỗi vùng rất có thể là giữ trữ một trong những phần mềm nào đó hoặc các tập tin riêng rẽ của từng người tiêu dùng ... Mỗi vùng gọi là 1 thư mục.

Xem thêm: Làm Cách Xóa Mail Trên Outlook Đơn Giản, Dễ Thực Hiện, Cách Xóa Tài Khoản Email Khỏi Outlook

- mỗi đĩa trên máy tương ứng với một thư mục và được hotline là thư mục cội (Root Directory). Trên thư mục gốc rất có thể chứa các tập tin hay những thư mục con (Sub Directory). trong những thư mục con hoàn toàn có thể chứa các tập tin hay thư mục con khác. Kết cấu này được điện thoại tư vấn là cây thư mục. - tên của folder (Directory Name) được đặt theo như đúng quy mức sử dụng đặt tên của tập tin, thông thường tên folder không để phần mở rộng.


*

- Thư mục gốc là thư mục tối đa được tổ chức triển khai trên đĩa với được tạo ra trong quy trình định dạng đĩa bởi lệnh Format, vì vậy ta cấp thiết xóa folder này.

- Thư mục hiện hành (Working Directory) là thư mục nhưng mà tại đó chúng ta đang chọn hay đang có tác dụng việc.

- Thư mục trống rỗng (Empty Directory) là thư mục trong những số ấy không cất tập tin giỏi thư mục con.

Ví dụ: Theo sơ đồ cấu trúc của cây folder hình bên trên ta thấy:

- Thư mục gốc C: chứa những thư mục BC4, BP, DYNEDWIN, …

- Trong thư mục nhỏ cấp 1 WINDOWS chứa các thư mục con ALL USERS, APPLICATION DATA,…

- vào thư mục con cấp 2 COMMAND chứa thư mục con cấp 3 EBD và những tập tin ANSI.SYS, ATTRIB.EXE, …

3. Đường dẫn (Path):

- khi trên đĩa đã có một đội chức folder thì bài toán quản lý những tập tin dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi đó người sử dụng muốn tróc nã nhập cho một đối tượng (một tập tin hay là 1 thư mục con) không chỉ đơn giản là giới thiệu tên của chính nó (vì bao gồm thể có nhiều tập tin hay thư mục bé trùng tên trên những thư mục khác nhau) nhưng mà phải xác định thật ví dụ về địa điểm của đối tượng cần truy vấn nhập.Ví dụ : vị trí của tập tin ANSI.SYS được xác định không hề thiếu như sau : C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYSTrong đó : tên ổ đĩa là C, thương hiệu thư mục là WINDOWS, COMMAND. Thương hiệu tập tin bắt buộc truy nhập là ANSI.SYS. Đường dẫn (path) : là một chuỗi tên những thư mục mà lại ta rất cần được đi qua để mang lại được tập tin đề nghị dùng. Trong đường dẫn tên những thư mục được cách nhau bởi vì dấu (dấu sổ trái), trong số ấy thư mục đứng sau cần là bé của thư mục đứng ngay trước nó.Ví dụ: - C:WINDOWSASYMRUNTIME là đường truyền đến folder RUNTIME vào thư mụcC: WINDOWSASYM.- C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường truyền đến tập tin ANSI.SYS trong thư mụcC:WINDOWSCOMMAND.