Mặc dù chúng ta là một người tiêu dùng WordPress thông thường hay là 1 lập trình viên WordPress thì việc hiểu cấu tạo database cùng các thao tác làm việc cơ phiên bản sẽ giúp cho bạn ít nhiều suốt trong quãng thời gian sử dụng, ví dụ điển hình như chúng ta cũng có thể hiểu các dữ liệu được giữ ở đâu, biến hóa theme thì nó sẽ lưu các tùy chọn ở chỗ nào để rất có thể linh hoạt hơn trong việc kiểm soát và điều hành kho dữ liệu đồ sộ này.

Bạn đang xem: Cấu trúc database wordpress

Hoặc chưa dừng lại ở đó nữa, vào một trong những ngày đẹp trời có một theme bị lỗi khiến bạn ko vào được Dashboard để đổi qua theme không giống thì bài toán duy nhất bạn cũng có thể làm là vào tận database nhằm sửa.

Cấu hình database tại file wp-config.php

Trước khi vọc vạch vào trong database thì chúng ta cần biết mã mối cung cấp WordPress kết nối với database chỗ nào và có các tham số thông số kỹ thuật liên quan. Và chắc tất cả đều biết là cấu hình database sẽ bên trong file wp-config.php trên website, file đó có nhiều nội dung nhưng đấy là 4 dòng thông số kỹ thuật database:

// ** MySQL settings – You can get this info from your website host ** ///** The name of the database for WordPress */define(‘DB_NAME’, ‘tên của database’);

/** MySQL database username */define(‘DB_USER’, ‘tài khoản quản ngại trị database’);

/** MySQL database password */define(‘DB_PASSWORD’, ‘mật khẩu quản lí trị database’);

/** MySQL hostname */define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

/** Database Charset khổng lồ use in creating database tables. */define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */define(‘DB_COLLATE’, ”);Ở vào cách setup WordPress mình không nói tới bước sửa file wp-config.php cũng chính vì chỉ phải chạy website với nó đang tự kêu chúng ta nhập những thông tin database, tránh kỹ năng bạn mở lên với sửa không đúng cách dán dẫn tới việc bị lỗi.

Nhưng khi chúng ta chuyển website sang host khác hoặc làm gì đó liên quan cho việc đổi khác database thì chắc hẳn chắn bạn phải hiểu 6 cái trên. Và liên quan đến bảo mật, bạn cần hiểu thêm cái này:

/*** WordPress Database Table prefix.** You can have multiple installations in one database if you give each a unique* prefix. Only numbers, letters, and underscores please!*/$table_prefix = ‘wp_’;

Mặc định WordPress sẽ cấu hình các chi phí tố của database là wp_ nhưng bạn nên đổi nó thành một chiếc tên khác để ngăn cản local attack, plugin iThemes Security gồm hỗ trợ chức năng này. Hoặc là chúng ta nên nhập một tiền tố khác khi thiết đặt một website WordPress new và tiền tố phải có dấu _ sinh sống cuối để phân cách tên table của database.

Xem thêm: Postal Codes In Vietnam Postal Code (Zip Code) Update In 2021

Cấu trúc của database khoác định

Để xem kết cấu các bảng với cột tài liệu bạn cần truy cập vào PhpMyAdmin thường có mặt ở toàn bộ mọi gói host mà bạn mua. Bạn cũng có thể thấy mang định WordPress có tổng số 11 bảng tài liệu (table).

*

Ý nghĩa của các table như sau:

wp_commentmeta: Mục này đã chứa những dữ liệu vĩ mô của các comment có trên website nếu bạn có thực hiện custom bình luận meta. Ví dụ như bạn sử dụng plugin CommentLuv thì table này sẽ cất các showroom website trường đoản cú RSS Feed của bạn bình luận. Nếu như khách hàng dùng Akismet thì cột này đang phình lớn ra sau một thời gian dài.

wp_comments: Cột này sẽ cất dữ liệu cần thiết về các comment như tên bạn bình luận, nội dung, ngày tháng, showroom website,….wp_links: kể từ phiên phiên bản WordPress 3.7 thì họ đã tắt đi tác dụng Blogroll hay được dùng để làm thêm các liên kết bản thân yêu thích. Và các dữ liệu từ bỏ blogroll đó sẽ lưu sống đây, nhưng hiện nay thì số đông không dùng tới.wp_options: Table này khá quan trọng đặc biệt vì nó lưu giữ trữ hầu như các dữ liệu tương quan đến thiết lập cấu hình của chúng ta trong website. Chẳng hạn như tên website, địa chỉ website, plugin sẽ dùng, theme sẽ dùng, dữ liệu khi kích hoạt theme và plugin,…Do kia nếu bạn muốn sửa plugin cùng theme đang sử dụng thì cứ vào table này.wp_postmetas: những dữ liệu trong bảng này là hầu như dữ liệu mô hình lớn có liên quan đến thiết lập của các post type mà nhiều người đang dùng. Ví dụ điển hình như những giá trị custom field,…wp_posts: phần nhiều nội dung chính của một post type như tiêu đề, tác giả, nội dung,…sẽ cất trong bảng này. Áp dụng cho cục bộ post type, tất cả custom post type.wp_term: Như chúng ta biết mặc định taxonomy là Category với Tag. Ví dụ sinh sống category, bạn tạo ra 5 mục không giống nhau thì 5 mục đó đó là term. Term sẽ tiến hành lưu trữ tổng thể tại table này.wp_term_relationships: Table này là chứa dữ liệu để một term hoàn toàn có thể kết nối với 1 taxonomy qua ID. Ví dụ như bạn vừa tạo ra một term tên “Giáo dục” nhưng mà nó sẽ không còn thể hiểu “Giáo dục” là tag tốt category ví như thiếu table này.wp_term_taxonomy: Là nơi đựng đựng những danh sách taxonomy mà bạn đang có, bao gồm cả custom taxonomy.wp_usermeta: Mỗi tin tức thành viên sẽ sở hữu thêm các tùy chọn thông tin thêm như họ tên, nickname và những user custom field. Những dữ liệu mô hình lớn đó sẽ lưu ở đây.wp_users: Là nơi chứa đựng các thông tin đặc biệt của một thành viên như username, mật khẩu, email,…

Nhưng hoàn toàn có thể bạn vào đang thấy nhiều table rộng vì có không ít plugin đang tự tạo nên nó một table riêng nhằm chứa các dữ liệu liên quan tới nó.