Too/so, either/neither thường được dùng trong giao tiếp cũng như văn viết. Mặc dù too/so đều sở hữu nghĩa là “cũng” cùng either/neither có nghĩa là “cũng không” nhưng bí quyết dùng những từ này lại không giống nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng too either neither

Ảnh: Pinterest

1. Too và So

Too So có nghĩa là “cũng vậy”:Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta bao gồm thể cần sử dụng Too, So.

Too đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.So đặt ở đầu câu, sau So phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó cùng đứng liền trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Với TooNgười nói ANgười nói B
Celine is watching TV.I am too.
Sam can speak French fluently.I can too
Terry has completed his master’s degree.James has too.
His parents should be more responsible.We should too
Stephanie was so worried yesterday.I was too
Mary and Sam will join the chess club.Jessica will too
Nathan looks so confident.I do too.
Với SoNgười nói ANgười nói B
Celine is watching TV.So am I.
Sam can speak French fluently.So can I.
Terry has completed his master’s degree.So has James.
His parents should be more responsible.So should we.
Stephanie was so worried yesterday.So was I.
Mary and Sam will join the chess club.So will Jessica.
Nathan looks so confident.So vị I.

2. Neither với Either

Either cùng Neither nghĩa là “cũng không”.Khi người thứ nhất nói một điều phủ định và người thứ nhì nói giống như vậy, bao gồm thể sử dụng hai từ này.

Either đặt ở cuối câu, sau một dấu phẩy.

Xem thêm: Cắt Tóc Đẹp Ở Thủ Đức, Tp, Top 13 Tiệm Salon Cắt Tóc Nữ Đẹp Ở Thủ Đức

Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là động từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ động từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này giống So)

Ví dụ:

Với EitherNgười nói ANgười nói B
Derek isn"t sleeping.I am not either.
Sandra cannot play the guitar.I can"t either.
Jennifer hasn"t eaten her sandwich.James hasn"t either.
They shouldn"t complain.We shouldn"t either.
Stephanie was not worried at all.Her husband wasn"t either.
Mary và Sam won"t attend the meeting.I will not either.
Dogs cannot fly.Cats can"t either.
Với NeitherNgười nói ANgười nói B
Derek isn"t sleeping.Neither (nor) am I.
Sandra cannot play the guitar.Neither (nor) can I.
Jennifer hasn"t eaten her sandwich.Neither (nor) has James.
They shouldn"t complain.Neither (nor) should we.
Stephanie was not worried at all.Neither (nor) was her husband.
Mary & Sam won"t attend the meeting.Neither (nor) will I.
Dogs cannot fly.Neither (nor) can cats.

Lưu ý:

Sau Neither ko đi vớinot, bởi vìNeither = not + either.

Ví dụ:

A. I don’t play football.B. Neither vì chưng I. (I don"t neither)

Trong giao tiếp không mang tính trang trọng, lịch sự, bất kể thì, tất cả thể cần sử dụng Me too hoặc Me neither ở ngôi thứ nhất.

Ví dụ: