*

In the end (Cuối cùng)In the end số đông được dùng để diễn tả “cuối cùng”, “sau một thời hạn dài” hoặc “khi đa số thứ được xem xét”.

Bạn đang xem: Cách dùng in the end

Nó thường xuyên được theo sau vì một vệt phẩy. Dưới đây là vài câu với cách diễn tả này: (In the end is used mostly as an idiom that means "finally," "after a long time," or, "when everything is considered." It is often followed by a comma. Here are some sentences with this idiom:) 1. We worked hard, và in the end, we achieved our goal. (Chúng tôi đã thao tác cực nhọc, cùng cuối cùng, shop chúng tôi đã đã có được mục đích) 2. In the end, what really matters in a friendship is trust. (Cuối cùng, những vụ việc thực sự trong tình bạn chính là sự tin tưởng) 3. We all wanted khổng lồ go to different places, in the end, we agreed khổng lồ go khổng lồ the beach. (Tất cả shop chúng tôi đã mong muốn đi đến các nơi khác, cuối cùng, shop chúng tôi đã đồng ý đi biển) 4. We waited for the bus for 2 hours, in the end, we caught a taxi.
(Chúng tôi đã chờ xe buýt 02 tiếng, cuối cùng, chúng tôi đã bắt taxi). 5. I complained about the pizza so, in the end, I didn’t have to lớn pay for it. (Tôi đang phàn nàn về bánh pizza như vậy, cuối cùng, tôi dường như không phải trả tiền) 6. We waited for an hour and, in the end, we went without her. (Chúng tôi đã chờ một tiếng đồng hồ, cuối cùng, công ty chúng tôi đã đi mà không tồn tại cô ấy)At the kết thúc (Cuối cùng)At the end được sử dụng để diễn đạt “cuối ngày” điều mà có nghĩa một cái gì đấy tương tự như in the kết thúc (= khi phần đa thứ được xem như xét). Mặc dù nhiên, at the end được dùng chung bình thường nhất cùng với nghĩa black hơn, lúc một cụm giới từ bỏ theo sau vì chưng of nhằm ám chỉ cho cuối của một danh từ riêng biệt.

Xem thêm: {Review} Bảng Màu Son Black Rouge Ver 7 Giá Bao Nhiêu, Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 7

Danh tự này hoàn toàn có thể là một đối tượng người sử dụng vật lý, một mốc thời gian, một sự kiện, một nơi chốn hoặc một điều gì đó trừu tượng hơn như sự kiên nhẫn của một ai kia chẳng hạn. Dưới đó là vài câu với at the kết thúc + of (At the end is used in the idiom "at the kết thúc of the day" which means something similar to lớn in the over (= when everything is considered). However, at the end is most commonly used more literally, as a prepositional phrase followed by of, to lớn refer lớn the over of a specific noun. This noun can be a physical object, a period of time, an event, a place, or something more abstract, such as one"s patience. Here are some sentences with at the over + of: 1. At the end of his life, he had no regrets. (Cuối đời, ông ấy đang không hối tiếc gì cả) 2. Put a period at the over of every sentence. (Hãy để một dấu chấm cuối từng câu) 3. I pay the phone bill at the end of each month. (Tôi trả hóa đơn điện thoại thông minh cuối tháng) 4. There is a brick building at the kết thúc of the driveway. (Có một tòa nhà bởi gạch sống cuối đường lái xe cộ vào nhà) 5. The teacher mix some homework at the kết thúc of the lesson. (Giáo viên đã ra một ít bài tập về đơn vị cuối bài xích học) 6. I’m going on holiday at the over of the week. (Tôi vẫn đi nghỉ vào thời gian cuối tuần)