Kế toán công nợ – Công nợ là một mảng nhỏ trong công việc của kế toán tổng hợp. Với những công ty có mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, thì kế toán tổng hợp kiêm luôn cả việc theo dõi công nợ, tuy nhiên với những doanh nghiệp có tế bào hình lớn thì phân hệ này sẽ được giao mang lại một vài cá nhân theo dõi. Kế toán Việt Hưng liệt kê các công việc hàng ngày, tháng, quý, năm mà kế toán công nợ cần phải làm và có trách nhiệm.

Bạn đang xem: Kế toán công nợ là gì

Kế toán nợ công là gì? hầu hết công việc của kế toán công nợ nên làm?

Chúng ta đề nghị theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả riêng

THAM KHẢO: Biên bạn dạng đối chiếu và chứng thực công nợ bắt buộc thu, buộc phải trả


NỘI DUNG CHÍNH

1. Với công nợ phải thu của khách hàng2. Với công nợ yêu cầu trả cho nhà cung cấp

1. Với công nợ phải thu của khách hàng

Phải thu của khách hàng thể hiện là doanh nghiệp bạn đã xuất hàng hoá, thành phẩm mang đến khách hàng, xuất xắc xuất hoàn thành công trình cho chủ đầu tư, đã viết hoá đơn bán hàng, đã kê khai thuế nhưng lại khách hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán một phần.

*

(Ảnh minh họa: Bảng tổng hợp nợ công phải thu)

Các các loại hồ sơ căn cứ để theo dõi công nợ

1.1. Căn cứ hoá 1-1 bán hàng

Nợ TK 131:

Có TK 5111: lợi nhuận bán hàng hoá

Có TK 5112: lệch giá bán thành phẩm

Có TK 5113: doanh thu dịch vụ

Có TK 3331: Thuế GTGT bán ra

1.2. Căn cứ vào phiếu thu tiền

Trên phiếu thu phải thể hiện đầy đủ các nội dung. Người nộp tiền, địa chỉ, lý bởi thu tiền, phiếu thu này có đầy đủ chữ ký, dấu của mặt khách hàng để kế toán hạch toán – Kế toán công nợ cần kiểm tra kỹ tin tức trên phiếu bỏ ra để chuyển đến phòng kế toán hạch toán.

Nợ TK 111: Tiền mặt tăng lên

Có TK 131: Công nợ phải thu của khách hàng – cần phải đưa ra tiết công nợ mang đến khách hàng nào.

1.3. Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng

Để biết khách hàng nào thanh toán vào tài khoản ngân hàng. Chứng từ này có đầy đủ chữ ký của ngân hàng nơi công ty giao dịch.

Nợ TK 112

Có TK 131.

– Theo dõi các khoản phải thu nội bộ thông qua TK 136 (với hình thức doanh nghiệp mẹ – con)

– Theo dõi các khoản phải thu khác trải qua TK 1388 (với các nghiệp vụ cho cá nhân vay tiền), kế toán cần lập hợp đồng mang đến vay, phiếu chi, uỷ nhiệm bỏ ra đi kèm rồi chuyển cho phòng kế toán

Nợ TK 1388

Có TK 111,112.

Ví dụ:

Với bảng tổng hợp nợ công phải thu bên trên, thông tin tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính, cho nên có số dư cả mặt nợ và mặt có.

Số dư mặt nợ: miêu tả số tiền còn bắt buộc thu của các người sử dụng tại thời điểm cuối kỳ, địa thế căn cứ vào bảng quan sát và theo dõi này, kế toán cần phải có kế hoạch tịch thu nợ vào kỳ sau.Số dư mặt có: thể hiện số tiền quý khách ứng trước, chúng ta cần quan sát và theo dõi khoản công nợ này để xuất hóa đối chọi cho khách hàng.

Xem thêm: Tem Tém Tém Là Gì - Tém Là Gì, Nghĩa Của Từ Tém

2. Với công nợ đề nghị trả mang lại nhà cung cấp

Công nợ phải trả là việc theo dõi đối chiếu giữa việc cài đặt hàng, đã nhận hàng và hoá solo của nhà cung cấp nhưng chưa thanh toán hoặc thanh toán một phần.

*

( Ảnh minh họa: Bảng tổng hợp công nợ phải trả)

Các chứng từ làm căn cứ

Căn cứ hoá đơn mua hàng đầu vào

– Căn cứ liên 2 kế toán công nợ xác định khoản phải trả nhà cung cấp là số tiền bao gồm cả thuế giá trị ngày càng tăng thể hiện bên có TK 331 bằng nghiệp vụ phát sinh

Nợ TK 152, 156

Nợ TK 1331

Có TK 331

– Khi công ty bạn trả tiền mang đến nhà cung cấp bằng tiền mặt, kế toán công nợ lập phiếu bỏ ra chuyển mang đến thủ quỹ. Trên phiếu chi có đầy đủ chữ ký của người lập, thủ quỹ, và người nhận tiền. Sau đó chuyển đến kế toán hạch toán:

Nợ TK 331: bỏ ra tiết mang đến nhà cung cấp.

Có TK 1111

Nếu chuyển trả nhà cung cấp bằng chuyển khoản thì kế toán công nợ cầm uỷ nhiệm chi có đầy đủ thông tin nhà cung cấp và dấu, chữ ký của xếp bạn. Sau khoản thời gian uỷ nhiệm chi xong xuôi kế toán công nợ mang chứng từ này cho kế toán hạch toán và kẹp vào sổ phụ ngân hàng hàng năm

Nợ TK 331: đưa ra tiết nhà cung cấp

Có TK 1121

– Hàng tháng, quý, năm in báo cáo tồn quỹ tiền mặt chuyển mang đến thủ quỹ để đối chiếu lại

Ví dụ:

Với bảng tổng hợp công nợ phải trả bên trên, tài khoản 331 là thông tin tài khoản lưỡng tính, cho nên có số dư cả bên nợ và bên có.

Số dư bên có: diễn tả số chi phí còn đề nghị trả cho các nhà cung cấp tại thời điểm cuối kỳ, địa thế căn cứ vào bảng theo dõi và quan sát này, kế toán cần phải có kế hoạch trả nợ vào kỳ sau.

Số dư bên nợ: biểu thị số tiền mà công ty mình ứng trước cho những nhà cung cấp, chúng ta theo dõi để lấy hàng hóa với hóa solo về.

3. Công việc chung cần làm của kế toán công nợ

– Cuối tháng, quý, năm cần in sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi rồi đối chiếu lại với kế toán tổng hợp.

– Kẹp chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh (thu, chi, nhập, xuất, hoá đơn)

– soát sổ nội dung, các lao lý trong đúng theo đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

– sinh sản mã, Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới so với các người sử dụng mới

– Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự ủy quyền hoặc vậy đổi

– Vào mã phù hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chủ yếu Kế toán nhằm theo dõi theo từng vừa lòng đồng của từng khách hàng hàng

– Hàng tháng đối chiếu công nợ bỏ ra tiết với kế toán tổng hợp

– Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, thương mại & dịch vụ với các Chi nhánh/công ty

– Đôn đốc với trực tiếp tham gia tịch thu nợ với những khoản nợ công khó đòi, nợ lâu, và những khoản công nợ trả trước cho nhà cung ứng đã quá thời hạn nhập cảng hoặc dìm dịch vụ

– Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty

– Theo dõi, thông tin & chứng thực công nợ nhất thời ứng của cán bộ công ty/CN

– Theo dõi công nợ riêng đến từng khách hàng, nhà cung cấp và lên kế hoạch gọi điện mang lại khách hàng thu nợ. Cũng như báo cáo giám đốc biết công nợ phải trả để có kế hoạch trả nợ

– Lập báo cáo công nợ phải thu cuối quý, năm

– Lập báo cáo công nợ phải trả tổng hợp cuối quý, năm

– Kết thúc kỳ báo cáo lập bản đối chiếu công nợ gửi đến nhà cung cấp và khách hàng có chữ ký, đóng góp dấu cho đối tác, rồi gửi biên bản này về giao mang đến kế toán tổng hợp để làm căn cứ quyết toán thuế.

– Lập hạn thanh toán căn cứ theo hợp đồng với nhà cung cấp nhà cung cấp.