Câu tường thuật với Infinitive và Gerund là một trong những trường điểm ngữ pháp quan trọng giúp chúng ta học giờ Anh đạt điểm cao hơn nữa trong năng lực IELTS Speaking cùng IELTS Writing. Do là dạng ngữ pháp quan trọng đặc biệt nên câu trần thuật với Infinitive với Gerund luôn gây bối rối cho chúng ta học giờ Anh. đọc được điều đó, bài viết ngày từ bây giờ của Vietop sẽ giúp đỡ bạn nắm rõ hơn rất nhiều điều nên biết về câu tường thuật với Infinitive và Gerund nhé!


Câu trần thuật là gì?

Khi tiếp xúc tiếng Anh thường ngày, họ thường áp dụng hai nhiều loại câu, một là câu trực tiếp với hai là câu tường thuật. Câu tường thuật, tuyệt là câu trần thuật mang tên gọi là Reported Speech. Dạng câu tường thuật thường xuyên được sử dụng trong số cuộc hội thoại mỗi ngày hoặc trong những bài phạt biểu nhằm thuật lại một hành động, một tiếng nói của ngẫu nhiên cá nhân nào đó. Nói phương pháp khác, câu tường thuật là con gián tiếp trình bày lại sự việc.

Bạn đang xem: Cách dùng reported speech with infinitive


*

Để biết được phương pháp dùng câu tường thuật, ta cần làm rõ các dạng của câu tường thuật, đặc biệt là dạng câu tường thuật với Infinitive cùng Gerund.

Cách cần sử dụng Gerund and Infinitive

Câu loại gián tiếp với câu trực tiếp trong giờ Anh


*

Câu tường thuật với Infinitive được sử dụng trong số trường vừa lòng sau:

STTCÁCH DÙNGCẤU TRÚCVÍ DỤ
1Thuật lại một mệnh lệnhTold + S + (not) khổng lồ V + O.“Don’t eat so much!”-> She told me not lớn eat so much. (Cô ấy bảo tôi không ăn nhiều.)
2Thuật lại một yêu thương cầuAsked + S + (not) lớn V + O.“Could you mở cửa the window?”-> She asked me to open the window. (Cô ấy bảo tôi xuất hiện sổ.)
3Thuật lại một lời khuyênAdvised + S + (not) khổng lồ V + O.“You should/’d better take a rest.”-> She advised me to take a rest. (Cô ấy răn dạy tôi phải nghỉ ngơi.)
4Thuật lại một lời hứaPromised + lớn V + O.“I’ll help you, I promise.”-> She promised to help me. (Cô ấy hứa để giúp đỡ tôi.)
5Thuật lại lời đe dọaThreatened + to V + O.“Don’t move or I’ll điện thoại tư vấn the police.”-> She threatened to điện thoại tư vấn the police if I moved. (Cô ấy đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu tôi di chuyển.)
6Thuật lại lời cảnh báoWarned + S + (not) khổng lồ V + O.“Don’t swim in this lake.”-> She warned me not to swim in that lake. (Cô ấy cảnh báo tôi không được tập bơi trong hồ đó.)
7Thuật lại lời mờiInvited + S + khổng lồ V + O.“Would you go to lớn my party?”-> She invited me lớn go khổng lồ her party. (Cô ấy mời tôi đến buổi tiệc của cô ấy.)
8Thuật lại lời nói nhởReminded + S + to V + O.“Don’t forget to lớn turn off the TV.”-> She reminded me to turn off the TV. (Cô ấy cảnh báo tôi tắt TV.)
9Thuật lại lời động viênEncouraged + S + lớn V +O.“Try your best!”-> She encouraged me lớn try my best. (Cô ấy khuyến khích tôi cố gắng hết mình.)
10Thuật lại lời cầu xinBegged/Implored + S + (not) to V + O.“Please, help me.”-> She begged me lớn help her. (Cô ấy cầu xin tôi giúp cô ấy.)
11Thuật lại lời khuyến cáo giúp đỡOffered + to lớn V + O.“Don’t worry! I’ll pay for the drinks.”-> She offered to lớn pay for the drinks. (Cô ấy lời khuyên trả tiền chan nước uống.)
12Thuật lại sự đồng ýAgreed + lớn V + O.“I will help bởi vì your homework.”-> She agreed khổng lồ help vày my homework. (Cô ấy chấp nhận giúp tôi làm bài bác tập về nhà.)

Câu trần thuật với Gerund (V-ing)


*

Câu trần thuật với Gerund được sử dụng trong các trường phù hợp sau:

STTCÁCH DÙNGCẤU TRÚCVÍ DỤ
1Thuật lại lời buộc tộiAccused + S + of + V-ing + O.“You ate all the cakes!”-> She accused me of eating all the cakes. (Cô ấy buộc tội tôi nạp năng lượng hết toàn bộ bánh.)
2Thuật lại lời vượt nhậnAdmitted + V-ing/having V(p2) + O.“I didn’t water the flowers.”-> She admitted not watering the flowers. (Cô ấy đồng ý chưa tưới hoa.)
3Thuật lại lời che nhậnDenied + V-ing/having V(p2) + O.“I don’t bởi this!”-> She denied doing that. (Cô ấy khước từ làm vậy.)
4Thuật lại nhu muốn lỗiApologized (to somebody) + for V-ing + O.“I’m sorry for coming late.”-> She apologized for coming late.(Cô ấy xin lỗi vì đã đến muộn.)
5Thuật lại lời khen ngợiCongratulated + S + on V-ing + O.“Congratulations! You passed the exams.”-> She congratulated me on passing the exams. (Cô ấy chúc mừng tôi vẫn đậu bài kiểm tra.”
6Thuật lại sự trái quyếtInsisted on + V-ing + O“I must phone him.”-> She insisted on phoning him. (Cô ấy quyết đoán gọi điện mang đến anh ta.)
7Thuật lại lời đề nghịSuggested + V-ing + O“Let’s watch TV!”-> She suggested watching TV.(Cô ấy đề xuất xem TV.)
8Thuật lại lời cảm ơnThanked + S + for V-ing + O.“Thank you for helping me.”-> She thanked me for helping her. (Cô ấy cảm ơn tôi vì đã hỗ trợ cô ấy.)
9Thuật lại một lời cảnh báoWarned + S + against + (V-ing) O.“Don’t trust him!”-> She warned me against trusting him. (Cô ấy lưu ý tôi không được tin anh ta.)
10Thuật lại sự đổ lỗiBlamed + S + for V-ing + O.“You did everything wrong!”-> She blamed me for doing everything wrong. (Cô ấy đổ tội tôi làm cho sai hết đầy đủ thứ.)
11Thuật lại lời thú tộiConfessed + to + (V-ing) O.“I have eaten all the candies.”-> She confessed lớn eating all the candies. (Cô ấy thú tội là đã ăn uống hết kẹo.)

Sau khi nắm vững được phần nhiều điều cần phải biết về câu tường thuật với Infinitive và Gerund, chúng ta hãy cùng IELTS Vietop áp dụng vào một số bài luyện tập dưới đây nhé!

Tham khảo: Khóa học luyện thi IELTS Cấp tốc tại Vietop

Bài tập về câu trần thuật với Infinitive với Gerund

Bài 1: Rewrite the following sentences in reported speech with infinitives

“Remember khổng lồ give me your answer,” she said to lớn me.

-> She reminded _______________________________________.

“You’d better study hard,” I said lớn the boy.

-> I advised _______________________________________.

“Would you like to have dinner with us?” David said khổng lồ Liz.

-> David invited _______________________________________.

Xem thêm: Điện Thoại Vsmart Active 3 Xanh Lục Bảo : Đẹp, Điện Thoại Vsmart Active 3 (6Gb/64Gb)

“Don’t touch this button, Mike,” I said.

-> I warned _______________________________________.

“Will you help me, please?” she said to lớn me.

-> She asked _______________________________________.

“Please vì chưng me a favor,” he said to lớn me.

-> He begged _______________________________________.

Mr. Brown said: “Don’t play in the street!”

-> Mr.Brown warned the children not ________________________________.

“If I were you, I’d go khổng lồ see the dentist.” He said lớn me.

-> He advised _______________________________________.

“I’ll work early, honestly I will.” Lisa said

-> Lisa promised _______________________________________.

The doctor said, “Tell me where it hurts.”

-> The doctor told the patient ____________________________________.

Bài 2: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

My father said: “Don’t walk alone in the street at night”.

-> My father warned me _______________________________________.

“Sorry, I can’t go to lớn the tiệc ngọt with you, Jack.” said Rose.

-> Rose apologized _______________________________________.

“You told a lie.” She said to me.

-> She accused _______________________________________.

“I didn’t break the door.” Timmy said.

-> Timmy denied _______________________________________.

“Shall we eat out at night?” said they.

-> They suggested _______________________________________.

“You won the lottery. Congratulations!” She said lớn me.

-> She congratulated _______________________________________.

“It was kind of you lớn help me clean my room” Sarah said khổng lồ us.

-> Sarah thanked _______________________________________.

“I must see the boss,” he said.

-> He insisted _______________________________________.

Bài 3: Put in reported speech using the verbs given

“I’m sorry for getting up late.” Ken said. (APOLOGIZE)“If I were you, I wouldn’t buy used cars,” he said lớn me. (ADVISED)Bob said: “Don’t cảm biến the hot pot!” (WARNED)“I only borrowed your book for a few minutes,” the man said. (ADMITTED)“Why don’t you go shopping with us?” Theresa said. (SUGGESTED)“Would you lượt thích to have a picnic with us?” They said. (INVITED)My mother said: “Remember khổng lồ make an appointment with your doctor.” (REMINDED)

Đáp án

Bài 1: Rewrite the following sentences in reported speech with infinitives

She reminded me to lớn give her my answer.I advised the boy to study hard.David invited Liz to have dinner with them.I warned Mike not lớn touch that button.She asked me to lớn help her.He begged me to do him a favor.Mr.Brown warned the children not lớn play in the street.He advised me to see the dentist.Lisa promised to work early.The doctor told the patient lớn tell him where it hurts.

Bài 2: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

My father warned me against walking alone in the street at night.Rose apologized khổng lồ Jack for not going to the các buổi tiệc nhỏ with him.She accused me of telling a lie.Timmy denied breaking the door.They suggested eating out at night.She congratulated me on winning the lottery.Sarah thanked me for helping her clean her room.He insisted on seeing the boss.

Bài 3: Put in reported speech using the verbs given

Ken apologized for getting up late.He advised me not lớn buy used cars.Bob warned me not to touch the hot pot.The man admitted borrowing my book for a few minutes.Theresa suggested going shopping with them.They invited me khổng lồ have a picnic with them.My mother reminded me khổng lồ make an appointment with my doctor.

Làm thêm bài tập về Reported Speech:

Bài tập câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật trong tiếng Anh kèm đáp đán

Bài tập câu tường thuật đặc biệt quan trọng từ cơ bản đến nâng cao

Hy vọng rằng bài viết hôm ni của Vietop đã giúp cho bạn hiểu sâu hơn về câu trần thuật với Infinitive cùng Gerund. Chúc bạn chinh phục thành công dạng câu trần thuật với Infinitive với Gerund nói riêng cũng tương tự các dạng câu tường thuật khác nói thông thường nhé!