Take for granted là gì?

Take for granted‘: tức là xem/mặc định điều gì đó là hiển nhiên, đúng, sẵn có là bắt buộc vậy.

Bạn đang xem: Take for granted là gì

*

Ví dụ:

He speaks Russian so well that I take for granted that he is a Russian.Anh ấy nói tiếng Nga tốt đến nút tôi cho rằng anh ấy đương nhiên là tín đồ Nga.All the things that you take for granted, they just won’t be there any more.Tất cả phần đông thứ mà chúng ta cho là đương nhiên phải có thì sẽ không tồn tại ở đó.We take it for granted.Chúng tôi cho sẽ là chuyện đương nhiên thôi.Let’s take it for granted.Hãy xem điều ấy là hiển nhiên.We take our parents for granted.Chúng ta hy vọng đợi cha mẹ mình sẽ luôn luôn ở đó khi chúng ta cần họ nhưng chúng ta không khi nào biết ơn họ.We can’t take these things for granted.Chúng ta không thể cho hầu hết chuyện này là phân minh được.Most of us take life for granted.Hầu hết bọn họ đều xem sinh sống là lẽ tất nhiên.I take it for granted you ‘ve read this book.Tôi cứ coi như là anh vẫn đọc cuốn sách này rồi.In this country we take freedom of speech for granted.Ở non sông này công ty chúng tôi coi việc tự do thoải mái ngôn luận là chuyện đương nhiên.I never praise you because I take it for granted.Anh không khi nào khen em vày anh cho đó là vấn đề hiển nhiên.Something we take for grantednhững gì bọn họ cho là hiển nhiênA miracle we often take for granted.Một điều kỳ lạ mà họ cho la hiển nhiên.The standard telephone service is something we take for granted in today’s modern world.Dịch vụ năng lượng điện thoại chuẩn là món đá quý mà bọn họ nhận được trong thôn hội văn minh ngày nay.The Internet, advanced software applications, speech recognition, advances in telecommunications and the many services that we take for granted all are made feasible only because the performance of microchips has increased over time.Internet, những ứng dụng phần mềm tiên tiến, công nghệ nhận dạng giọng nói, những tân tiến trong nghành nghề viễn thông cùng nhiều khối hệ thống dịch vụ mà họ nắm đem để chất nhận được tất cả những thứ được tạo chỉ mang đến khả thi do là bởi vì hiệu năng của những vi mạch xử lý tăng lên nhiều lần.A lot of everyday things we take for granted. Take windshield wipers on cars for example. The earliest autos didn’t have wipers cleaning rain off so drivers could see.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Truyện Tranh Anime Đơn Giản, Vẽ Truyện Tranh Online

But somebody happened khổng lồ think outside of the box, và now all cars have themCó các thứ vào đời sống hằng ngày mà chúng ta coi thường, cho là điều tất nhiên. Mang thí dụ là chiếc gạt nước mưa bên trên xe ô-tô chẳng hạn. Những chiếc xe ôtô đầu tiên không bao gồm cái gạt nước mưa để cho người lái xe bắt gặp đường. Tuy nhiên, gồm một tín đồ nào đó đã xem xét khác với người thường, và lúc này tất cả phần lớn ôtô đều phải sở hữu cái gạt nước mưa.Take it for grantedcứ coi như làDon’t take me for granted.Đừng gồm nghĩ là tôi đã cảm kích đâu nhé.Don’t take it for granted.Đừng coi đó là điều đương nhiên.