*

Giải mê thích nghĩa của các từ "Make ends meet"

Make ends meet được cắt nghĩa là kiếm đủ tiền để chi trả mang lại cuộc sống. Mặc dù nhiên, phụ thuộc vào từng văn cảnh sử dụng, thắc mắc Make ends meet là gì sẽ có những câu vấn đáp khác nhau.

Bạn đang xem: Make ends meet là gì

Ví dụ


– After her husband was unemployed, she managed to lớn make ends meet. (Sau khi ông xã cô ấy thất nghiệp, cô ấy bắt buộc xoay sở để bằng vận chi tiêu.)

– Although they are poor, they still make ends meet. (Mặc mặc dù họ nghèo, cơ mà họ vẫn tìm tiền đủ sống.)

Cùng vị trí cao nhất lời giải tò mò về những cụm tự đi cùng với Make nhé:

1. Cấu trúc: Make + somebody + bởi vì sth (Sai khiến ai đó làm gì)

Đây là một cấu trúc sai khiến cho phổ biến, hay xuyên mở ra trong thi tuyển và giao tiếp. Đồng nghĩa với cấu trúc này, ta có những cụm như:

- Have sb vị sth.

- Get sb to bởi vì sth.

Ví dụ:

The robber makes everyone lie down. (Tên chiếm bắt mọi bạn nằm xuống)

He makes her vì chưng all the housework. (Anh ta bắt cô ấy làm cho hết bài toán nhà)

The teacher makes her students go to lớn school early. (Giáo viên bắt học tập sinh của bản thân đi học sớm). 

2. Cấu trúc: Make + somebody + to lớn verb (buộc phải làm gì)

Cấu trúc này hay ở dạng tiêu cực chuyển thể từ kết cấu trên. Khi mong mỏi sai khiến ai đó làm những gì ở thể công ty động, ta dùng cấu tạo "Make sb bởi vì sth". Khi chuyển câu trên quý phái bị động, ta dùng kết cấu "Make sb to bởi vì sth"

Ví dụ: She makes me go out. (Cô ấy bắt tôi ra ngoài)

=> I was made to go out. (Tôi bị đề nghị ra ngoài).

They make her to complete the report before 9 p.m. (Họ bắt cô ấy đề xuất hoàn thành report trước 9 giờ tối).

=> She is made lớn complete the report before 9 p.m. (Cô ấy bị yêu cầu hoàn thành báo cáo trước 9h tối).

Hung makes his girlfriend be at home after wedding. (Hùng bắt bạn nữ ở nhà sau khoản thời gian cưới).

=> Hung"s girlfriend is made khổng lồ be at home after wedding. (Bạn gái của Hùng phải ở nhà sau thời điểm cưới)

3. Cấu trúc: Make sb/sth adj (làm cho)

Ví dụ:

- The story makes me sad. (Câu chuyện làm tôi buồn).

- Living abroad makes her homesick. (Sống ở nước ngoài khiến cho cô ấy nhớ nhà).

- This color makes the room brighter. (Màu này khiến cho căn phòng sáng hơn).

4. Cấu trúc make possible/impossible

a. Cấu trúc Make it possible/impossible (for sb) + to lớn V

Nếu theo sau make là to V thì ta phải có it đứng giữa make và possible/impossible.

Xem thêm: Mã Postal Code Việt Nam Là Bao Nhiêu ? Mã Bưu Chính Của Quốc Gia Việt Nam Là Bao Nhiêu

Ví dụ:

The new bridge makes possible to cross the river more easily and quickly. (Cây cầu bắt đầu giúp vấn đề qua sông trở nên thuận tiện và nhanh hơn).

=> Sau make là to cross nên phải có it ở giữa make và possible.

Ngoài ra, cấu trúc này cũng đồng nghĩa tương quan với nhiều "cause sth happen". Các bạn hãy ghi nhớ nhiều này để vận dụng trong văn viết hoặc những bài tập viết lại câu nhé.

Ví dụ: The development of technology makes it possible for people to access to interesting knowledge. (Sự cách tân và phát triển của công nghệ giúp mọi fan tiếp cận được nhiều kiến thức thú vị).

= The development of technology causes people"s access khổng lồ interesting knowledge.

Bên cạnh đó, bạn có thể thay từ possible/impossible ở cấu tạo trên bằng các từ không giống như easy, difficult,...

Ví dụ: Studying abroad makes it easier for me khổng lồ settle down here. (Học ở nước ngoài giúp tôi định cư sống đây dễ ợt hơn).

b. Cấu tạo Make possible/impossible + N/ các N

Nếu theo sau make là một danh tự hoặc cụm danh tự thì không được đặt it ở giữa make và possible/impossible.

Ví dụ: The mạng internet makes possible much faster communication. (Internet giúp tiếp xúc nhanh hơn).

=> faster communication là 1 cụm danh từ nên ta dùng make possible.

5. Một trong những cụm hễ từ đi với make thông dụng nhất

make uptrang điểm, bịa chuyện, chiếm
make up for đền bù 
make for di gửi về hướng
make up with sb làm hoà với ai
make off chạy trốn
make over giao lại cái gì cho ai
make out hiểu ra
make into biến thay đổi cái gì 
make of cảm suy nghĩ về cái gì 
make sth out lớn be khẳng định

6. Một số trong những cụm từ (collocations) cùng với "make

make progress tiến bộ
make up one"s mind = make a decisionquyết định
make a contribution to góp phần
make an impression on sbgây tuyệt vời với ai
make a habit of sthtạo thói quen làm cho gì
make a living kiếm sống
make money kiếm tiền
make a bed dọn giường
make allowance for sb chiếu nạm cho ai 
make a fuss over sthlàm rối, làm cho ầm cái gì đó lên
make a mess bày bừa ra 
make friend with sb kết các bạn với ai
make an effort nỗ lực
make the most/the best of sthtận dụng triệt để
make way for sb/sth dọn đường cho ai, cái gì