Bộ sưu tập giờ đồng hồ Anh là colletion, phiên âm là kəˈlek.ʃən. Tủ đựng đồ là một tập hợp các di vật, cổ thiết bị được thu thập, gìn giữ, thu xếp có khối hệ thống theo dấu hiệu chung.

Bạn đang xem: Bộ sưu tập tiếng anh là gì

Bạn đang xem: bộ sưu tầm tiếng anh là gì

Bộ sưu tập giờ đồng hồ Anh là collection, phiên âm /kəˈlek.ʃən/. Sưu tập là 1 trong những tập hợp các di vật, cổ vật, bảo bối quốc gia hoặc di tích văn hoá phi thứ thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có khối hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, ngôn từ và gia công bằng chất liệu để đáp ứng nhu cầu khám phá lịch sử thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội.

Bộ sưu tập bao hàm những tủ đồ cá nhân tìm kiếm kiếm và thu thập số lượng lớn các bộ sưu tập nhất định.

Các tự vựng và mẫu câu về bộ sưu tầm bằng tiếng Anh:

Collect /kəˈlɛkt/: Sưu tầm.

Collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/: cỗ sưu tập.

*

Collector /kəˈlɛktə/: fan sưu tầm.

Collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/: rất có thể sưu trung bình được.

Stamp /stæmp/: Tem bưu điện.

Collection money /ˈmʌn.i/: bộ sưu tập tiền.

Collection painting /ˈpeɪn.tɪŋ/: tủ đồ tranh vẽ.

Bộ sưu tập phim.

Video collection.

Xem thêm: ' For One Thing Là Gì, Nghĩa Của Từ For One Thing, It&Rsquos One Thing To

Antiquarian collection.

Bộ sưu tập mùa đông ở trong phòng thiết kế thời trang.

The fashion designers' winter collection.

Những học giả này có đóng góp to phệ cho tủ chứa đồ và thư mục của khối lượng khổng lồ các cuộn văn bạn dạng trong tủ đựng đồ của thư viện.

These scholars contributed significantly khổng lồ the collection và cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Bộ sưu tập của bảo tàng thuộc về công chúng vương quốc Anh với việc bổ sung cập nhật vào tủ đồ chính là miễn phí.

Its collection belongs to the government on behalf of the British public, và entry lớn the main collection is miễn phí of charge.

Nhiều thể loại, số lượng, tủ chứa đồ được tổ chức trong thư viện Đại học tập và các Thư viện viên là chuyên gia trong những bộ sưu tầm và tài liệu tàng trữ này.

Many different types, sizes, & collections are found in academic libraries and some academic librarians are specialists in these collections and archives.

Những học tập giả này còn có đóng góp to lớn cho bộ sưu tập và thư mục của trọng lượng khổng lồ các cuộn văn bản trong tủ chứa đồ của thư viện.

These scholars contributed significantly to the collection và cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Bài viết bộ sưu tập tiếng Anh là gìđược tổng hợp bởi vì giáo viên trung vai trung phong tiếng Anh kco.vn.