GD&TĐ - Trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh, giới từ bỏ là giữa những vấn đề gây khó khăn cho người học. Để câu trả lời các câu hỏi "Tại sao lại sử dụng giới từ bỏ này? lúc nào dùng giới từ bỏ kia?....

Bạn đang xem: Cách dùng in the world


*

bài viết muốn trình làng cho các bạn những bề ngoài của giới trường đoản cú và phương pháp dùng một số trong những giới từ bỏ thông dụng nhằm giúp các bạn tránh được sự nhầm lẫn hoặc sử dụng sai giới từ, gây nên những lỗi cơ phiên bản khi học tiếng Anh.

I. Giới từ:

Giới từ là hầu hết từ được dùng với danh tự (hoặc đại từ, danh hễ từ) để chỉ sự tương tác giữa các từ ấy với những từ khác trong câu.

Giới từ có tương đối nhiều hình thức:

+Từ đơn:in, on, of, for, to, at, …

Ví dụ: She arrived in Vietnam yesterday.

+Một ngữ(2 tự trở lên): because of, thanks to, due to, in front of…

Ví dụ: She was absent because of her illness.

Giới tự đôi:được tạo thành ra bằng phương pháp hợp 2 giới từ 1-1 lại: into, onto, upon, without, underneath, throughtout…

Giới từ kép: được tạo thành thành bởi tiếp đầu ngữ "a" hoặc "be": about, among, across, before, behind, beside, below…

+Sựkết đúng theo giữa“giới trường đoản cú + danh tự + giới từ”:in addition to, on đứng đầu of, in view of…

Ví dụ: In addition to lớn the news, TV brings a lot of interesting things.

+ Giới từ do phân từ: according to, owning to, regarding…

Giới từ hoàn toàn có thể đứng sau cồn từ "to be", trước danh từ, lép vế động từ, hoặc sau tính từ.

Ví dụ: He is from Vietnam. He lives in Hanoi. The music is too loud. Please, turn it down!

II. Giới từ chỉ vị trí

1. Giới trường đoản cú chỉ vị trí, vị trí cố định, vắt thể:

At + a point / place: tại (dùng đến địa điểm bé dại như trường học, bến xe, sảnh bay… cùng các vị trí cụ thể) ,vị trí bên trên một trang giấy hoặc địa chỉ trong một đội người( at the top/bottom of the page; at the back/ the front of the class)

Ví dụ: I met her at the bus stop.

She lives at 43 Hang Dau.

On + a surface: bên trên (ở trên tuy nhiên chỉ tiếp xúc bề mặt: the ceiling/ the wall/ the floor/ the table,……) và các hướng ( the right/ the left)

Ví dụ: This book is on the table. We sat on the floor

In + an area / space: vào (chỉ ở phía bên trong vùng không khí như: a park, a garden, a room, …), nghỉ ngơi (các vị trí lớn như thành phố, tỉnh, quốc gia, châu lục…) với với các dạng của nước ( the sea/ the ocean/the river/ the pool,…) hay với các hàng, mặt đường thẳng ( a line/ a row/ a queue,…)

Ví dụ:Vietnamis a country inAsia. I keep my keys in my pocket.

2. Giới trường đoản cú chỉ sự chuyển dịch, phía di chuyển:

To, Into, Onto: đến

+ To: chỉ phía tiếp cận cho tới người, vật, địa điểm

Ví dụ: He goestoschool on foot everyday.

+ Into: tiếp cận cùng vào bên trong vật, địa điểm

+ Onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt ở phía không tính cùng của vật, địa điểm

From: chỉ bắt đầu xuất xứ

Across / Past: ngang qua

Along: dọc theo

Around, round, about: quanh

Ngoài ra, còn có các cặp giới tự chỉsự đối ngược:

- up (lên) > giới trường đoản cú gây những khó khăn cho tất cả những người học tiếng Anh

- Lỗi khi sử dụng chữ "cho" cũng được coi là lỗi thịnh hành dễ mắc của người việt khi nói hoặc viết tiếng Anh.

Xem thêm: Top 9 Hình Quyển Sách Và Cây Bút 2022, Top 9 Biểu Tượng Quyển Sách Và Bút 2022

Ta thường sẽ có thói quen chạm chán chữ "cho" là cần sử dụng "for". Điều này cũng đúng trong nhiều trường phù hợp nhưng nhiều lúc lại không đúng.

Ví dụ: Tôi gửi một bức thư cho mình tôi tối qua.

Nhiều bạn hay dùng: I sent a letterformy friend last night.

Nhưng biện pháp dùng kia chưa thiết yếu xác, rất cần được dùng là: I sent a lettertomy friend last night. / I sent my friend a letter last night.

Lỗi khi sử dụng với tự "với" cũng được coi là một giữa những lỗi giỏi mắc của người việt khi nói hoặc viết bởi tiếng Anh. Những người cho rằng "với" tương tự với "with" nên hầu hết trường phù hợp nào liên quan đến "với" họ hầu hết dùng "with". Tuy nhiên, chưa phải lúc nào dùng từ "with" do vậy cũng đúng.

Ví dụ: This contract is importantwithall of us. (Hợp đồng này đặc biệt quan trọng với tất cả chúng ta).

Cách sử dụng đúng là: This contract is importanttoall of us.

Nhiều giới từ đi với đụng từ tạo ra thành "prepositional verbs" gây khó khăn khăn cho tất cả những người học. Như vậy, đối với những trường thích hợp này, họ cần học mang lại đâu, nhớ phương pháp dùng mang đến đó.

Ví dụ: listen to, give up, look at, put on,…

- Giới tự + các danh từ

Ví dụ: with a coat, out of the city

- Giới từ + Trạng từ

Ví dụ: until last year, at once

- Giới trường đoản cú + Ving tuy thế không cần sử dụng giới trường đoản cú + that SV

- Giới tự + mệnh đề Wh

- Giới từ + tân ngữ tốt nhất định sinh sản thành nhiều giới tự "prepositional phrase" vào vai trò team trạng từ

Ví dụ: I saw 2 dogs behind you. He walked towards the setting sun.

- Đôi khi sử dụng một xẻ nghĩa cho 1 giới từ để thừa nhận mạnh

Ví dụ: over the world (trên núm giới) - all over the world (trên toàn cố gắng giới) - at the back of the classroom (ở cuối lớp) - right at the back of the classroom (ngay sinh hoạt cuối lớp)

- Trong một vài mệnh đề, giới từ thường xuyên đứng cuối

Ví dụ: What are you talking about?

- bao gồm trường hợp 1 từ bỏ vừa là giới tự vừa là trạng từ. Bọn họ sẽ tách biệt chúng dựa vào văn cảnh.

Ví dụ: I grew some flowers outside the house. (giới từ)

She is talking to lớn her friend in her house. I waited for her outside. (trạng từ)

Như vậy, cần phát hiện tại thông qua tình huống và cần sử dụng từ điển để tra nghĩa đúng chuẩn ví dụ như Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, không nên suy đoán.

Sau đó là một số nhóm từ thành ngữ gồm giới từ

Một số nhiều động từ đi kèm theo với giới từ: accuse of/ agree with/ apologize for/ /apply for/ arrive at/ arrive in/ argue with sb about sth/ believe in/ blame for/ care about / for/ compare to - with/ complain/ to… about…./ consist of/ contribute to/ cover with/ depend on - upon/ distinguish from/ dream of - about/ escape from/ excuse for/ fight for/ forgive for/ hide from/ hope for/ insist on - upon/ look forward to/ object to/ participate in/ prevent sth / sb from… = stop……from……/ protect ……… from…../ prohibit from

một trong những cụm tính từ đi kèm giới từ: be absent from/ be acquainted with/ be addicted to/ be afraid of/ be angry with sb/ be annoyed with/ be associated with/ be aware of/ be bored with/ be connected to/ be concerned about = be worried about/ be convinced of/ be crowded with/ be disappointed with/ be engaged to/ be equipped with/ be excited about/ be familiar with/ be filled with/ be fond of/ be friendly khổng lồ - with/ be guilty of/ be grateful to lớn … for …./ be innocent of/ be interested in/ be involved in/ be jealous of/ be known for/ be made of/ be made from/ be married to/ be patient with/ be polite to/ be prepared for/ be provided with/ be proud of/ be related to/ be responsible for.