GIỚI THIỆU

Bài viết này thể hiện một mẫu tất cả trong một khung gồm sẵn để mua về. Kiểu dáng này giải thích làm cố kỉnh nào để tạo ra một ứng dụng hình ảnh bằng cách sử dụng tinh chỉnh và điều khiển DataList ASP.NET. Chúng ta cũng có thể nhận được gói mẫu mã từ các hình tượng tải về sau.

Bạn đang xem: Cách dùng datalist trong asp.net

Mức độ cạnh tranh khăn

*

Thông tin cài xuống

Để cài xuống hình trạng này, nhấp chuột một trong số liên kết sau:

Tổng quan về kỹ thuật

Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy hình hình ảnh được sử dụng thoáng rộng trong nhiều mạng làng hội, trang web cá nhân và trang web E-kinh doanh. Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh để hiển thị thư viện cá thể hình hình ảnh trên một website cá nhân. Chiếu là 1 trong những công cụ thịnh hành để hiển thị hình ảnh trên trang web. Ngoại hình này phân tích và lý giải cách áp dụng DataList và ImageButton tinh chỉnh và điều khiển trong ASP.NET để tạo thành một hình ảnh có hình ảnh hướng. Bạn có thể bấm vào hình thu bé dại kiểm rà soát Datalist Hiển thị một phiên bản lớn rộng của hình hình ảnh trên trang. Mã mẫu mã này đọc đường truyền hình ảnh từ thư mục vào một trong những mảng FileInfo . Sau đó, mảng FileInfo được thực hiện để khẳng định một đối tượng DataTable tuỳ chỉnh với tinh chỉnh và điều khiển Datalist . Dạng hình này cũng tiến hành một khối hệ thống phân trang tuỳ chỉnh được cho phép năm hình ảnh ngang được hiện trên một trang. Các nút liên kết dưới đây được áp dụng để thực hiện một khối hệ thống phân trang tùy chỉnh:

Đầu tiên

Trước đó

Tiếp theo

Cuối cùng

Lưu ý chúng tôi khuyên bạn sử dụng phương pháp này để download hình ảnh không có tương đối nhiều hơn năm lần.Bạn cũng có thể đặt trực thuộc tính SelectedIndex điều hành và kiểm soát DataList nhằm giới hạn số lượng hình ảnh thu nhỏ tuổi có thể được chọn. Để cho thấy hình ảnh nào được chọn, bạn có thể đặt kiểm soát DataList SelectedStyle tài sản.

Tổng quan lại về mẫu

Mẫu mã này có ba phần sau:

Điều khiển hình ảnh để hiển thị ảnh lớn khi bọn chúng được chọn bởi tín đồ dùng.

Điều khiển DataList cho danh sách những hình hình ảnh thu bé dại để điều hướng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nguyên Tắc Hoạt Động Và Cấu Tạo Khóa Cửa Ô Tô Hiện Nay

4 links nút để triển khai thanh menu.

Bạn rất có thể tải xuống hình trạng và làm cho theo quá trình sau để tạo một hình ảnh:

Tạo một ứng dụng web ASP.NET C# mang tên CSASPNETDataListImageGallery vào kco.vn Visual Studio 2008.

Kéo tinh chỉnh DataList vào trong 1 trang. Sau đó, áp dụng mã tiếp sau đây để để thuộc tính RepeatColumns 5, với đặt ở trong tính RepeatDirection ngang:

Sử dụng mã sau đây để đặt các mẫu kiểm soát điều hành DataList link với ngôi trường URL: " Width="100px" Height="100px" OnClick="IB_tn_Click" CommandArgument="" />

Sử dụng mã sau để thêm tứ nút điều hướng trang:

Mở tệp mã Default.aspx.cs.

Sử dụng mã sau đây để nhập dữ liệu khối hệ thống và System.IO tên trang:using System.Data;using System.IO;

Nhập mã sau đây để tạo hai ở trong tính mới, Page_Index với Page_Count://property for current page indexpublic int Page_Index get return (int)ViewState<"_Page_Index">; set ViewState<"_Page_Index"> = value; //property for total page countpublic int Page_Count get return (int)ViewState<"_Page_Count">; set ViewState<"_Page_Count"> = value;

Nhập mã dưới đây để dấn được con số hình ảnh://return total number of imagesprotected int ImageCount() DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Server.MapPath("/Image/")); FileInfo<> fi = di.GetFiles(); return fi.GetLength(0);

Nhập mã dưới đây để liên kết điều khiển DataList ://return the data source for DataList protected DataTable BindGrid() Page_Index == Page_Count - 1) lastindex = ImageCount(); else lastindex = Page_Index * PageSize + 5; for (int i = Page_Index * PageSize; i DataRow dro = dt.NewRow(); dro<0> = fi.Name; dt.Rows.Add(dro); return dt;

Nhập mã dưới đây để cách xử trí sự khiếu nại nút trang://handle the navigation button event public void Page_OnClick(Object sender, CommandEventArgs e) if (e.CommandName == "first") Page_Index = 0; lbnFirstPage.Enabled = false; lbnPrevPage.Enabled = false; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "prev") Page_Index -= 1; if (Page_Index == 0) lbnFirstPage.Enabled = false; lbnPrevPage.Enabled = false; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "next") Page_Index += 1; if (Page_Index == Page_Count - 1) lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = false; lbnLastPage.Enabled = false; else lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "last") Page_Index = Page_Count - 1; lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = false; lbnLastPage.Enabled = false; DataList1.SelectedIndex = 0; DataList1.DataSource = BindGrid(); DataList1.DataBind(); Image1.ImageUrl = ((Image)DataList1.Items<0>.FindControl("IB_tn")).ImageUrl;

Nhập mã sau đây để xử trí sự kiện nhấp chuột ảnh://handle the thumbnail image selecting sự kiện protected void IB_tn_Click(object sender, EventArgs e) ImageButton ib = (ImageButton)sender; Image1.ImageUrl = ib.ImageUrl; DataList1.SelectedIndex = Convert.ToInt32(ib.CommandArgument);

Loại công nghệ

ASP.NET 2.0

ASP.NET 3.5

ASP.NET 4.0

Ngôn ngữ

Mẫu mã này còn có sẵn trong số ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ

Tên dự án

Visual C#

CSASPNETDataListImageGallery

Visual Basic.NET

VBASPNETDataListImageGallery

Tham khảo

Để biết thêm cụ thể về điều khiển và tinh chỉnh máy chủ DataList , ghé thăm website sau của nhà phát triển kco.vn (MSDN):

tin tức chung về điều hành và kiểm soát máy chủ DataListĐể biết thêm chi tiết về làm thế nào để quyết định khi thực hiện DataGrid, DataList và lặp lại điều khiển, hãy gạnh thăm website sau của MSDN:

Làm nỗ lực nào để đưa ra quyết định khi sử dụng tinh chỉnh DataGrid, DataList và lặp lạiĐể biết thêm tin tức về phân trang dữ liệu hiệu quả với các điều khiển ASP.NET 2.0 DataList cùng ObjectDataSource, kẹ thăm websit sau:

thông tin chung về phân trang dữ liệu kết quả với các tinh chỉnh và điều khiển ASP.NET 2.0 DataList và ObjectDataSource

Thông tin

Tất cả-trong-một mã Framework là gì?

Tất cả-trong-một mã form Hiển thị phần đông các kỹ thuật phát triển kco.vn bằng phương pháp sử dụng mẫu mã mã ngôn từ khác nhau. Ví dụ như mỗi cẩn trọng lựa chọn, bao hàm và tài liệu cho 1 trường hòa hợp mã phổ biến. Để biết thêm tin tức về vớ cả-trong-một mã khung, ké thăm trang web sau của kco.vn:

http://1code.codeplex.com

Làm cụ nào để thêm tất cả trong một kích thước mã mẫu

Để biết thêm toàn bộ trong một cỡ mã mẫu, hãy tra cứu kiếm "kbcodefx" cùng với những từ khóa liên quan trên kco.vn cung ứng trang Web. Hoặc, hãy xịt thăm trang web sau của kco.vn:

tất cả trong một kích cỡ mã chủng loại

Miễn trừ trọng trách xuất phiên bản nhanh

Tập đoàn kco.vn và/hoặc các nhà hỗ trợ tương ứng thực hiện thay mặt không phù hợp, độ tin tưởng hoặc tính chính xác của tin tức và thiết bị hoạ tương quan ở đây. Tất cả các tin tức và vật hoạ liên quan được cung ứng "as is" không có bh nào. kco.vn và/hoặc các nhà cung ứng tương ứng hướng khước từ mọi đảm bảo và điều kiện so với thông tin này với sơ đồ gia dụng hoạ, ngụ ý bảo đảm và điều kiện bán, mang lại một mục tiêu cụ thể, ngôi trường nỗ lực, tiêu đề với không vi phạm. Bạn đặc biệt gật đầu đồng ý rằng trong trường phù hợp kco.vn và/hoặc các nhà cung ứng phải chịu trách nhiệm cho ngẫu nhiên trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, quánh biệt, bởi vì hậu quả thiệt sợ hoặc bất kỳ thiệt sợ hãi nào bao hàm nhưng không giới hạn, thiệt sợ trong sử dụng, tài liệu hoặc lợi nhuận tạo ra từ hoặc trong bất kỳ cách nào tương quan đến việc thực hiện hoặc quan trọng sử dụng tin tức và đồ hoạ tương quan có trong tài liệu này, xem theo phù hợp đồng, sai lầm, Nokia, trách nhiệm pháp luật nghiêm ngặt tuyệt nói biện pháp khác, ngay cả nếu kco.vn hoặc bất kỳ các nhà hỗ trợ thông báo về khả năng thiệt hại.