Excel mang lại kco.vn 365 Excel mang đến kco.vn 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF cho phép bạn sinh sản một đối chiếu lô-gic thân một cực hiếm và một quý giá dự kiến bằng phương pháp kiểm tra một điều kiện và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) tuyệt False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if và and

=IF(Điều nào đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu như bạn cần chất vấn nhiều điều kiện, trong số ấy giả sử tất cả điều kiện đều bắt buộc là True hoặc False (AND) hoặc chỉ cần một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có ko (NOT) thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của bạn hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng mà lại trường hợp sử dụng cặp với hàm IF thịnh hành hơn.


Chi tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR cùng NOT để triển khai nhiều review xem những điều khiếu nại là True tốt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.


Dưới đó là tổng quan về cách cấu trúc từng hàm AND, OR với NOT. Khi bạn kết hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều nào đấy khác là True), quý hiếm nếu True, giá trị nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đó khác là True), quý giá nếu True, giá trị nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đấy là True), quý hiếm nếu True, quý giá nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) cùng IF(NOT()) phổ biến. Các hàm & và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 điều kiện riêng lẻ nhưng lại dùng không ít hàm chưa phải cách làm giỏi vì việc xây dựng, bình chọn và gia hạn các phương pháp lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở buộc phải khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường vừa lòng này, 25 không lớn hơn 50, vị vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều sở hữu dấu đóng góp ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại kế tiếp được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Chúng ta cũng có thể thay thế các giá trị Văn bạn dạng hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Mua Các Loại Kem Ở Việt Nam Hợp Túi Tiền, Top 10 Món Kem Ngon Ở Việt Nam Hợp Túi Tiền

Sau đó là một số lấy ví dụ như về việc áp dụng AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường phù hợp này, A5 lớn hơn B2, vì vậy công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT thuộc Định dạng gồm điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR cùng NOT để tùy chỉnh cấu hình tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy lựa chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR cùng NOT.

Từ tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng Có đk > phép tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng cách làm để xác minh ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà bạn lựa chọn.

*
chỉnh sửa Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy một ví dụ Ngày lúc nãy, sau đó là những công thức bắt buộc dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì format ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả. Vào trường hòa hợp này, A5 to hơn B2, do vậy kết quả trả về FALSE. Ví như bạn biến hóa công thức thành =NOT(B2>A5) thì cách làm sẽ trả về TRUE và ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ biến là nhập bí quyết vào Định dạng Có đk mà không tồn tại dấu bởi (=). Nếu làm vậy, bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bởi và lốt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, bởi vì vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức rất có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.