Khi nhắc tới những giới từ chỉ địa điểm và thời gian thì bộ tía giới tự “on, in, at” được lựa chọn các nhất trong tiếp xúc hằng ngày cũng như trong văn phạm giờ Anh. Vậy điểm khác biệt giữa chúng là gì? mức độ phạm vi biểu đạt của chúng như thế nào? Hãy cùng Step Up tìm hiểu cách sử dụng “on, in, at” ngay lập tức trong bài viết sau nhé. 


1. Cách áp dụng giới từ bỏ IN

Đầu tiên, họ hãy cùng mày mò về giới trường đoản cú “in” trong chủ điểm ngữ pháp cách thực hiện “on, in, at”. Trong các giới từ tiếng Anh đi với những từ chỉ địa điểm và thời gian, giới trường đoản cú “in” bao gồm phạm vi khủng nhất, thường mang tính chung chung, phổ quát. 

*
*
*
*
*

Đáp án:

OnAtInInAtAtInOnOnOnInAtOnOnAtInInOnInInBài 2: Chọn câu trả lời thích hợp

1. Mary wants to live & work ……… Ha Noi.

Bạn đang xem: Cách dùng in on at chỉ địa điểm

A. On

B. In

C. At 

2. My father is working …….. The farm.

A. On

B. In

C. At

3. Linda is standing ……… the crossroad. She doesn’t know whether lớn go straight on, turn left, or turn right.

A. In

B. At

C. On

4. ……… university, she was an excellent student.

Xem thêm: Lịch Nghỉ Tết Dương 2019 - Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch Năm 2019

A. At

B. In

C. On

5. My grandparents live……… 90 Hoang Hoa Tham.

A. In

B. On

C. At

6. There is a thắm thiết film ………TV now.

A. In

B. On

C. At

Đáp án:

B A B A C B
Xem ngay thủ thuật Não Ngữ Pháp – bộ đôi Sách và phầm mềm bài tập khiến cho bạn hiểu thực chất và áp dụng chắc tay 90% ngữ pháp để thi cử và giao tiếp. Nội dung chủ yếu của sách gồm: 
Chương 1: Ngữ pháp kết cấu giúp dấn diện cùng nói đúng cấu tạo của 1 câu đơn;✅ Chương 2: Ngữ pháp về thì để chúng ta nói đúng thì của một câu đối kháng giản;✅ Chương 3: Ngữ pháp cấu tạo hướng dẫn nói và cải tiến và phát triển ý thành câu phức tạp.