Bridge the gap tức thị gì?

‘bridge the gap’: nghĩa giờ Việt là tinh giảm khoảng cách, khắc phục chênh lệch, lấp chỗ trống, giảm bớt khoảng cách…

*

Bạn có thể tham khảo một vài ví dụ tiếp sau đây với cụm từ “Bridge the gap” với “the gap” nhé !

How can we bridge the gap between rich và poor?–>Làm nắm nào bạn cũng có thể san bao phủ được hố phân cách giữa tín đồ giàu và người nghèo?How khổng lồ bridge the gap?–>Làm sao nhằm giảm khoảng cách giữa những nhóm đối nghịch nhau?Sometimes he cracked a joke to bridge the gap in the conversation.–>Thỉnh phảng phất anh ấy nói đùa một đôi câu để lấp không gian của cuộc nói chuyện.Try your best khổng lồ bridge the gap created by your petty quarrels and misunderstandings.–>Hãy nỗ lực hết sức nhằm thu hẹp khoảng không được tạo ra bởi gần như cuộc biện hộ vã nhỏ dại nhặt với những hiểu lầm của bạn.How to lớn bridge the gap between developed and developing country in terms of science and technology?–>Làm vậy nào nhằm khắc phục khoảng cách giữa những nước đã cách tân và phát triển và đang cải cách và phát triển về công nghệ và công nghệ?We are unable khổng lồ bridge the price gap.–>Chúng tôi quan yếu khắc phục đầy đủ chênh lệch về giá cả.They ‘re not able khổng lồ bridge the gap.–>Họ không có chức năng lấp một chỗ lo lắng hoặc một khoảng chừng trống/giảm khoảng cách giữa những nhóm đối nghịch nhau.We must bridge the gap between abour and management.–>Chúng ta phải giảm sút khoảng cách giữa người lao đụng và ban lãnh đạo.How can we bridge the gap between rich & poor?–>Làm cố gắng nào để hoàn toàn có thể giảm được khoảng cách giữa fan giàu và bạn nghèo?How can we bridge the gap between rich & poor?–>Làm cố kỉnh nào sút được khoảng cách giữa người giàu và fan nghèo?How can we bridge the gap between rich và poor?–>Làm cầm cố nào giảm được khoảng cách giữa tín đồ giàu và tín đồ nghèo?They attempted to bridge the gap between cities và rural areas.–>Họ đã nỗ lực cố gắng thu dong dỏng hố phân cách giữa thành thị và nông thôn.We have to bridge the gap between cities & rural areas.–>Chúng ta phải giảm bớt khoảng bí quyết giữa thành thị với nông thôn.The hostel helps to lớn bridge the gap between prison và life on the outside.–>Khu cam kết túc xá kia giúp làm mong nối giữa nhà tù và cuộc sống đời thường bên ngoài.Import & Export Collections bridge the gap between trading on Documentary Credit and open Account.–>Phương thức giao dịch Nhờ Thu Xuất Nhập Khẩu tinh giảm những chưa ổn giữa phương thức tín dụng thanh toán Thư và thủ tục Ghi Sổ.


Can it help narrow the gap?–>Nó có thể giúp thu hẹp khoảng cách không?I want to narrow the gap.–>Tôi ước ao thu hẹp khoảng chừng cách.The gap sometimes can be very big.–>Chênh lệch/khoảng cách thỉnh thoảng rất lớn đấy.The gap between the social classes increased.–>Khoảng bí quyết giữa những tầng lớp thôn hội tăng lên.He’s closing the gap on his rivals.–>Ông ta gần xua kịp những đối thủ.

Kết luận: kco.vn đã reviews và rước ví dụ minh họa cho chúng ta hiểu nghĩa của các từ “bridge the gap“. Bạn cũng có thể comment ý kiến của bản thân hoặc đặt thêm những mẫu câu vào dưới bài viết này nhé ! Chúc chúng ta học giỏi !