Để sử dụng những thì giờ Anh một bí quyết thành thạo, họ phải ráng rõ kết cấu ngữ pháp căn phiên bản và phương pháp dùng của nó cũng tương tự học thuộc những từ, cụm từ đi kèm. Mặc dù nhiên, câu hỏi phân biệt các thì để sử dụng đúng vào các trường hợp là một việc không dễ dàng, họ thường nhầm lẫn giữa các thì hiện tại kết thúc và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Các bạn hãy cùng kco.vn học biện pháp phân biệt các thì này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng htht và hthttd

*


I. Present Perfect (thì lúc này hoàn thành)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + V Past Participle

Phủ định: S + has/have + not + V Past Participle

Nghi vấn: Has/Have + S + V Past Participle ..?

Trả lời câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Giải pháp sử dụng:

2.1. Diễn tả một hành vi xảy ra ở một thời điểm không xác minh trong quá khứ.

– không có thời gian xác định.

Mary has traveled around the world (We don’t know when)

Have you passed your driving test?

– hoặc di chuyển với những từ: just, recently, already, yet,…

– hành động lặp lại các lần cho tới thời điểm hiện tại.

I have watched “Iron Lady” several times.

– Sau cấu tạo so sánh hơn độc nhất ta dùng thì lúc này hoàn thành.

It is the most boring book that I have ever read.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… times, đề nghị dùng thì hiện tại hoàn thành.

This is the first time she has driven a car.

It’s the second time she has lost her passport.

2.2. Diễn tả một hành động ban đầu diễn ra trong thừa khứ với vẫn còn tiếp tục ở hiện tại tại.

– Có những từ chỉ thời hạn đi thuộc như: since, for, ever, never, up to lớn now, so far,…

Mary has lived in that house for 10 years. (She still lives there)

= Mary has lived in that house since 1997 (Hiện nay là 2015)

3. Các từ đi cùng với thì hiện tại hoàn thành

Since + thời điểm trong thừa khứ: since 1992, since May.: tính từ lúc khi

– For + khoảng chừng thời gian: for five days, for five minutes, ….: vào vòng

I haven’t heard from her for 3 months. (Tôi không nghe tin tức gì trường đoản cú cô ấy trong 3 tháng rồi)

She hasn’t met him since he was a little boy. (Cô ấy không chạm chán anh ấy kể từ lúc anh ấy còn là một trong cậu bé.)

Already: đã

Dùng vào câu xác minh hay câu hỏi, ALREADY có thể đứng tức thì sau have và cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

I have already had the answer = I have had the answer already.

Have you typed my letter already?

Yet: chưa

Dùng vào câu che định hoặc nghi vấn. YET hay đứng cuối câu.

Mary hasn’t written her report yet = Mary hasn’t written her report.

I hasn’t decided what to bởi yet = I hasn’t decided what to lớn do.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

Just: vừa mới

Dùng để chỉ một hành động vừa mới xảy ra.

I have just met her.

I have just tidied up the kitchen.

Xem thêm: Cách Dùng Gậy Thông Bồn Cầu Bị Nghẹt Tại Nhà Nhanh Chóng, Đơn

I have just had lunch.

Recently, Lately: ngay gần đây

She has recently arrived from New York.

So far: cho đến bây giờ

We haven’t finished the English tenses so far.

Up to now, up khổng lồ the present, up to this moment, until now, until this time: đến tận bây giờ.

He hasn’t come up khổng lồ now.

Ever: sẽ từng

Never… before: chưa bao giờ

I have never eaten a fish before. Have you eaten a fish?

In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời hạn qua

It has rained in the last week.

I haven’t met her over the last 2 months.

4. Khác nhau “gone to” với “been to”

Gone to: đi chưa về

Mary is on holiday. She has gone to France.

–> có nghĩa là bây giờ cô ấy đang ở kia hoặc đang trên đường đến đó.

Been to: trở về rồi

Mary has been khổng lồ France. She is back to England now.

–> Mary đã từng ở Pháp nhưng lại giờ vẫn về Anh rồi.


II. Present Perfect Progressive (thì hiện tại tại dứt tiếp diễn)

1. Cấu trúc:

Khẳng định: S + has/have + been + Ving

Phủ định: S + has/have + not + been + Ving

Nghi vấn: Has/Have + S + been + Ving?

Trả lời câu hỏi:

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not

2. Bí quyết sử dụng:

– Về cơ bản, thì hiện tại xong tiếp diễn giống hệt như thì lúc này hoàn thành, các dùng để diễn đạt một hành động bước đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn đó xảy ra ở hiện tại. Tuy nhiên, thì hiện tại kết thúc tiếp diễn dìm mạnh thời gian của hành động (How long), còn thì hiện tại hoàn thành suy nghĩ kết trái của hành động.

– hay sử dụng với 2 giới tự “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

– những dấu hiệu không giống để nhận biết thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon


HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Nhấn to gan lớn mật đến hiệu quả của một hành độngI’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)I have worked here since 2016.

⟶ Tôi đã với đang có tác dụng ở đây từ năm 2016.

⟶ Không nhấn mạnh sự liên tục, không gián đoạn.

Nhấn táo bạo đến sự thường xuyên của một hành độngI’ve been waiting for you for half an hour. (and now I’m still waiting, hoping that you’ll come)I have been working here since 2016.

⟶ Tôi đã cùng đang làm cho ở đây thường xuyên từ năm 2016.

Bài viết liên quan