Hàm UPPER là một trong những hàm xử lý dữ liệu đặc trưng trong Excel. Chức năng của hàm UPPER là chuyển chữ hay thành chữ in hoa. Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng khám phá cách sử dụng hàm UPPER vào Excel thông qua một vài ví dụ nhé.


Cấu trúc hàm UPPER

Khi ước ao dùng hàm UPPER để chuyển đoạn text trong ô A1 từ bỏ chữ thường thành chữ in hoa, ta viết hàm như sau:

*

Khi áp dụng trong Excel như sau:

*

Có thể thấy hiệu quả là đoạn text trong ô A1 đã gửi thành đoạn text được viết hoa cục bộ tại ô B2 cùng với hàm UPPER

Ứng dụng hàm UPPER

Viết hoa đoạn text nằm giữa trong chuỗi văn bản

Ví dụ họ có đoạn text tại ô A2 là “học excel online”


*

Yêu mong là nên dùng hàm, cách làm trong Excel để chuyển đoạn text tại ô A2 thành học EXCEL online (có viết hoa chữ EXCEL)

*

Cách có tác dụng như sau:

*

Bước 1: thực hiện hàm tìm kiếm và hàm LEN để xác định vị trí và độ dài đoạn ký kết tự đề xuất viết hoa là “excel”

Bước 2: áp dụng hàm LEFT cùng RIGHT để bóc phần cam kết tự phía bên trái và bên nên chữ Excel

Bước 3: thực hiện viết hoa chữ excel cùng với hàm UPPER

Bước 4: Nối những ký từ lại với nhau vì chưng dấu &, gồm kèm thêm vệt cách ở mỗi đoạn nối

Bước 5: áp dụng hàm TRIM để loại trừ dấu cách thừa sau thời điểm nối (nếu có)

Trong hình thức xử lý tài liệu dạng text, thông thường bọn họ phải phối kết hợp nhiều hàm lại cùng nhau chứ không chỉ dùng 1 hàm riêng rẽ lẻ. Những hàm hay xuyên được thực hiện là LEFT, MID, RIGHT, LEN, TRIM, PROPER, UPPER, LOWER, SEARCH… do đó để có thể xử lý xuất sắc dữ liệu dạng text, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng tất cả các hàm này để ứng dụng xuất sắc trong các trường hợp cụ thể.

Tìm hiểu thêm một vài hàm xử lý dữ liệu dạng text:

Hướng dẫn 3 cách đổi khác chữ hay thành chữ hoa và ngược lại trong Excel 2016, 2013, 2010