Hải quan lại là gì?

Hải quan là một trong những ngành của ban ngành nhà nước chuyển động tại một địa điểm ví dụ là cửa khẩu ở một lãnh thổ nước nhà nào đó. Mục tiêu của việc kiểm tra này là nhằm bảo vệ cũng như tác động sự cải tiến và phát triển trong sản xuất, dường như còn đảm bảo an toàn lợi ích cũng như chủ quyền của nước nhà đó.

Bạn đang xem: Hải quan tiếng anh là gì

Hải quan tiền tiếng Anh là gì?

Hải quan tiếng Anh là: customs

Hải quan liêu được tư tưởng như sau bằng tiếng Anh là:Customs is a branch of a state agency operating at a specific point, a border gate in a certain national territory. The purpose of this inspection is to lớn ensure & promote the development of production, in addition khổng lồ protecting the interests & sovereignty of that country.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Telnet Không Được Nhận Dạng, Cách Cài Đặt Và Cấu Hình Telnet Trong Rhel/Centos

*

Danh mục từ khớp ứng với thương chính tiếng Anh là gì?

Từ tương ứng với từ hải quan là: yêu thương chính

Tiếng Anh là: main business.

Ví dụ nhiều từ thường thực hiện hải quan bằng tiếng Anh như vậy nào?

– Tra cứu vãn tờ khai thương chính – giờ đồng hồ Anh là: Look up customs declaration

– soát sổ hải quan lại – giờ đồng hồ Anh là: check Customs declaration code

– Mã tờ khai hải quan – giờ Anh là: Customs declaration code

– Tra cứu giúp lệ mức giá hải quan liêu – giờ Anh là: Look up customs fees

– Báo hải quan – giờ Anh là: Customs newspaper

– Địa chỉ hải quan – giờ đồng hồ Anh là: Customs address

– Tra cứu thông tin doanh nghiệp hải quan – giờ đồng hồ Anh là: Look up customs business information

– Làm thủ tục hải quan rứa nào? – tiếng Anh là: How to bởi vì customs clearance?

– Quy định giấy tờ thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện – giờ Anh là: Provisions of customs procedures for postal matters and parcels.

*

– Đảng bộ Cục Hải quan quảng ninh đất mỏ – giờ đồng hồ Anh là: Quang Ninh Customs Department các buổi party Committee

– đánh giá và phản bội ánh công ty kêu vướng mắc thủ tục hải quan tiền – tiếng Anh là: Inspection và reflection of enterprises facing customs procedures

– thông tin sự kiện tương quan đến thương chính – giờ Anh là: News and event related lớn Customs

– Website viên Hải quan tiền tỉnh – giờ đồng hồ Anh là: Website of Provincial Customs Department

– những quy định về nhập cư – tiếng Anh là: The provisions of entry

– kỹ năng và kiến thức về thương chính – giờ đồng hồ Anh là: Knowledge about Customs

– Trị giá Hải quan liêu – tiếng Anh là: Customs value

– quy trình cơ cai quản của thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu – tiếng Anh là: The management process of customs procedures for imported goods

– Tổng cục hải quan lại – tiếng Anh là: General Department of Customs

– Báo hải quan online – giờ đồng hồ Anh là: Customs newspaper online

– lịch sử hào hùng Hải quan việt nam – giờ Anh là History of Vietnam Customs

– Đại lý hải quan là gì? – giờ Anh là: What is customs agent?

– các điều nên biết về thủ tục Hải quan – giờ Anh là: Things lớn know about Customs procedures

– Những quá trình Hải quan cần làm – tiếng Anh: what are the customs jobs to vị ?