Hàm COUNT là một hàm rất đặc biệt quan trọng trong SQL hệ thống để triển khai các tính toán, xử lý, đối chiếu dữ liệu. Các đo lường và tính toán thường gặp là đếm số lượng bản ghi theo ngày dữ liệu, đếm số lượng khách hàng theo ngày gia nhập, đếm con số giao dịch theo các chiều so sánh khác nhau. Hàm COUNT tất cả một số phương thức sử dụng cần lưu ý, quan trọng đặc biệt khi thao tác làm việc với chiếc bị NULL. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education kiếm tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm count trong sql


Mô tả

HàmCOUNTtrong SQL Server dùng để làm đếm số lượng phiên bản ghi (dữ liệu, hàng) gồm trong một bảng dữ liệu.

Đếm số lượng bản ghi thỏa mãn một đk nào kia trong bảng tài liệu theo một cột hoặc một số cột sau câu lệnh SELECT.

Cú pháp hàm COUNT() trong SQL Server

SELECT COUNT(Column)FROM table_name;hoặcSELECT COUNT(*)FROM table_name;

Ý nghĩa của những biến

Column:cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn đếmtable_name:bảng dùng làm lấy bạn dạng ghi. đề xuất có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.

Xem thêm: Phao Sần Pa Lay Là Gì

dieukien:tùy chọn. Điều khiếu nại mà bản ghi phải đáp ứng nhu cầu để được chọn.

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNT:

Khi áp dụng cú pháp COUNT theo thương hiệu cột thì sẽ một số loại trừ bản ghi bị NULL không đếm.

Lưu ý: họ thường sử dụng COUNT kết phù hợp với DISTINCT nhằm tìm ra tốt nhất các đối tượng người sử dụng cần đếm.

Chúng ta cũng thực hiện COUNT(*) để đếm toàn bộ các bản ghi, bao hàm cả phiên bản ghi NULL

Ví dụ 1:

Đếm số lượng khách hàng có vào bảng SaoKeTGTK_20170922

SELECT COUNT(DISTINCT(MaKH))

AS SO_LUONG_KHACH_HANG

FROM INTERFACE.dbo.SAOKE

Đếm số lượng quý khách theo từng chi nhánh có vào bảng SaoKeTGTK_20170922

SELECT MaPGD, COUNT(DISTINCT(CUS_ID))

AS SO_LUONG_KHACH_HANG

FROM INTERFACE.dbo.SAOKE

GROUP BY MaPGD

Ví dụ 2:

Ta phải thống trị Sao kê tài khoản tiết kiệm chi phí của một quỹ Tài chính. Do con số tài khoản huyết kiệm không nhỏ lên cho hàng triệu tài khoản, với ngày nào chúng ta cũng phải quản lý danh sách này. Bọn họ không thể SELECT toàn bộ bảng dữ liệu và ngóng SQL hệ thống load hết tài liệu và xem tất cả bao nhiêu rows. Vậy nên, bạn có thể sử dụng hàm COUNT() để hoàn toàn có thể đếm xem mặt hàng ngày chúng ta nhận sao kê của bao nhiêu tài khoản như sau:

*

Bài viết này là một phần trong Series“Học SQL xử lý, phân tích tài liệu cùng chuyên viên MasterMOS”. Các bạn hãy vào click vào liên kết để xem toàn cục Series bài xích viết, dễ dàng dàng làm chủ SQL nhằm xử lý, phân tích tài liệu lớn cùng cửa hàng chúng tôi nhé.