giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
hoa han linh 0 J3735
*
hoa han linh 1 U8538
*
hoa han linh 2 F2275
*
hoa han linh 3 M4812
*
hoa han linh 4 P6001
*
hoa han linh 5 D1285
*
hoa han linh 6 G2364
*
hoa han linh 7 B0206
*
hoa han linh 8 I3833
*
hoa han linh 9 J3426
*
hoa han linh 10 U8228
*
hoa han linh 11 E1066