Each cùng Every cũng được dùng rất thịnh hành trong văn phạm giờ anh giỏi Anh văn giao tiếp, trong một vài trường đúng theo 2 tự này kiểu như nhau về nghĩa vày vậy dễ làm cho nhầm lẫn cho nhiều người mới học tập tiếng anh.

Bạn đang xem: Cách dùng every và each


Trong nội dung bài viết này họ cùng phân biệt cách dùng Each với Every thật cụ thể để các bạn hiểu rõ và vận dụng trong các tình huống thực tế.


1. Phương pháp dùng "EACH"

- Each có thể sử dụng cùng với DANH TỪ (each book, each student)

- Each có thể sử dụng MỘT MÌNH (None of the rooms was the same. Each was different. = Each room was different: không có phòng nào như là nhau. Mỗi phòng mỗi khác.)

- Each rất có thể dùng với đại trường đoản cú không xác minh ONE (tuy nhiên thường là không yêu cầu thiết) (Each one of them = each of them)

- Each hoàn toàn có thể dùng trọng điểm hay cuối câu.

Ví dụ:

- The students were each given a book = Each student was given a book

sv được phát mỗi cá nhân một quyển sách.

- These oranges cost 25 pence each

Những trái cam này giá chỉ 25 xu một quả.

2. Biện pháp dùng "EVERY"

- Every có thể dùng cùng với DANH TỪ (every book, every student)

- Every có thể dùng với đại từ không xác minh ONE, cơ mà không cần sử dụng MỘT MÌNH

Ví dụ:

- "Have you read all these books?" "Yes, every one."

Bạn vẫn đọc tất cả những quyển sách này à?" "Vâng, vớ cả"

- Every hoàn toàn có thể dùng EVERY ONE OF, nhưng lại không cần sử dụng EVERY OF

Ví dụ:

I’ve read every one of those books = I’ve read every one of them. (Không nói every of those books)

- EVERY ONE = EVERYBODY: cần sử dụng chỉ người

- EVERY ONE: dùng được cho từ đầu đến chân và vật

Ví dụ:

- Everyone enjoyed the party. = Everybody enjoyed the party

(Mọi fan đã có một trong những buổi tiệc ra trò)

- He is invited lớn lots of parties & he goes to each one of them = every one of them = every party.

(Anh ấy tuyệt được mời dự hội và anh ấy ko sót một buổi nào cả.)

*

phương pháp phân biệt Each và Every

3. Sáng tỏ EACH và EVERY

+ Each với Every là các ĐỊNH TỪ thường được thực hiện với danh từ.

* EACH và EVERY gồm nghĩa tương đương nhau.

Ví dụ:

Prices go up each year = Prices go up every year. (Giá tăng mặt hàng năm.)Each time / Every time I see her, she always smile lớn me. (Mỗi lần chạm mặt nhau cô ấy đầy đủ nở nụ cười với tôi.)Each / Every room of this khách sạn is equipped with an alarm. (Mỗi phòng trong khách sạn này hồ hết được thứ báo động)

* tuy nhiên, Each và Every không trọn vẹn giống nhau:

EACH: những vật, vấn đề như những phần tử rời rạc, từng chiếc một.

EVERY: Thường dùng làm chỉ vào tổng thể

Ví dụ:

- Every soldier saluted as the President arrived. The President gave each soldier a medal.

(Tất cả chiến sỹ đều cúi kính chào khi Tổng Thống đến. Ngài trao huân chương cho từng chiến sĩ.)

+ EACH thường được sử dụng với số lượng nhỏ.

EVERY thường được dùng với số lớn, hoặc nhằm chỉ những vật, sự việc như một đội (nghĩa giống như như ALL)

Ví dụ:

- There were four books on the table. Each book was a different colour.

(Có tứ quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển bao gồm một màu không giống nhau.)

- At the beginning of the game, each players has three cards.

(Khi bắt đầu, mỗi bài thủ được phạt 3 quân.)

- Every sentence must have verb.

(Mỗi câu đều phải có động từ bỏ = tất cả các câu đều phải sở hữu động từ)

- Carol loves readings. She has read every book in the library.

(Carol mê thích đọc sách. Cô ấy đang đọc phần lớn quyển sách vào thư viện.)

- I dream of visiting every countries in the world = all countries in the world.

(Tôi ước ao đi thăm những nước trên rứa giới.)

+ EACH rất có thể được dùng cho nhị vật, việc, hoặc fan (nghĩa tương tự BOTH), nhưng mà EVERY thì không

Ví dụ:

- He was carrying a suitcase in each hands = He was carrying suitcases in both hands

(Mỗi tay anh ấy xách 1 vali = Anh ấy 2 tay xách 2 vali)

+ EVERY được dùng để làm nói vấn đề nào đó xảy ra thường xuyên như vậy nào, nhưng EACH thì không

Ví dụ:

- "How often bởi vì you go shopping?" "Every day." (Không nói "EACH day" )

("Bạn có đi mua hàng thường xuyên không?" "Hàng ngày." )

- A bus comes every ten minutes. (Không nói "EACH ten minutes" )

(Cứ mười phút có một chuyến xe cộ buýt.)

4. Bài bác tập về Each cùng Every

Bài tập 1: kết thúc câu cùng với Each hoặc Every (Complete the sentences with each or every) .

A: ..... Player has three cards.→ Each player has three cards.

B: Kate has read ..... Book in the library. → Kate has read every book in the library.

1: .... Side of a square is the same length.

2: .... Seat in the theatre was taken.

3: There are six apartments in the building. .... One has a balcony.

Xem thêm: Cách Dùng Mine Và My - Cách Phân Biệt My Và Mine Trong Tiếng Anh

4: There"s a train lớn London .... Hour.

5: She was wearing four rings - one on .... Finger.

6: Our football team is playing well. We"ve won .... Game this session.

Bài tập 2: Thêm Each hoặc Every chấm dứt câu (Put in each or every)

A: There were four books on the table. ..... Book was a different colour.

→ There were four books on the table. Each book was a different colour.

B: The Olympic Games are held ..... Four years.

→ The Olympic Games are held every four years.

1: .... Parent worries about their children.

2: In a game of tennis there are two or four players. .... Player has a racket.

3: Nicola plays volleyball .... Thursday evening.

4: I understood most of what they said but not .... Word.

5: The book is divided into five parts và .... Of these has three sections.

6: I get paid .... Four weeks

7: We had a great weekend. I enjoyed .... Minute of it.

8: I tried to phone her two or three times, but .... Time there was no reply.

9: oto sear belts save lives. .... Driver should wear one.

10: (from an exam) Answer all five questions. Write your answer to lớn ....question on a separate sheet of papet.

Bài tập 3: Thêm Everyone hoặc Every one (Put in everyone (1 word) or every one (2 word))

A: Sarah is invited to lớn a lot od parties and she goes to .....;

→ Sarah is invited lớn a lot od parties & she goes to lớn every one;

1. As soon as .... Had arrived,we began the meeting.

2. I asked her lots of questions and she answered .... Correctly.

3. She"s very popular .... Lượt thích her.

4. I dropped a tray of glasses. Unfortunately .... Broke.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Each 2) Every 3) Each 4) every 5) each 6) every

Bài tập 2:

1) Every 2) Each 3) every 4) every 5) each 6) every 7) every 8) each 9) Every 10) each

Bài tập 3:

1) everyone 2) every one 3) Everyone 4) every one


Hy vọng cùng với phần ôn tập chi tiết về cách phân biệt áp dụng Each và Every sống trên, các bạn đã nắm rõ hơn về 2 định từ này, chúc các bạn học xuất sắc tiếng anh. Mọi góp ý và thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tốt.