Sản phẩm dở dang là gì? Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang hiện nay đang áp dụng? Để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp, cần căn cứ vào tiêu thức nào? Mời bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu nhé.

Bạn đang xem: Sản phẩm dở dang là gì


*

Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.


1. Sản phẩm dở dang là gì?

Sản phẩm dở dang gồm có sản phẩm dở dang đầu kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Trong đó:

Sản phẩm dở dang thời điểm đầu kỳ là: sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ kế toán trước chuyển sang.Sản phẩm dở dang cuối kỳ là: Những sản phẩm mà không hoàn thành, chưa hoàn thiện vẫn đang còn nằm trên các bước sản xuất. Sản phẩm đó đề xuất trải qua 1 hoặc một số quy trình nữa mới xong xuôi sản phẩm.

2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

Theo chế độ kế toán hiện hành, có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ kế toán sau:

Phương pháp reviews sản phẩm dở dang theo đưa ra phí NVL chính trực tiếp hoặc theo giá thành NVL trực tiếp.Phương pháp nhận xét sản phẩm dở dang theo sản lượng xong tương đương.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí cung cấp định mức.

BẢNG TẬP HỢP ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT tương ứng VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG. 


STTĐặc điểm thêm vào của Cơ sở sản xuất.Cá phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Xem thêm: 2 Khác Biệt Giữa Lực Ly Tâm Là Gì ? Công Thức Ứng Dụng Của Lực Ly Tâm

Nội dung của các cách thức đánh giá sản phẩm dở dang.
1Cơ sở sản xuất mà chi giá tiền nguyên đồ gia dụng liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu sản phẩm (khoảng 65%đến 80% trở lên) Đánh giá thành phầm dở dang theo đưa ra phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp.Xem tại đây.
2Cơ sở sản xuất có quy trình cấp dưỡng phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nấc độ hoàn thành tương đương. Xem tại đây.
3Cơ sở sản xuất đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lí và ổn định định.  Đánh giá thành phầm dở dang vào cuối kỳ theo theo giá thành sản xuất định mức.Xem tại đây.

Cảm ơn bạn đã đọc Sản phẩm dở dang là gì? Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang? vày Kế Toán Hà Nội trình bày. Chúc bạn lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp nhất với cơ sở của mình

Đậy cũng là một trong những câu hỏi khi đi thi chứng chỉ đại lý thuế hay hỏi. Nếu bạn có nhu cầu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế. Thì hãy lưu giữ lại để sau này làm đề thi chứng chỉ đại lý thuế với số điểm cao.