Sẵn sàng du học –Khi fan nói ko muốn hay là không thể biểu đạt chính xác, chính xác và tỉ mỉ điều mình muốn nói, ta đang dùng rất nhiều từ/cụm từ như Kind of, Sort of, Approximately, About, Etc., và all that (…).

Bạn đang xem: Sort of thing là gì

Bạn sẽ xem: Sort of thing là gì


*

Nói về những vấn đề tương tự

– Có một vài cụm trường đoản cú ta có thể dùng khi nói đến một câu hỏi gì tựa như việc khác, tuy vậy nó không hoàn toàn giống nhau. Ta thường dùng những các từ này vị ta không thể tìm kiếm được từ chính xác mà ta cần.Tadùngkind ofsort oftrước danh từ với tính từ.

Ví dụ:

A paramedic isa kind of doctor, or perhaps it isa sort ofnurse. I'm not sure, but they help injured people.

Người nhân viên cấp dưới cấp cứu giống như một bác bỏ sĩ, hoặc có lẽ rằng giống như 1 y tá. Tôi không chắc, nhưng mà họ giúp những người bị thương.

I'mkind of happythat school has finished, but I'll miss my friends.

Tôi chắc rằng sẽ vui khi năm học kết thúc, tuy nhiên tôi sẽ nhớ các bạn bè.

– Ta cũng dùngkind ofsort oftrướclikehoặcsimilar to.

Australian Rules Football iskind oflikesoccer & rugby combined.

Tạm dịch: dụng cụ Bóng đá Úc y như bóng đá cùng bóng chày phối kết hợp lại.

New Zealandissort ofsimilartoBritain.

Tạm dịch: Nước New Zealand tương tự như Anh quốc.

Từ này là gì?

– phần nhiều từ dưới đây hoàn toàn có thể được dùng để thay mang lại danh từ khi ta không biết từ đúng mực hoặc bọn họ không thể lưu giữ nó.

a whatsit a whatsitcalled

a thingummy a thingummyjig

Ví dụ:

You need one of those… oh, you know, you needa whatsitto open that bottle.

Tạm dịch: chúng ta cần trong những cái…bạn biết rồi đó, bạn cần cái thứ nhằm mở chai.

– Thingummycó thể được dùng để làm thay mang đến tên một fan nào đó.

Ví dụ:

Have you seen, erm,thingummy, you know, the guy with glasses?

Tạm dịch: các bạn có thấy loại ông, ờ, bạn mà mang kính không?

Stuff vàThing

– Thingám duy nhất vật đếm được số ít (ví dụ: a car, a mouse).Thingsám chỉ số đông vật đếm được số nhiều (ví dụ; clothes, spiders, pens)

– Stuffám chỉ phần lớn vật không đếm được (ví dụ: oil, information) hoặc một loạt số đông vật đếm được (=things) (ví dụ: a lot of clothes, shopping items)

– Ta thường không dùng đầy đủ từ này khi từ đầu đến chân nói và tín đồ nghe biết việc đang rất được thảo luận, hoặc lúc không biết đúng chuẩn từ, hoặc không có từ thiết yếu xác.

Ví dụ:

I needa thingto stop my washing machine from leaking, you know, a round rubberthingthat goes on the main pipe.

Tạm dịch: Tôi nên một thứ để làm cho đồ vật giặt ko chảy nước ra ngoài, các bạn biết đó, nó là một trong miếng cao su tròn nhưng nhét vào ống nước chính.

Xem thêm: Add On Dịch Tiếng Anh Chrome, Cách Dùng Tiện Ích Dịch Imtranslator Trên Chrome

Ví dụ:

Where vì you keepall the cleaning stuff?

Tạm dịch: chúng ta cất đầy đủ vật dụng lau chùi và vệ sinh ở đâu?

– loads of stuff/thingscó nghĩa là "đồ chơi, vớ, giấy tờ…."

Ví dụ:

I can't clean your bedroom floor,there's loads of stuff/thingsall over it.

Tạm dịch: Tôi không thể lau chùi sàn phòng để ngủ của ông vì có khá nhiều đồ đạc ở la liệt.

Khoảng

– Khi mong đề cập đến số lượng không đúng đắn ta hoàn toàn có thể dùngapproximately(xấp xỉ); about(khoảng); roughly(phỏng chừng); more or less(vào khoảng/ước độ)

Ví dụ:

It took meabout20 minutes lớn go there.

Tạm dịch: Tôi mất khoảng 20 để cho đó.

The meeting lastedroughly45 minutes.

Tạm dịch: cuộc họp kéo dài trong vòng 45 phút nữa.

It's 500 kilos,more or less.

Tạm dịch: Nó khoảng 500 kí lô.

– "-ish": chúng ta có thể thêmishvào hồ hết tính từ cùng số để tức là "khoảng"

Ví dụ:

How old is he? I'm not sure, perhapsfortyish.

Tạm dịch: Anh ta bao nhiêu tuổi? Tôi không biết, chắc hẳn rằng khoảng 40 tuổi mấy.

He's gotblueisheyes, or are theygreenish? I'm not so sure.

Tạm dịch: Anh ấy có hai con mắt xanh dương hoặc xanh lá cây? Tôi không chắc hẳn lắm.

Và nhiều thứ khác nữa

Khi hồ hết ví dụ có quá nhiều mà ta cần yếu nói hết hoặc không cần thiết phải liệt nhắc hết, ta hoàn toàn có thể dùngetcetera (etc.)and all that sort of thing ( = and all that).

Ví dụ:

We had a great time in Egypt. We saw the Nile, Cairo, the pyramidsetcetera.

Tạm dịch: shop chúng tôi có một thời gian hoàn hảo nhất ở Ai Cập. Shop chúng tôi đi thăm sông Nin, thủ đô hà nội Cairo, kim từ tháp và các thứ không giống nữa.

In my office job, I have to bởi the filing, manage the scheduling, answer the phonesand all that sort of thing.

Tạm dịch: Trong quá trình của mình, tôi yêu cầu lưu hồ nước sơ, làm chủ thời gian biểu, trả lời điện thoại cảm ứng và những thứ khác.

David's a great team captain. He's decisive, determinedand all that.

Tạm dịch: David là 1 trong đội trưởng xuất sắc. Anh ta cương cứng quyết, quyết đoán và hơn thế nữa nữa.