Excel mang lại kco.vn 365 Excel mang lại kco.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và bí quyết dùng hàm DSUM vào kco.vn Excel.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm dsum trong access

Mô tả

Cộng các số trong một trường (cột) bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.

Cú pháp

DSUM(database, field, criteria)

Cú pháp hàm DSUM có những đối số sau đây:

Field Bắt buộc. Chỉ rõ cột được dùng vào hàm. Hãy nhập nhãn cột đặt vào dấu ngoặc kép, ví dụ như "Tuổi" hoặc "Lợi tức" hay một số (không có dấu ngoặc kép) thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 đến cột thứ 2, v.v.

Criteria Bắt buộc. Là phạm vi ô có chứa điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào mang lại đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Chú thích

Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào mang đến đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô mặt dưới nhãn cột để xác định điều kiện.

Ví dụ, nếu phạm vi G1:G2 có chứa nhãn cột Thu nhập trong ô G1 và số tiền $10.000 đô-la trong ô G2, bạn có thể xác định phạm vi đó là Khớp Thu nhập và dùng thương hiệu gọi này làm đối số criteria vào các hàm cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Sản Phẩm Giảm Cân An Toàn, Hiệu Quả Nhanh Chóng Tốt Nhất Hiện Nay

Mặc dù phạm vi tiêu chí có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính, bạn tránh việc đặt phạm vi tiêu chí mặt dưới danh sách. Nếu bạn thêm tin tức vào danh sách, tin tức mới sẽ được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới danh sách. Nếu hàng bên dưới danh sách không trống, kco.vn Excel ko thể thêm tin tức mới vào được.

Hãy đảm bảo phạm vi tiêu chí đó không chồng lấp lên danh sách.

Để thực hiện thao tác bên trên toàn bộ một cột trong cơ sở dữ liệu, hãy nhập một dòng trống mặt dưới nhãn cột vào phạm vi tiêu chí.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.