Trong nội dung bài viết này họ sẽ mày mò về hàm sqrt() vào C / C++. Đây là hàm được sử dụng rất nhiều trong các ngôn ngữ lập trình lúc giải các bài toán.Bạn đã xem: Hàm căn bậc 2 trong c

Hàm sqrt() là hàm tất cả sẵn trong thư viện math, bởi vì vậy trước lúc sử dụng nó hãy khai báo thư viện đang nhé: #include

Cú pháp hàm sqrt() trong C / C++

Hàm sqrt() là hàm được áp dụng để tính căn bậc hai của một số. Tham số truyền vào nó là một trong số ngẫu nhiên và giá trị trả về là căn bậc hai của tham số đó.

Bạn đang xem: Sqrt trong c

Cú pháp:

Trong kia x là một số trong những truyền vào bất kỳ, rất có thể là số nguyên hoặc số thực.

Ví dụ hàm sqrt() trong C / C++

Ví dụ 1: Ở lấy ví dụ này mình đang khai báo với khởi chế tạo giá trị x = 9, kế tiếp gọi hàm sqrt() nhằm tính căn bậc hai của x.

Xem thêm: Nhịp Cầu Đầu Tư Số 739: Fdnm Nhìn Từ Đại Dịch, Ứng Dụng Facebook

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo với khởi tạo nên giá trị x = 9 double x = 9, result; //gọi hàm sqrt() nhằm tính căn bậc nhì của xresult = sqrt(x); //hiển thị hiệu quả ra màn hìnhcout Kết quả:

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ biến hóa giá trị của x thành 125, cùng xem tác dụng nhé.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo với khởi sản xuất giá trị x = 125 double x = 125, result; //gọi hàm sqrt() để tính căn bậc nhị của xresult = sqrt(x); //hiển thị tác dụng ra màn hìnhcout Kết quả:

Như vây là họ đã search hiểu kết thúc hàm sqrt() vào C / C++. Đây là 1 trong hàm được sử dụng rất nhiều vậy nên các bạn hãy luyện tập thật những để vận dụng nó nhé. Chúc chúng ta thành công !!!

Bình luận đã đóng, giả dụ có vướng mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com nhằm admin trả lời.

Danh sách những hàm
Hàm acos() vào C / C++
Hàm asin() vào C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() trong C / C++
Hàm ceil() trong C / C++
Hàm abs() vào C / C++
Hàm cos() vào C / C++
Hàm exp() vào C / C++
Hàm fmax() cùng fmin() vào C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() trong C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() trong C / C++
Hàm sin() vào C / C++
2020 - kco.vn. All Right Reserved Theme GoodNews, gốc rễ Codeigniter, VPS cài đặt tại Tinohost
*

Nếu bạn phát hiện lỗi không đúng link, ngôn từ sai, hay 1 lỗi bất kể nào kia trên trang này thì nên cho mình biết nhé. Cám ơn bạn!