*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu bỏ ra 02-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ cùng làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chi thông tư 200

1. Mẫu phiếu bỏ ra theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên bạn nhận tiền:.........................................................................

Lý vì chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… triệu chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Người dấn tiền(Ký, bọn họ tên)

Đã dìm đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:.................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng góp dấu)

Tải mẫu Phiếu bỏ ra theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200:Tải chủng loại Phiếu bỏ ra theo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: gởi yêu mong vào mail:kco.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên bên trái của triệu chứng từ ghi rõ tên đơn vị chức năng và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi đề nghị ghi số quyển cùng số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh tiếp tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi đề nghị ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người thừa nhận tiền.

Xem thêm: Những Bài Thơ Tình Yêu Cực Ngọt Ngào Dành Cho Tình Yêu Đôi Lứa

- chiếc “Lý vày chi” ghi rõ nội dung bỏ ra tiền.

- chiếc “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng văn bản số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng VN, xuất xắc USD ...

- Dòng tiếp theo ghi con số chứng từ bỏ gốc đương nhiên Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ với sau khi gồm đủ chữ cam kết (Ký theo từng liên) của bạn lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ bắt đầu được xuất quỹ. Sau khoản thời gian nhận đủ số tiền bạn nhận tiền cần ghi số tiền đã nhận được bằng chữ, cam kết tên cùng ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở vị trí lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng làm ghi sổ quỹ và chuyển mang đến kế toán thuộc với triệu chứng từ nơi bắt đầu để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho những người nhận tiền.

Chú ý:

+ nếu là bỏ ra ngoại tệ cần ghi rõ tỷ giá, đối kháng giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng chi phí ghi sổ.