Written by Hải Nguyễn. Published on 24 tháng 3 2010. Posted in Hỏi đáp về giờ đồng hồ Anh. Lượt xem: 50290

Gửi thư điện tử bài này


Bản giờ đồng hồ Anh (Bạn hoàn toàn có thể tham khảo phần tiếng Việt mặt dưới)

There are several points lớn make here. The first one is to do with singular và plural nouns, I"m sure you know that most nouns in English are made plural by putting an s on the end, so for example, girl – girls, boy – boys. But some nouns have irregular plurals, for example child – children. And "person" is one of those nouns that has an irregular plural. "People" is in fact the plural khung of person. So for example we talk about one person and two people. So in normal everyday speech you will hear people talking about "many people", "there were a lot of people at the concert", for example. However it becomes slightly more complicated because sometimes you bởi vì see the word "persons". For example if you"re in a lift or elevator you might see the sign "Four persons only". & sometimes if you"re listening to lớn the news, lớn news reports you may hear news reports talking about persons. So for example 4 persons were injured in the accident, or police are looking for 5 persons. Persons is normally a more formal use, a more formal plural form. It gets slightly more complicated when you find the word peoples. People can be used to lớn mean a nationality – all of the people of one country – so for example "the people of Cuba". And when you"re talking about a group of nationalities you may find the word "peoples", for example, "the peoples of South America". So that"s another slightly more complicated and not so common use of the word "peoples". Finally you may find the word "person" attached lớn a number. For example "a two-person car", "a three-person room". This is where "person" is being used to lớn describe the noun. "2 – person" is the adjective describing "car" & as you know we don"t put an "s" on an adjective. So far example we talk about a "two-week holiday" not a "two-weeks holiday" or a "three-year course" not "a three-years course". So hear we use "two-person car". So in summary, normally you find "people" as the plural khung of "person" – one person, three people. Sometimes you"ll find people used lớn describe the nationality so you"ll find "peoples" lớn describe different nationalities & sometimes you"ll find the word "persons" in more formal styles of writing or in signs for example.

Bạn đang xem: Cách dùng people và person

Bản giờ Việt

Có một vài điểm đáng chăm chú trong thắc mắc này. Thứ 1 là danh từ bỏ số ít với số nhiều. Chắc bọn họ đều biết là nhiều phần các danh tự số không nhiều trong tiếng Anh được chế tác thành danh từ bỏ số nhiều bằng cách thêm chữ -s vào thời gian cuối danh từ, ví dụ: girl - girls, boy - boys.

Nhưng một vài danh từ tất cả dạng số những bất quy tắc, chẳng hạn: child - children. Và person là giữa những danh tự như vậy. Peopletrên thực tiễn là dạng số nhiều của danh từ bỏ person. Do thế bọn họ nói về một tín đồ - one person, và hai fan - two people.

Do vậy một trong những câu nói sản phẩm ngày, họ nghe nói tới nhiều bạn - many people"There were a lot of people at the concert".

Tuy nhiên nó phức hợp hơn một chút ít vì song khi họ gặp trường đoản cú persons. Ví dụ: nếu như bạn ở vào thang máy chúng ta cũng có thể thấy viết "Four persons only". Và đôi lúc nếu ta nghe tin tức, rất có thể nghe thấy từ personsđược dùng. Chẳng hạn "4 persons were injured in the accident", hay"Police are looking for 5 persons". Trường đoản cú persons thường được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng, là dạng số nhiều mang dung nhan thái trịnh trọng hơn.

Xem thêm: Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Lần 1 Có Đáp Án, Đề Minh Họa 2020 Lần 1 Môn Hóa Có Đáp Án Chi Tiết

Và này lại còn trở nên phức hợp hơn khi chúng ta phát hiện từ peoples. Bên cạnh nghĩa là người, people còn có thể được dùng làm chỉ một dân tộc, nationality - tất từ đầu đến chân của một giang sơn - vì thế bọn họ có ví dụ: "the people of Cuba".

Khi chúng ta nói về nhiều dân tộc khác nhau, họ sẽ nên dùng từpeoples, ví dụ: "the peoples of South America" - các dân tộc nam giới Mỹ. Đây là một cách sử dụng hơi khác với ít thường dùng của từ peoples.

Và cuối cùng bạn cũng có thể bắt chạm mặt từ person đi cùng với một bé số. Ví dụ: "a two-person car" một cái xe hai vị trí ngồi. Vào trường thích hợp này từ person được sử dụng trong một cụm từ có chức năng như một tính từ, bửa nghĩa mang đến danh từ "car" với trong trường hợp như vậy này chúng ta không thêm chữ -s vào một trong những tính từ. Tương tự bọn họ nói "a two-week holiday" - một kỳ nghỉ hai tuần liền, chứ không nói "a two-weeks holiday", tuyệt " a three-year course", chứ chưa phải là "a three-years course".

Tóm lại, thông thường họ thấy people là danh từ số các củapersonone person, three people. Đôi khi từ people được dùng làm chỉ một dân tộc bản địa vì thế chúng ta sẽ bắt gặp từ peoples nhằm chỉ các dân tộc, đất nước khác nhau, và thỉnh thoảng từ persons được dùng ở số nhiều trong văn viết chủ yếu thức, trịnh trọng, hay trong số biển chỉ dẫn.