Học Excel Online sẽ giúp các bạn biết làm cố kỉnh nào nhằm tính mức độ vừa phải theo một đk nào đó? nếu như như chỉ sử dụng hàm AVERAGE thông thường thì họ cần phải phối hợp thêm cùng với hàm IF. Trong nội dung bài viết này vẫn hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm AVERAGEIF


Cách tính mức độ vừa phải có điều kiện bằng hàm Average phối hợp hàm IF

Chúng ta hãy thuộc xét lấy ví dụ dưới đây:

*
1- Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Để tính số lượng bán trung bình của một sản phẩm cụ thể, bạn có thể làm như sau:

Xác định những mặt hàng là CAM cùng xét riêng con số của những mặt hàng này.Tính vừa phải cho số đông mặt hàng đó.
*
2- Cách áp dụng hàm averageif vào excel

Đầu tiên cần sử dụng hàm IF để xét xem món đồ có đề xuất là Cam hay không, nếu đúng thì giữ nguyên giá trị Số lượng, ví như không đúng thì trả về cực hiếm rỗng.

=IF(A2=”Cam”,B2,””)

Với đông đảo giá trị thỏa mãn bởi hàm IF, bọn họ sẽ tính trung bình bằng hàm Average:

=AVERAGE(C2:C11)


*

Kết trái thu được là =(11+32+9+44)/4 = 24

Nhưng với phương pháp làm này, bọn họ phải áp dụng nhiều phương pháp và thời hạn thực hiện nay khá lâu. Nỗ lực vào đó chỉ cần dùng hàm AVERAGEIF là được.Nếu các bạn muốn bài viết liên quan về tính vừa phải với không chỉ có một nhưng mà nhiều đk thì hayz xem bài viết cách áp dụng hàm averageifs vào Excel này nhé!

Cách thực hiện hàm AVERAGEIF tính trung bình cùng theo điều kiện

*
3- Cách sử dụng hàm averageif trong excel

Trong ô G3, áp dụng công thức Averageif như sau:

=AVERAGEIF(A2:A11,”Cam”,B2:B11)

Trong đó:

Vùng A2:A11 là vùng tên những mặt hàng, là vùng chứa điều kiện tính trung bình“Cam” là điều kiện nên tính trung bình, là sản phẩm CamVùng B2:B11 là cột Số lượng, vùng chứa công dụng cần tính trung bình

Và tác dụng của hàm là 24, tương đương với cách dùng hàm AVERAGE phối kết hợp hàm IF như ở trên.