Cấu trúc Mã bưu chính quốc giaMã bưu bao gồm quốc gia bao gồm tập đúng theo 05 (năm) ký kết tự số, ví dụ như sau:- hai (02) cam kết tự thứ nhất xác định tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.- bố (03) hoặc bốn (04) cam kết tự trước tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành thiết yếu tương đương.- Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu thiết yếu quốc gia.

Thông tin tham khảo:

Bộ TT&TT ra mắt bộ mã bưu chính non sông mới


Bạn đang xem: Mã bưu điện của việt nam là gì

Gợi ý: Nhấp vào tên của Tỉnh/Thành để xem cụ thể danh sách mã bưu chủ yếu cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố.


Xem thêm: Khám Phá Ý Nghĩa Hạn Tam Kheo Là Gì ? Cách Cúng Giải Hạn # Top Trend

Năm 2004, theo đưa ra quyết định của cỗ Bưu chủ yếu Viễn thông, việt nam triển khai sử dụng mã số bưu chính trên cơ sở thông lệ thế giới và gợi ý của cấu kết Bưu bao gồm Thế giới. Cơ cấu tổ chức mã bưu chính bao hàm tối thiểu tập hòa hợp 6 ký kết tự số, nhằm xác xác định trí địa lý của tỉnh, thành phố, quận tốt huyện cùng của cụm địa chỉ cửa hàng phát hoặc một showroom phát ví dụ trong phạm vi toàn quốc.Mã Bưu chủ yếu được Bưu năng lượng điện Việt Nam chào làng năm 2009, dưới đây là danh sách mã bưu điện kết cấu 6 số của 63 tỉnh giấc thành.


__CONFIG_colors_palette__"active_palette":0,"config":"colors":"f3080":"name":"Main Accent","parent":-1,"f2bba":"name":"Main Light 10","parent":"f3080","trewq":"name":"Main Light 30","parent":"f3080","poiuy":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","f83d7":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","frty6":"name":"Main Light 45","parent":"f3080","flktr":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","gradients":<>,"palettes":<"name":"Default","value":"colors":"f3080":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","f2bba":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"trewq":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"poiuy":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"f83d7":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"frty6":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"flktr":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"gradients":<>,"original":"colors":"f3080":"val":"rgb(23, 23, 22)","hsl":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"f2bba":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5,"trewq":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7,"poiuy":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35,"f83d7":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4,"frty6":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2,"flktr":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8,"gradients":<>>__CONFIG_colors_palette__