Sau khi học kết thúc kiến thức của 12 thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh thì bạn cần phải biết biện pháp sử dụng phối hợp những thì với nhau để tạo cho câu văn quánh sắc. Muốn phối hợp được thì các bạn cần phải hiểu rõ được sự hòa hợp giữa 12 thì trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Sự phối hợp giữa các thì

Chính vì vậy, trong nội dung bài viết dưới trên đây kco.vn sẽ cung cấp đến các bạn một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng đó làSự liên minh giữa các thì, giữa chủ ngữ và đụng từ. ở bên cạnh lý thuyết cơ phiên bản thì bài viết hôm nay sẽ sở hữu bài tập vận dụng có câu trả lời ở cuối bài để chúng ta luyện tập tốt hơn.


Nội dung chính


1. Sự kết hợp giữa các thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh

Trong ngữ pháp giờ Anh, họ nên chăm chú rằng một câu có thể có nhiều mệnh đề (S+V). Thời điểm đó các động từ trong những mệnh đề đã phải gồm sự hòa hợp giữa những thì. Nói cho dễ nắm bắt thì thì của đụng từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề trạng ngữ) yêu cầu chịu sự đưa ra phối của thì của động từ làm việc mệnh đề chính.


*
*
*
*
*
*
Sự hòa hợp giữa những mệnh đề vào câu

Dưới đây là sự phối hợp giữa mệnh đề thiết yếu và mệnh đề chỉ thời gian

3.1. Mệnh đề thiết yếu ở thì hiện tại đơn

Mệnh đề bao gồm ở thì lúc này đơn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: I usually eat popcorn while I am watching movies

Tôi thường ăn bỏng ngô khi đã xem phim

3.2. Mệnh đề chính ở thì thừa khứ tiếp diễn

Mệnh đề thiết yếu ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề trạng ngữ ở các dạng thì thừa khứ

Ví dụ

He was cooking when I visited him

Anh ấy đã nấu nạp năng lượng khi tôi cho thăm

When the police arrived, all of suspects had died

Khi cảnh sát đến, tất cả các nghi phạm đã chết

3.3. Mệnh đề bao gồm ở thì tương lai đơn

Mệnh đề chủ yếu ở thì sau này đơn, mệnh đề trạng ngữ ở những dạng thì hiện tại

Ví dụ: I will visit you when I have free time

Tôi sẽ tới thăm chúng ta khi tôi có thời hạn rảnh

4. Kết hợp thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ

4.1. Mệnh đề chính ở thì lúc này đơn

Mệnh đề phụ sinh sống thì bây giờ đơn

Ví dụ: I always wear trainers when I take a leisurely stroll

Tôi luôn mặc vật dụng tập khi quốc bộ nhàn nhã

Ví dụ: I never go to bed right after I have finished my dinner

Tôi không bao giờ đi ngủ ngay sau khi ăn dứt bữa tối

Ví dụ: I tend to listen to lớn my favorite songs while I’m doing boring tasks

Tôi có xu thế nghe những bài hát yêu thương thích của bản thân mình khi đang làm những công việc nhàm chán

Mệnh đề phụ ở thì sau này đơn

Ví dụ: Mary says she will study in Europe

Mary nói cô ấy vẫn học tại châu Âu

Mệnh đề phụ sống thì vượt khứ đơn

Ví dụ: I believe that I didn’t vì chưng that

Tôi tin rằng tôi dường như không làm điều đó

4.2. Mệnh đề thiết yếu ở thì thừa khứ đơn

Ví dụ: He said that he ate all the food

Anh ấy bảo rằng anh ấy đã nạp năng lượng hết thức ăn

Mệnh đề phụ làm việc thì vượt khứ trả thành

Ví dụ: When we came lớn the concert, they had sold all the tickets already

Khi công ty chúng tôi đến buổi hòa nhạc, chúng ta đã phân phối hết vé rồi

Mệnh đề phụ ngơi nghỉ thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ: He picked a gold coin while he was walking along the beach

Anh ta nhặt được một đồng xu tiền vàng khi đang quốc bộ dọc bãi biển

Mệnh đề phụ sinh hoạt dạng Would+ V(inf)

Ví dụ: He said that he would be the richest man on Earth

Anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ là bạn giàu tốt nhất trên Trái đất

Mệnh đề phụ nghỉ ngơi thì bây giờ đơn

Ví dụ: He said the earth is round

Anh ấy nói trái khu đất là hình tròn

4.3. Mệnh đề thiết yếu ở thì lúc này hoàn thành

Mệnh đề phụ sinh sống thì bây giờ đơn

Ví dụ: People have said that Ho chi Minh đô thị is the most fascinating thành phố in Southeast Asian

Người ta nói rằng tp.hồ chí minh là thành phố thu hút nhất Đông nam Á

4.4. Mệnh đề thiết yếu ở thì thừa khứ trả thành

Mệnh đề phụ làm việc thì vượt khứ đơn

Ví dụ: He had left before we came

Anh ấy vẫn rời đi trước khi shop chúng tôi đến

5. Bài tập

Bài tập 1

Bài tập về việc hòa đúng theo giữa các thì nâng cao

Question 1: Billiards ……….. Considered to lớn be an artistic sport.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 2: Cattle ……….. Raised mostly in the south of the United States.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 3: Measles ……….. Proven khổng lồ be caused by a kind of virus.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 4: The United Nations … its headquarters in new york city

A. Have B. Having C. Has D. To have

Question 5: The number of the months in a year …………twelve

A. Was B. Were C. Are D. Is

Question 6: What he told you………. . To be of no importance

A. Seems B. Seem C. Must seem D. Have seemed

Question 7: Mr. John, accompanied by several members of the committee,………. . Proposed some changes of the rules.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 8: There … lots of snow in the garden

A. Are B. Is C. Am D. Have been

Question 9: Tom doesn’t agree but the rest of us ….

A. Does B. Done C. Vì chưng D. Doing

Question 10: A lunch of soup & sandwiches ………not appeal khổng lồ all of the students.

A. Is B. Are C. Vày D. Does

Question 11: Above the fireplaces ………. A portrait of Lenin.

A. Is B. Are C. Be D. Tobe

Question 12: The Japanese ……….. Believed lớn be very self-respected.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 13: A hundred pounds ……….. Too expensive for that shirt!

A. Is B. Are C. Be D. Have been

Question 14: The city Committee ……….. Trying lớn make the final decision about the matter.

A. Is B. Are C. Be D. Am

Question 15: Pliers ……….. For holding things firmly or cutting wire.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 16: His silence … that he agrees with us.

Xem thêm: Hướng Dẫn Reset Máy In Epson T60 Báo 1 Đèn Đỏ Giot Mực, Lỗi Máy In Phun Màu Epson T60 Báo Lỗi 2 Đèn

A. Mean B. Means C. Meaning D. To mean

Question 17: One of the girls who … working in this department … my niece.

A. Is/being B. Is/are C. Is/is D. Was/were

Question 18: Everybody … trying to bởi vì their best at present

A. Have been B. Lớn be C. Are D. Is

Question 19: Both of the girls … pretty, but neither of them…….intelligent.

A. Are/are B. Are/is C. Is/is D. Is/are

Question 20: Jim as well as I … always busy doing English homework.

A. Be B. Am C. Is D. Are

Question 21: The study of languages … very interesting.

A. Is B. Are C. Am D. To lớn be

Question 22: The police … come lớn the site of the accident.

A. Have B. Has C. Has been D. Have been

Question 23: Every boy và girl in this room … the answer.

A. Known B. Know C. Knows D. Have known

Question 24: Here………the clown that you………….. Best.

A. Come/like B. Comes/likes C. Come/likes D. Comes/like

Question 25: Korean ……….. Very hard lớn learn.

A. Is B. Are C. Be D. Were

Question 26: My sister, together with her two children, ……….. To lớn Hawaii at the moment.

A. Flies B. Fly C. Is flying D. Are flying

Question 27: No one………the right khổng lồ tell me what to bởi vì or not to lớn do.

A. Has B. Have C. Is having D. Are having

Question 28: John or you ………. . Khổng lồ be responsible for the unfinished work.

A. Is B. Are C. Have D. Has

Question 29: Both Peter & his girlfriend………. Working for a bank.

A. Are B. Is C. Be D. Is being

Question 30: Three kilos of potatoes … the basket is heavier.

A. Do B. Does C. Make D. Makes

Bài tập 2

Chia động từ trong ngoặc

You may begin when you (be) ready.She said that she (get) married soon.She has told me her name (be) Mary.Do you hear what she (just, say)?They believe that the police (capture) the thief soon.John (live) in the same house since he left school.The teachers said that the shortest distance between two points (be) a straight line.Bill said that he (lose) his bicycle.Did you hear what she (just, say)?My father said he (be) here by noon.I didn’t know what time it (be), so I (turn) on the radio.I saw that I (make) a mistake.Mary (have) dinner when her friend called.She says that she (live) in the country when she (be) a child.They hoped that they (end) soon.I was taught that the sun (be) bigger than the moon.She has thought that the work (be) easy.The students had thought that the English chạy thử (be) rather difficult.I want lớn know how long she (live) here.I see that Henry (write) his composition now.

Đáp án

Đáp án bài tập 1ABACDADBCDABAADBCDBCAACDACACADĐáp án bài bác tập 2AreWould getIsHas just saidWould capturehas livedishad losthad just saidwould bewas, turnedhandmadewas havinglived, waswould endisiswashas livedis writing

Với những kỹ năng sự hòa hợp các thì kco.vn đã cung ứng ở nội dung bài viết này, so với những câu tiếng Anh nhiều năm hay ngữ pháp tinh vi sẽ không làm khó khăn được chúng ta nữa. Chúc bạn học tập giỏi và thành công xuất sắc nhé!