Lượng từ bỏ trong tiếng Anh là trong những điểm ngữ pháp dễ dẫn đến nhầm lẫn nhất. Đặc biệt là đối với hai lượng từ bỏ A lot of với Lots of, tuy có nghĩa gần đồng nhất nhưng khi áp dụng cần để ý một số điểm quan trọng đặc biệt để phân biệt.

Để mày mò về cách sử dụng đúng đắn và biện pháp phân biệt những lượng trường đoản cú A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great giảm giá of, hãy thuộc theo dõi nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng large amounts of


1. Cấu trúc a lot of cùng lots of

Về ngữ nghĩa giờ Anh, kết cấu a lot of cùng lots of nhìn chung không tồn tại sự khác nhau. Chúng đông đảo mang ý nghĩa sâu sắc là “nhiều”.

Cả 2 cấu trúc này đều hoàn toàn có thể sử dụng vớidanh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được. Bên cạnh đó, a lot of và lots of đều biểu đạt sự thân mật, suồng sã khi được áp dụng trong câu.


*
*
*
Bài tập về A lot of/lots of

Bài tập. Lựa chọn câu vấn đáp đúng:

1. Jane always puts ____ salt on her food.

A. Many

B. Few

C. A lot

D. A lot of

2. Were there ___ guests in the wedding?

A. Lots of

B. Much

C. Little

D. A lot

3. Luna is very popular. She’s got ___ friends.

A. A lot of

B. Much

C. Few

D. A lot

4. She is very fashionable. She has ____ beautiful clothes.

A. Little

B. A lot

C. Lots of

D. Much

5. Bởi vì you have any bananas? Sure, there’s _____ in the fridge.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Giải Nhanh Hóa Học, Công Thức Giải Nhanh Hóa Học 12

A. A little

B. Much

C. A lot

D. A lot of

6. She’s very busy today, she has ____ work to lớn finish.

A. A lot of

B. Many

C. A lot

D. Lots

7. Linda is very rich. She spends ____ money shopping every month.

A. Much

B. Many

C. A lot of

D. Lot

8. England is famous for ____ beautiful buildings.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

9. They eat ___ oranges.

A. Much

B. Lots of

C. A lot

D. Lots

10. Lily likes lớn travelling very much. Last year, she visited __ European cities.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

Đáp án

DAACDACBBB

Đều có nghĩa là “nhiều”, tuy nhiên cách thực hiện của A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of có nhiều điểm khác nhau. Mong muốn tuhocietls.vn đã đem đến những tin tức hữu ích. Chúc chúng ta học giờ đồng hồ Anh thật tốt và đạt được điểm số như mong muốn nhé.