(widehat A_4) và (widehat B_2); (widehat A_1) và (widehat B_3)

+ tứ cặp góc đồng vị

(widehat A_2) cùng (widehat B_2); (widehat A_3) với (widehat B_3); (widehat A_4) và (widehat B_4); (widehat A_1) với (widehat B_1)

+ nhì cặp góc trong thuộc phía

(widehat A_1) cùng (widehat B_2); (widehat A_4) với (widehat B_3)

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một đường thẳng thứ cha và trong số góc tạo ra thành bao gồm một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bởi nhau

+ hai góc trong thuộc phía bù nhau


Bạn đang xem: Góc trong cùng phía là gì

Ví dụ: (widehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow left{ eginarraylwidehat A_2 = widehat B_2\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

*

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: khẳng định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong thuộc phía

Phương pháp:

Căn cứ vào địa chỉ của góc so với hai tuyến phố thẳng và mặt đường thẳng thiết bị ba

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết một trong bốn góc tạo ra bởi hai tuyến đường thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và những góc kề bù

Dạng 3: Tìm các cặp góc bởi nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ tình dục giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị cùng cặp góc trong cùng phía.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài xích 4: giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
bài bác 6: tỉ lệ thành phần thức
bài bác 7: tính chất cơ phiên bản của hàng tỉ số đều nhau
bài xích 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài 9: làm cho tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Quan niệm về căn bậc hai
bài bác 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài xích 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài bác 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mốt của dấu hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: những thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: quan niệm về biểu thức đại số
bài 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức

Xem thêm: Cấy Collagen Tươi Là Gì ? Có Tốt Không Và Những Điều Cần Biết

bài xích 6: cùng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một biến
bài 8: cộng trừ nhiều thức một trở thành
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một trở thành
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài xích 1: nhị góc đối đỉnh
bài 2: hai đường thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo vị một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài bác 4: hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy vậy song
bài bác 5: tự vuông góc đến tuy nhiên song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
bài xích 2: nhì tam giác đều bằng nhau
bài bác 3: ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài xích 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: trường hợp cân nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân
bài 7: Định lý Pytago
bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài 1: quan hệ tình dục giữa góc cùng cạnh đối lập trong một tam giác
bài bác 2: dục tình giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên và hình chiếu
bài 3: quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc điểm ba đường trung tuyến của tam giác
bài xích 5: đặc điểm ba con đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc điểm ba con đường cao của tam giác
bài xích 8: Ôn tập chương 7
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.