Bài viết thuộc phần 23 trong serie 27 bài viết về sáng tỏ từ-cặp từ dễ dàng nhầm lẫn trong tiếng Anh

Chỉ một dấu cách bao gồm thể biến hóa nghĩa của 2 các từ EVERY DAYEVERYDAY. Vậy bạn đã biết cách phân biệt giữa chúng? nội dung bài viết tiếp theo trong Series Phân biệt các từ dễ nhầm lẫn của Thích giờ đồng hồ Anh cung cấp cho mình phân biệt (difference) chi tiết và rất đầy đủ nhất hai từ trên. Nội dung bài viết có bài tập đi kèm.

Bạn đang xem: Cách dùng everyday và everyday

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

EVERY DAY cùng EVERYDAY quan sát tưởng như giống như nhau nhưng thực chất chúng gồm nghĩa khác nhau và khác hoàn toàn hoàn toàn về cách sử dụng.

Nếu như EVERYDAYtính từ đứng trước danh tự thì EVERY DAYtrạng từ thường dẫn đầu hoặc cuối câu. Đôi khi EVERY DAY còn được phát âm theo cấu tạo every + N.

EVERY DAY= daily: hàng ngàyEVERY DAY = each day: mỗi ngàyEVERYDAY = ordinary, typical, or usual: thường ngày

1. EVERY DAY

a. EVERYDAY = DAILY (adv): hàng ngày

EVERY DAY là trạng từ với nghĩa “hàng ngày” , nhằm để chỉ gần như sự việc xảy ra thường xuyên, lặp lại thời buổi này qua ngày khác.

Ví dụ:

New scientific discoveries are being made every day.She leaves trang chủ at 7 every day.More than six million youngsters tune in lớn Blockbusters every day.

Xem thêm: Toàn Tập Lịch Sử Game Of Thrones: Các Gia Tộc Trong Game Of Throne S

b. EVERY DAY = EACH DAY: mỗi ngày

EVERY DAY còn hoàn toàn có thể được dùng với nghĩa “mỗi ngày”, nhấn mạnh vào từng ngày đơn lẻ. Từ bây giờ cụm này tuân theo cấu trúc

EVERY + N số không nhiều + V số nhiều: mỗi một

Ví dụ:

Every day of our lives we encounter stresses of one kind or another.Strive khổng lồ make every day joyful & meaningful, not for others, but for myself.New Year time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

2. EVERYDAY

EVERYDAY = ORDINARY, TYPICAL, USUAL (adj): hay ngày

EVERYDAYtính từ nên để xác định khi nào dùng EVERYDAY ta chỉ cần xác định xem tiếp đến có bắt buộc một danh từ tuyệt không.

CÔNG THỨC:

EVERYDAY + N số không nhiều + V số ít: mỗi một

Ví dụ:

Death was an everyday occurrence during the Civil War.The movie is about the everyday lives of working mothers.School is an everyday sự kiện for most children.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

The documentary offers an insight into the (EVERYDAY/ EVERY DAY) lives of millions of ordinary Russian citizens.She goes khổng lồ school (EVERYDAY/ EVERY DAY).Comedy is so often based in the minutiae of (EVERYDAY/ EVERY DAY) life.She has maintained an Olympian detachment from the (EVERYDAY/ EVERY DAY) business of the office.In its annual report, UNICEF says at least 40,000 children die (EVERYDAY/ EVERY DAY) .In his poems (EVERYDAY/ EVERY DAY) reality is invested with a sense of wonder và delight.I would go swimming (EVERYDAY/ EVERY DAY), if I could.(EVERYDAY/ EVERY DAY)he gets a new letter.She won’t relish having to vày the household chores (EVERYDAY/ EVERY DAY).Street-fights are an (EVERYDAY/ EVERY DAY) occurrence in this area of the city.The library is mở cửa (EVERYDAY/ EVERY DAY).Their lives consist of the humdrum activities of (EVERYDAY/ EVERY DAY) existence.Her paintings are of ordinary (EVERYDAY/ EVERY DAY) objects.He cycles lớn his office (EVERYDAY/ EVERY DAY).This train conveys over one thousand passengers (EVERYDAY/ EVERY DAY).There’s no time for formality in (EVERYDAY/ EVERY DAY) life.(EVERYDAY/ EVERY DAY) is a beginning. Take a deep breath & start again.I am the formal leader of the project but the (EVERYDAY/ EVERY DAY) management is in the hands of my assistant.To our great disappointment, it rained (EVERYDAY/ EVERY DAY) of the trip.Only they who fulfill their duties in (EVERYDAY/ EVERY DAY) matters will fulfill them on great occasions.

ĐÁP ÁN

1. EVERYDAY11. EVERY DAY
2. EVERY DAY12. EVERYDAY
3. EVERYDAY13. EVERYDAY
4. EVERYDAY14. EVERY DAY
5. EVERY DAY15. EVERY DAY
6. EVERYDAY16. EVERYDAY
7. EVERY DAY17. EVERY DAY
8. EVERY DAY18. EVERYDAY
9. EVERY DAY19. EVERY DAY
10. EVERYDAY20. EVERYDAY

Trên đó là những để ý phân biệt EVERY DAY và EVERYDAY. Hi vọng nội dung bài viết phần nào có ích giúp các bạn phân biệt kị nhầm lẫn lúc sử dụng các từ này.

Vui lòng comment xuống bên dưới nếu có vướng mắc hoặc té sung. Ý con kiến của các bạn sẽ giúp Thích tiếng Anh gửi tới chúng ta những nội dung triển khai xong và quality nhất.