Chiến thắng Điện Biên phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lăng nếu gồm ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết liên kết đấu tranh vì hòa bình tự vày thì dân tộc bản địa đó tuyệt nhất định chiến hạ lợi; đã thúc đẩy và cổ vũ các nước ở trong địa sinh hoạt châu Á, châu Phi, Mỹ la tinh vùng lên đấu tranh từ giải phóng, ra khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử


 
*

1. Lý do thắng lợi

Đảng ta, tiên phong là Hồ chủ tịch đã đặt ra đường lối phòng chiến, con đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo. Kết hợp ngặt nghèo nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc với phong kiến, vừa tao loạn vừa kiến quốc xây dựng chính sách mới. Ngay từ thời điểm ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta đã chỉ đạo nhân dân tiến hành cuộc binh đao toàn dân, toàn diện, phụ thuộc vào sức mình là chính; gây ra lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 3 đồ vật quân (bộ đội nhà lực, bộ đội địa phương, dân binh du kích) làm cho nòng cốt đến toàn dân tấn công giặc, kết hợp nghiêm ngặt chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; đánh quân sự, địch vận và nổi dậy của quần chúng; đấu tranh quân sự với đấu tranh chủ yếu trị, khiếp tế, văn hoá, nước ngoài giao. Trong trận quyết chiến kế hoạch Điện Biên Phủ, lòng yêu thương nước và lòng tin “quyết tử mang đến Tổ quốc quyết sinh” đã hình thành ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết trung tâm đánh thắng quân thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhân dân ta vô cùng anh hùng, tự nông thôn mang đến thành thị, trường đoản cú miền núi mang lại miền xuôi, trường đoản cú trẻ mang lại già nghe theo lời kêu gọi của Đảng và chưng Hồ đang phát huy cao độ ý thức yêu nước, công ty nghĩa nhân vật cách mạng ra sức thi đua xây cất hậu phương vững vàng chắc, thi đua giết mổ giặc lập công, đóng góp sức người, mức độ của bảo đảm an toàn đầy đầy đủ mọi điều kiện cho chiến trường, tiếp thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng cho những lực lượng vũ trang bề ngoài trận.

Quân team ta trưởng thành vượt bậc về tứ tưởng chính trị, lực lượng, tổ chức triển khai chỉ huy, chuyên môn tác chiến, trang thiết bị quân sự và đảm bảo hậu yêu cầu cho chiến dịch quân sự quy tế bào lớn trước đó chưa từng có; chấp hành nghiêm mệnh lệnh mặt trận vượt qua hồ hết khó khăn, demo thách, mưu trí, sáng sủa tạo, quả cảm hy sinh lập các chiến công trên khắp mặt trận Đông Dương, ngừng xuất sắc trách nhiệm ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến thắng lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ còn tồn tại sự đưa ra viện, khích lệ và ủng hộ của các nước buôn bản hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh vày hoà bình của nhân dân tân tiến trên toàn cố kỉnh giới, trong số ấy có cả nhân dân Pháp, nhất là của các nước trên bán đảo Đông Dương cùng thông thường chiến hào, đã hình thành sức mạnh mẽ thời đại của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

2. Ý nghĩa định kỳ sử

a- Đối với quần chúng. # ta

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa ta thắng lợi Điện Biên bao phủ là trong số những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vinh quang của thời đại hồ nước Chí Minh.

Trong cuộc nội chiến chống thực dân Pháp, thành công Điện Biên bao phủ là thắng lợi vĩ đại nhất, giáng đòn ra quyết định tạo cách ngoặt lịch sử hào hùng làm chuyển đổi hẳn cục diện cuộc chiến tranh giữa ta với địch, trực tiếp mang đến việc cam kết kết hiệp nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại tự do ở Đông Dương.

Xem thêm: Chuyen Si Va Le Các Loai Quan Ao Do Bo Vai Cat Han Chất Lượng, Giá Tốt 2021

Chiến chiến thắng Điện Biên lấp đã chấm dứt thắng lợi cuộc loạn lạc chín năm chống thực dân Pháp cùng can thiệp Mỹ; xong xuôi hoàn toàn ách thôn tính của thực dân Pháp trên giang sơn ta và những nước bên trên bán đảo Đông Dương; bảo đảm an toàn và cải cách và phát triển thành quả biện pháp mạng mon Tám; xuất hiện thêm giai đoạn phương pháp mạng mới, tiến hành cách social chủ nghĩa sinh hoạt miền Bắc, chống chọi giải phóng miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc, đưa toàn quốc đi lên nhà nghĩa xã hội.

Chiến thắng Điện Biên đậy đã có tác dụng tăng niềm từ bỏ hào dân tộc, ý thức tưởng hoàn hảo vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vn do quản trị Hồ Chí Minh sáng lập cùng rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vinh hoa của Đảng, bởi nền độc lập, tự do thoải mái của Tổ quốc, vì niềm hạnh phúc của nhân dân.

b- Đi với cố kỉnh giới

Chiến thắng Điện Biên lấp mang dáng vẻ thời đại, góp thêm phần to lớn vào trào lưu đấu tranh bởi vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.

Chiến thắng Điện Biên bao phủ giáng một đòn chí mạng vào cơ sở của thực dân Pháp với can thiệp Mỹ, đánh sập thành luỹ của công ty nghĩa thực dân cũ tại vị trí xung yếu ớt nhất, ghi lại sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ bên trên phạm vi toàn cố kỉnh giới; thông báo sự đại bại chiến lược thế giới phản phương pháp mạng của công ty nghĩa thực dân bắt đầu do đế quốc Mỹ vắt đầu.

Chiến win Điện Biên che là thành công chung của những nước trên bán đảo Đông Dương, thành công của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh bởi hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn cố giới.

Chiến chiến hạ Điện Biên bao phủ của dân tộc ta đã minh chứng một đạo lý của thời đại: những dân tộc bị áp bức, bị thôn tính nếu bao gồm ý chí bền chí và con đường lối đúng đắn, sáng sủa tạo, biết liên minh đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó tốt nhất định chiến hạ lợi; đã thôi thúc và cổ vũ các nước trực thuộc địa ngơi nghỉ châu Á, châu Phi, Mỹ la tinh vùng lên đấu tranh tự giải phóng, ra khỏi ách xâm lăng của công ty nghĩa thực dân, đế quốc.