1. “Over the top” là gì?

“Over” tức là hơn, vượt qua; “top” là đầu, đỉnh. “Over the top” có nghĩa là quá mức, thừa thể, thừa đỗi, thổi phồng vượt đáng, trên mức cho phép cần thiết, “vung tay vượt trán”…

Tùy theo ngữ cảnh chúng ta cũng có thể hiệu một bí quyết linh hoạt để thoát ý hơn.

Bạn đang xem: Over the top là gì

2. Ví dụ

Ví dụ 1: This situation is over the top. Someone bởi something to lớn stop all this bickering. (Tình huống này đã quá thể rồi. Ai đó hãy làm những gì để giới hạn cuộc biện hộ vã này lại đi).


Ví dụ 2: I bought an expensive dress last night. I think that I go over the top.

Xem thêm: Idiom: Out Of This World Nghĩa Là Gì, It Is Out Of This World Có Nghĩa Là Gì

Trong văn cảnh này, “over the top” hoàn toàn có thể hiểu là “quá mức bắt buộc thiết”. Cố kỉnh thể: Tôi đã tải một dòng váy đắt tiền tối qua. Tôi cho rằng mình đã giá cả quá mức quan trọng (Tức là cái váy quá mắc so với thu nhập cá nhân của tôi, lần này tôi vẫn vung tay thừa trán rồi!)

Ví dụ 3: He went over the top with his borrowings and finally collapsed when the markets were tough. (Ông ấy vẫn có rất nhiều khoản vay mượn và sau cùng sụp đổ khi thị phần trở nên khó khăn).


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our trang đích for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result