Cash và Cash Equivalents (CCE) là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và khuyên bảo cách sử dụng Cash và Cash Equivalents (CCE) - Definition Cash and Cash Equivalents (CCE) - Tài chính doanh nghiệp và Kế toán kế toán


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Cash & Cash Equivalents (CCE)
Tiếng Việt Tiền và tương tự (CCE)
Chủ đề Tài bao gồm doanh nghiệp & Kế toán Kế toán
Tên gọi khác Tiền và những khoản tương đương tiền
Ký hiệu/viết tắt CCE

Định nghĩa - Khái niệm

Cash & Cash Equivalents (CCE) là gì?

Tiền và các khoản tương tự tiền là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ánh cục bộ số chi phí và những khoản tương đương tiền hiện có của khách hàng tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền khía cạnh tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), chi phí đang đưa và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cash and cash equivalents là gì

Tiền: Là chỉ tiêu phản ánh toàn cục số tiền hiện nay có của người tiêu dùng tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền khía cạnh tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đã chuyển.

Các khoản tương tự tiền: Chỉ tiêu này làm phản ánh những khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày chi tiêu có khả năng đổi khác dễ dàng thành một lượng tiền khẳng định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời gian báo cáo.

Chỉ tiêu này rất có thể gồm tiền giữ hộ và các khoản chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn tất cả kỳ hạn gồm kỳ hạn gốc không thật 3 tháng. Quanh đó ra, trong quá trình lập báo cáo, nếu nhận thấy các khoản được phản chiếu ở các TK khác thỏa mãn định nghĩa tương tương chi phí thì kế toán tài chính được phép trình bày trong chỉ tiêu này.

Các khoản trước đó được phân loại là tương đương tiền nhưng quá hạn chưa thu hồi được nên chuyển sang trình bày tại những chỉ tiêu khác, phù hợp với nội dung của từng khoản mục.

Xem thêm: 6 Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến Là Gì ? Hiểu Thêm Về Cổng Thanh Toán Trực Tuyến

Cash & Cash Equivalents (CCE) là tiền và tương tự (CCE).Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài bao gồm doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

Ý nghĩa - Giải thích

Cash and Cash Equivalents (CCE) nghĩa là tiền và tương đương (CCE).

Đây là chỉ tiêu quan trọng đặc biệt trong bảng bằng phẳng trong bảng kế toán tài chính của Doanh nghiệp. Theo dõi, nắm bắt được tiêu chuẩn này sẽ giúp nhận xét được kỹ năng thanh khoản trong thời gian ngắn của doanh nghệp. Ví như tiền và những khoản tương đương tiền của khách hàng tại một thời điểm cao thì khả năng thanh khoản của người sử dụng tốt. Mặc dù chỉ tiêu này cũng không cần quá rộng vì tiêu chí này béo thì vẫn làm giảm khả năng đầu tư của doanh nghiệp.

Definition: Cash & cash equivalents refers lớn the line vật phẩm on the balance sheet that reports the value of a company"s assets that are cash or can be converted into cash immediately. Cash equivalents include ngân hàng accounts và marketable securities, which are debt securities with maturities of less than 90 days. However, oftentimes cash equivalents do not include equity or stock holdings because they can fluctuate in value.

Ví dụ mẫu - biện pháp sử dụng

Một sô lấy ví dụ như về Tiền phương diện bao gồm:

Tiền khía cạnh tại quỹTiền sẽ chuyển.tiền gởi không kỳ hạn trên ngân hàng

Một số lấy một ví dụ về các khoản tương đương tiền bao gồm:

vàng bạcTrái phiếu chính phủ nước nhà ngắn hạnChứng khoán thị trườngGiấy yêu đương mại.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Cash & Cash Equivalents (CCE)

Tổng kết

Trên đây là tin tức giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp và Kế toán kế toán Cash & Cash Equivalents (CCE) là gì? (hay tiền và tương tự (CCE) nghĩa là gì?) Định nghĩa Cash và Cash Equivalents (CCE) là gì? Ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu, phân biệt và lí giải cách áp dụng Cash & Cash Equivalents (CCE) / tiền và tương tự (CCE). Truy vấn kco.vn để tra cứu vãn thông tin những thuật ngữ ghê tế, IT được cập nhật liên tục