*

*

Câu hỏi: Dưới cơ chế thực dân phong kiến, ách thống trị nông dân việt nam có yêu mong bức thiết duy nhất là gì? 

 A. Độc lập dân tộc

B. Ruộng đất

C. Quyền bình đẳng nam, bạn nữ

D. Được sút tô, giảm tức

Lời giải:

=> Đáp án A. Độc lập dân tộc

Cùng đứng top lời giải khám phá qua về bối cảnh giành lại hòa bình của vn nhé.

Bạn đang xem: Dưới chế độ thực dân phong kiến giai cấp nông dân việt nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì

*

1. Bối cảnh lịch sử dân tộc Việt nam giới cuối cố kỉ XIX - đầu chũm kỉ XX

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và từng bước một thiết lập bộ máy thống trị sống Việt Nam, trở thành một giang sơn phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Sau thời điểm xâm lược và thôn tính toàn cục nước ta, thực dân Pháp áp đặt cơ chế cai trị chuyên chế, khắt khe và tàn bạo. Chính sách phong con kiến suy tàn đã công khai câu kết và làm cho tay sai đến thực dân Pháp. Xích míc giữa dân tộc vn với thực dân Pháp và bè lũ tay sai càng ngày gay gắt, khát vọng đương đầu giành chủ quyền dân tộc càng ngày trở yêu cầu bức thiết. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị thực dân, tước đoạt bỏ quyền lực tối cao đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến đơn vị Nguyễn; chia nước ta thành bố xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam Kỳ và triển khai ở từng kỳ một cơ chế cai trị riêng. Thực dân Pháp cấu kết với ách thống trị địa chủ để bóc tách lột tài chính và áp bức bao gồm trị so với nhân dân Việt Nam. Về ghê tế, thực dân Pháp tiến hành chính sách bóc tách lột, giật đoạt ruộng khu đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp, khối hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chế độ khai thác thuộc địa. Về văn hóa, thực dân Pháp thi hành triệt để chế độ văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khích lệ các chuyển động mê tín dị đoan. Mọi chuyển động yêu nước của quần chúng ta mọi bị cấm đoán. Bọn chúng tìm mọi biện pháp bưng che và chống chặn tác động của nền văn hóa tân tiến trên nhân loại vào vn và thi hành chính sách ngu dân để dễ dàng bề cai trị. Dưới ảnh hưởng tác động của chính sách cai trị và cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo thực dân, xã hội vn đã ra mắt quá trình phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp tăng cường tách lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, vào nội cỗ địa chủ Việt Nam từ bây giờ có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ tất cả lòng yêu thương nước, khinh ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp bên dưới các hình thức và mức độ khác nhau.

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo tốt nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và phong con kiến áp bức, bóc tách lột nặng trĩu nề. Tình cảnh nghèo đói khốn khổ của ách thống trị nông dân Việt Nam đã làm tăng lên lòng căm thù đế quốc cùng phong con kiến tay sai, tăng lên ý chí cách mạng của mình trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất cùng quyền sinh sống tự do. Thống trị công nhân nước ta ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đa số xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ thẳng và ngặt nghèo với thống trị nông dân, bị đế quốc, phong con kiến áp bức tách bóc lột. Thống trị tư sản nước ta bị bốn sản Pháp và tứ sản fan Hoa cạnh tranh chèn ép, do đó vắt lực kinh tế tài chính và địa vị thiết yếu trị nhỏ tuổi bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu nước ở mức độ nhất định. Lứa tuổi tiểu tứ sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, những người làm nghề tự do… đời sinh sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành bạn vô sản, gồm lòng yêu thương nước, căm thù đế quốc, thực dân, có công dụng tiếp thu những tứ tưởng tiến bộ từ phía bên ngoài truyền vào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiếm Tiền Từ Google Adsense Mới Nhất 2021, Google Adsense Là Gì

Các giai cấp, tầng lớp bên trong xã hội vn lúc này đều mang thân phận fan dân mất nước và ở hầu như mức độ không giống nhau, đều bị thực dân áp bức, tách lột. Vì vậy, trong buôn bản hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ bản giữa nhân dân, hầu hết là nông dân với giai cấp địa công ty và phong kiến đã nảy sinh xích míc vừa cơ bạn dạng vừa chủ yếu và ngày càng nóng bức trong đời sinh sống dân tộc, đó là mâu thuẫn giữa tổng thể nhân dân nước ta với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của thôn hội việt nam là buôn bản hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra nhì yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập mang đến dân tộc, thoải mái cho nhân dân; hai là, xóa sổ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ mang đến nhân dân, đa phần là ruộng đất mang đến nông dân, trong đó chống đế quốc, giải phóng dân tộc là trọng trách hàng đầu.

Trước các yêu mong đó, các phong trào yêu nước của quần chúng. # ta kháng thực dân Pháp ra mắt liên tục và sôi nổi nhưng hồ hết không mang về kết quả. Phong trào Cần vương - trào lưu yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do thống trị phong kiến lãnh đạo đã hoàn thành ở thời điểm cuối thế kỷ XIX cùng với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Phong trào nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên cụ của Hoàng Hoa Thám kéo dãn mấy chục năm cũng thất bại vào thời điểm năm 1913. Phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ bốn sản vị Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo lâm vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa yên Bái do Nguyễn Thái học tập lãnh đạo cũng bị thất bại. Các phong trào yêu nước từ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là việc tiếp nối truyền thống lịch sử yêu nước, quật cường của dân tộc bản địa ta được nung đúc qua hàng vạn năm lịch sử. Nhưng bởi thiếu mặt đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng cần thiết nên các trào lưu đó sẽ lần lượt thất bại. Bí quyết mạng vn chìm vào cuộc béo hoảng thâm thúy về mặt đường lối cứu giúp nước.

“Muốn cứu vãn nước với giải phóng dân tộc không tồn tại con mặt đường nào khác con phố cách mạng vô sản”