Excel đến kco.vn 365 Excel cho kco.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel for máy tính bảng ipad Excel for iPhone Excel đến máy tính bảng app android Excel mang lại điện thoại game android Xem thêm...Ít hơn
*

Trong ví dụ như sau đây, cửa hàng chúng tôi đã áp dụng công thức =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2,"") để trả về toàn bộ các bản ghi mang lại Apple, như được lựa chọn trong ô H2 và nếu không tồn tại táo, trả về chuỗi trống ("").

Bạn đang xem: Cách dùng hàm filter trong excel

*


Hàm FILTER thanh lọc một mảng dựa vào mảng Boolean (True/False).

=FILTER(array,include,)

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc dải ô yêu cầu lọc

include

Bắt buộc

Mảng Boolean có độ cao hay chiều rộng kiểu như với mảng sẽ chọn

Tùy chọn

Giá trị để trả về nếu đều giá trị trong mảng được bao gồm đều trống (bộ lọc không trả về tác dụng nào)


Lưu ý: 

Mảng rất có thể được hiểu là 1 trong những hàng giá chỉ trị, một cột giá trị hoặc là sự phối hợp giữa các hàng với cột giá trị. Trong lấy ví dụ trên, mảng nguồn cho công thức FILTER của công ty chúng tôi là dải ô A5:D20.

Xem thêm: Tự Thưởng Một Chuyến Du Lịch Thú Vị, 10 Cách Đơn Giản Để Làm Chuyến Đi Thú Vị Hơn ‹ Go

Nếu ngẫu nhiên giá trị như thế nào của đối số include là lỗi (#N/A, #VALUE, v.v.) hoặc không thể biến hóa thành Boolean, hàm FILTER sẽ trả về lỗi.


Ví dụ

FILTER được thực hiện để trả về nhiều tiêu chí

Trong trường thích hợp này, shop chúng tôi sử dụng toán tử nhân (*) để trả về toàn bộ giá trị vào dải ô mảng (A5:D20) gồm chứa táo bị cắn dở thuộc quanh vùng Phía đông: =FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

*

FILTER được sử dụng để trả về nhiều tiêu chí và sắp xếp

Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sử dụng hàm FILTER trước đó cùng rất hàm SORT để trả về tất cả giá trị vào dải ô mảng (A5:D20) gồm chứa táo bị cắn thuộc khu vực Phía đông, rồi bố trí Đơn vị theo vật dụng tự giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Trong trường phù hợp này, công ty chúng tôi sử dụng hàm FILTER cùng với toán tử cùng (+) để trả về toàn bộ giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) gồm chứa táo khuyết HOẶC thuộc khu vực Phía đông, rồi bố trí Đơn vị theo sản phẩm tự sút dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Lưu ý rằng ko hàm nào yêu ước tham chiếu tuyệt vời vì chúng chỉ sống thọ trong một ô và sẽ tràn công dụng của mình sang những ô lân cận.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.