Keep là hễ từ thông dụng với nghĩa “giữ” một cái gì đó. Vậy Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with là gì trong giờ Anh? các cụm trường đoản cú trên không chỉ có mang nghĩa “giữ” thông thường. Lúc phối hợp với các từ khác bọn chúng sử dụng trong các trường hợp, ngữ cảnh khác nhau. Để biết thông tin chi tiết hãy xem ngay văn bản giải nghĩa dưới nhé!


*

Phrasal verb with keep: Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with


Những kỹ năng về Keep

Keep là gì?

Keep là 1 trong động từ liên tiếp gặp. Động từ này có nhiều chân thành và ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như sau:

+ Giữ, giữ lại lại

Ex: Hoa kept my key yesterday.

Bạn đang xem: Keep up nghĩa là gì

(Hoa vẫn giữ khóa xe của tôi ngày hôm nay)

+ quản lí lý, trông nom

Ex: My brother has kept a small company for 2 years.

(Anh trai tôi đã cai quản một công ty nhỏ dại được khoảng chừng 2 năm)

+ Bảo quản

Ex: A: I can’t eat chicken anymore.

(Tôi ko thể ăn uống gà được nữa)

B: You should keep in the refrigerator.

(Bạn buộc phải bảo quan tiền trong tủ lạnh)

+ Nuôi, siêng sóc

Ex: My family kept a lot of hens.

(Gia đình tôi nuôi tương đối nhiều gà mái)

+ Ghi chép

Ex: His sister has kept a diary for 5 years.

(Chị gái anh ấy đã ghi nhật ký khoảng 5 năm)

+ Tuân theo, giữ đúng lời hứa

Ex: My uncle kept an appointment with me.

(Chú tôi vẫn giữ đúng hẹn với tôi)

Cấu trúc

S + (keep) + Ving + something…

➔ cấu trúc keep này mô tả việc bạn nào tiếp tục, gia hạn làm vấn đề gì.

Ex: We kept hoping that our quái nhân would phone us.

(Chúng tôi đang tiếp tục hy vọng rằng sếp sẽ điện thoại tư vấn điện cho cái đó tôi)

Cụm từ phổ biến của Keep

Keep it up là gì?

Keep it up: giữ nó lên, kéo dài thành tích tại mức cao

➔ kết cấu này được áp dụng để khuyến khích fan nào đó tiếp tục làm việc gì.

Ex: You are doing a good job! Keep it up!

(Bạn đang làm rất tốt! duy trì nó lên)

Keep track of là gì?

Keep track of: theo dõi

Cấu trúc

S + (keep) track of + someone/something

➔ cấu trúc này biểu thị việc liên tục nhận được sự đọc biết hay kiến thức và kỹ năng về bạn hoặc trang bị gì

Ex: I can’t keep track of something beacause I had so many jobs.

(Tôi cần yếu tiếp tục mừng đón một thứ gì vày tôi đã có nhiều việc)

Keep in cảm ứng là gì?

Keep in touch: giữ lại liên lạc

➔ các từ này nói tới việc liên tiếp nói chuyện tuyệt viết về người nào

Ex: I would lượt thích to keep in cảm ứng with her.

(Tôi mong giữ liên lạc với cô ấy)

Phân biệt Keep in touch với Get in touch

– Keep in touch: bước đầu mối dục tình với ai và yêu cầu giữ liên hệ với họ

– Get in touch: phân biệt danh tính của người nào và ước muốn giữ liên hệ lại

Keep up with là gì?

Keep up with: theo kịp với, đuổi theo kịp với

Cấu trúc

S + (keep) up with + somebody something

Ex: She can’t keep up with all the changers in computer technology.

Xem thêm: 2 Góc Bù Nhau Là Gì - Hai Góc Bù Nhau Là Gì

(Cô ấy cấp thiết theo kịp sự thay đổi trong technology máy tính)

S + (keep) up with + something

➔ cấu tạo này bộc lộ nghĩa là tăng kịp tuyệt theo kịp một thiết bị gì đó

Ex: Their company aren’t keeping up with inflation.

(Công ty họ đang không áp theo kịp lạm phát)

Phrasal Verbs with Keep

Keep away/keep your distance = stay far away from somethingđể xa ra, đựng đi
Keep somebody backcản trở quán triệt ai kia tiến lên
Keep downtrấn an, kiểm soát
Keep offngăn cản, quán triệt lại quá gần
Keep on = Keep + Vingtiếp tục, duy trì
Keep outngăn cản quán triệt vào
Keep out oftránh xa, phòng cản
Keep upduy trì, giữ lại vững
Keep togethergắn bó cùng nhau
Keep underthống trị, kiềm chế
Keep in mindnhớ, ghi nhớ, ghi nhớ rằng
Keep timechạy đúng giờ đồng hồ (đồng hồ)
Keep afternhắc nhở, mắng nhiếc ai đó

Thành ngữ thông dụng Keep

Mời chúng ta cùng khám phá về các thành ngữ đi cùng với keep tiếp tục sử dụng trong giao tiếp. Chắc chắn rằng sẽ quan trọng cho những bạn.

– Keep body and soul together: nỗ lực để sinh tồn.

– Keep up appearances: ráng để che giấu những trở ngại đang gặp phải.

– Keep up with the Joneses: muốn mình theo kịp tín đồ khác, thành công tương tự như như người khác.

– Keep the wolf from the door: tất cả đủ tiền mang đến cuộc sống.

– Keep a secret: giữ bí mật một điều túng mật.

– Keep back one’s tears: rứa nước mắt.

– Keep company: đi cùng, bầu chúng ta cùng ai đó.

– Keep your shirt on: không nên đánh nhau.

– Keep your eyes peeled: chống mắt lên nhưng nhìn.

– Keep you feed on the ground: thực tế, hành xử căn cứ vào điều kiện thực tế.

Bạn vừa mày mò về cồn từ keep với những cụm từ bỏ keep tương quan như Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with. Khi phối kết hợp keep với các từ khác sẽ khởi tạo thành các nghĩa không giống nhau, áp dụng trong ngữ cảnh khác. Thiệt thú vị đúng không nhỉ nào? Ghi nhớ những cụm từ trên và cần sử dụng trong tiếp xúc chính xác.