Tên miền THƯƠNG HIỆU dành cho tổ chức, cá thể đăng cam kết theo thương hiệu như thương hiệu đầy đủ, thương hiệu viết tắt, tên thương mại, tên túng danh, uy tín … của tổ chức, cá nhân.Lưu ý: cá thể không đăng ký thương hiệu của tổ chức. Tổ chức triển khai không đk chiếm dụng thương hiệu của tổ chức triển khai không liên quan.Trong quá trình đăng cam kết tên miền, đơn vị cần bổ sung cập nhật giải trình tại sao và chân thành và ý nghĩa của thương hiệu miền (nếu có).


Bạn đang xem: Tên miền .com giá rẻ

*

60,000 VNĐ
50,000 VNĐ

Xem thêm: Tổng Hợp 50+ Theme Miễn Phí Cho Wordpress Miễn Phí, Mới Và Đẹp Nhất

50,000 VNĐ
.edu.vn
.org.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn | .binhduong.vn | .bacgiang.vn | .hanoi.vn | .danang.vn | .gialai.vn | .binhphuoc.vn | .thanhphohochiminh.vn | .bentre.vn | .longan.vn | tên miền địa giới hành thiết yếu khác
tên miền Đăng ký bắt đầu / Gia hạn phí chuyển Đăng cam kết Chuyển về
.com | .com.co | .cc | .xyz 297,000 VNĐ/năm 297,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.net 319,000 VNĐ/năm 319,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.org 330,000 VNĐ/năm 330,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.biz 396.000 VNĐ/năm 396.000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.info 374,000 VNĐ/năm 374,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.us | .top 275,000 VNĐ/năm 275,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.name 363,000 VNĐ/năm 363,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.mobi | .de.com 517,000 VNĐ/năm 517,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.today 445,500 VNĐ/năm 445,500 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.asia 346,500 VNĐ/năm 346,500 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.ws 770,000 VNĐ/năm 770,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.co 643,500 VNĐ/năm 643,500 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.guru 693,000 VNĐ/năm 693,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.site 693,000 VNĐ/năm 693,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.tv | .online 803,000 VNĐ/năm 803,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.de 484,000 VNĐ/năm 484,000 VNĐ Đăng ký Chuyển về
.co.uk

Bài viết liên quan