Chắc hẳn chúng ta khi học tiếng anh đã từng thắc mắc bao giờ chúng ta dùng this/that và bao giờ chúng ta sử dụng these/those đề xuất không nào ?. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trình bày các dùng của các đại từ chỉ định this/that/these/those và những chú ý khi thực hiện chúng.

Bạn đang xem: Cach su dung thí that


INTRODUCTION(Giới thiệu)

5 phút thạo 4 đại từ chỉ định và hướng dẫn this-that-these-those

Definition (Định nghĩa) this/that/these/those

This, that, these với those là các từ chỉ định trong giờ Anh. Bọn họ dùng chúng để chỉ ra bạn và đồ dùng được nói tới và cho tất cả những người nghe quan niệm về khoảng cách gần tốt xa so với những người nói.

This cùng that sử dụng cho danh từ số ít và danh từ ko đếm được.Thesethose dùng cho danh tự số số nhiều.

Meaning (Ý nghĩa):

– This = singular, near: này, cái này, đây (gần)– That = singular, far: đó, loại đó, điều này (xa)– These = plural, near: số nhiều của THIS (gần)– Those = plural, far: số những của THAT (xa)

*
Đại từ chỉ định và hướng dẫn this/that/these/those

USAGE(Cách dùng)

1.Pointing lớn people / things (dùng để chỉ ngƣời / vật)- This với these: dùng làm chỉ người hoặc đồ dùng ở gần tín đồ nói hoặc viết.

This đi với rượu cồn từ số ít, xẻ nghĩa cho 1 ngƣời hoặc một vật.– These đi với động từ số nhiều, ngã nghĩa cho nhiều ngƣời hoặc vật.Ex:– This book belongs to lớn him.– These are my brothers.That và those: dùng làm chỉ fan hoặc trang bị ở xa bạn nói hoặc viết.– That đi cùng với danh tự số ít.– Those đi cùng với danh từ số nhiều.Ex:That woman is a professor.– Those are computers.

2. Time phrase (cụm từ bỏ chỉ thời gian):

This / these hoàn toàn có thể sử dụng để nói đến thời gian vừa mới đây và that / those chỉ thời gian ở xa.Ex:Do you remember that spring we all went khổng lồ Florida?Those were the days.

– Để ngụ điều nào đó đang xẩy ra hoặc đang rất được đề cập tới, chúng tathường sử dụng that.Ex:What was that noise? ~ I didn‘t hear anything.Tiếng ồn đó là gì vậy? ~ Mình gồm nghe thấy gì đâu.

– Để ngụ điều nào đấy sắp sửa xẩy ra hoặc điều họ sắp nói,chúng ta áp dụng this.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this/that, please?Xin chào? Laura nghe đây. Mang đến hỏi ai vậy ạ?

– từ this thường được dùng để làm mô tả thời gian và ngày trongtương lai hoặc thời gian / ngày tại lúc này như: morning,afternoon, evening, week, month, year.Ex:Eric is in Germany all this week.Eric đã ở Đức cả tuần này.

This morning / afternoon, this spring / summer / autumn đề cập cho quá khứ (nếu fan nói vẫn nói vào thời điểm cuối ngày / vào thời điểm cuối mùa).Ex:Johan seemed very happy this afternoon.Chiều nay, Johan đ khôn cùng hạnh phúc.

3. Referring to lớn people (đề cập mang đến người)

– This dùng làm giới thiệu một bạn nào đó, còn that được sử dụng đểxác định một ai đó.

Xem thêm: Xem Lịch Sử Web Đã Bị Xóa Trên Google Chrome, Cách Xem Lịch Sử Web Đã Bị Xóa Trên Điện Thoại

Ex:Jaky, this is my friend Shaly.Jaky, đây là bạn tôi – thương hiệu là Shaly.

Is that your brother over there?Anh trai của cậu đằng kia đề nghị không?

– Trong vấn đề nghe và trả lời điện thoại bọn họ dùng:+ this để trình làng mình là ai.+ this hoặc that để hỏi bạn bên cơ đầu dây.Ex:Hello? This is Laura speaking. Who‘s this / that, please?Xin chào? Laura nghe đây. Mang lại hỏi ai vậy ạ?

4. Phân chia sẽ gọi biết hay tin tức mới

– chúng ta thường cần sử dụng that nuốm cho the để share kiến thức, đề cập một mẩu chuyện nào kia hoặc giải thích vấn đề cho người nghe.– họ dùng this vậy cho a / an để chỉ điều gì đó quan trọng hoặc trong thời gian hiện tại, reviews nhân vật mới hoặc chi tiết mới vào câu chuyện cho những người nghe.Ex:You know that old cửa hàng on the corner? Well, they‟re going lớn turn it into a restaurant.This guy knocked on the door và asked if I wanted new windows.

Bài tập sử dụng những đại từ hướng dẫn và chỉ định this/that/these/those

1. Điền vào khu vực trống áp dụng this/that/these/those để ngừng các câu mặt dưới

1. Can you bring me ____magazine, I want to read it before I go lớn bed.2. My mother likes____ vase, the one over there. She said she bought it at the bazaar.3. ____batteries in my hand are the most powerful.4. I never liked____ silk flowers, the ones they sell on the bridge.5. ____are my children’s toys, I am surprised they are in that basket.6. Here, take____ pill & you will feel better by the morning.7. It’s very delicious! In fact,____ is the best spaghetti I have had in my life.8. Take the wheel, I am going khổng lồ take a look at____ noise in the back.9. ____shoes are so old, I didn’t even know they were there.10. I don’t feel comfortable at ____place, I think I will go home.

Đáp án:

1. That2. That3. These4. Those5. Those6. This7. This8. That9. Those10. This

2. đổi khác từ dạng số ít sang số các hoặc số những sang số ít như trong các ví dụ bên dưới đây.

a. This exercise is easy.These exercises are easy.

b. Those socks are Sara’s.That sock is Sara’s.

c. These flowers are on the floor.That flower is on the floor.

___________________________

1. Is this bed comfortable?

2. Is that Eleni’s English book?

3. These are not my toys.

4. These boxes are Ana’s.

5. Is that jacket Roy’s?

6. Are these dictionaries Andre’s?

7. Those are mine.

8. This building is very old.

9. This is a good exercise.

10. These are the old dresses.

Đáp án

1. Are these beds comfortable2. Are those Eleni’s English books3. This is not my toy4. This box is Ana’s5. Are those jackets Roy’s6. Is this dictionary Andre’s7. That is mine8. Those buildings are very old9. These are good exercises10. This is the old dress