*

Giải đam mê nghĩa của các từ "Blow your mind"

Là thành ngữ trong tiếng anh chỉ sự hân hoan, phấn kích hay cảm hứng gây sốc..

Bạn đang xem: Blow my mind là gì

Ví dụ:


1. Wait till you hear this. It’ll blow your mind.

–> Đợi chút nghe cái này đã. Nó sẽ hớp hồn cậu mang lại mà xem

2. Blow your mind.

–> Thổi tung đầu bạn

3. Wait till you hear this. It’ll blow your mind.

–> Đợi nghe đặc điểm này đi. Nó sẽ có tác dụng anh thích thú lắm.

4. We ‘ve got a danh sách of 11 affordable gifts that are guaranteed to blow your mind, whether or not you’ re a science geek.

–> chúng tôi đã có một danh sách gồm 11 món rubi vừa nên được đảm bảo sẽ cuốn đi trọng tâm trí của bạn, mặc dầu bạn có phải là 1 trong người đam mê kỹ thuật hay không.

5. This new game will blow your mind.

–> Trò chơi bắt đầu này sẽ có tác dụng anh mê mẩn.

Các nhiều từ khác đi kèm với từ bỏ blow:

 1. Khổng lồ blow over:

- nói tới hiện tượng một cơn sốt nào kia đang giảm dần sức khỏe và bị tan đi.

Ví dụ:

We sheltered in a barn until the storm blew over.

(Chúng tôi trú trong một cái chuồng cho tới khi cơn lốc qua đi).

Synonym (Từ đồng nghĩa): to blow over = to die down; lớn subside.

- Nói về sự tranh cãi giữa những ai kia trở đề xuất ít quan trọng đặc biệt hơn và bị quên lãng đi.

Ví dụ:

Don’t come back to work until the argument has blown over.

(Đừng trở về làm việc cho tới khi cuộc bất đồng quan điểm này kết thúc).

Synonym (Từ đồng nghĩa): to subside.

2. Khổng lồ blow over; to lớn blow sb/sth over: Nói về việc một ai hoặc một cái nào đấy bị té xuống vì tác động ảnh hưởng của gió.

Ví dụ:

One of the trees had blown over in the storm.

(Một trong các những dòng cây đã bị cơn bão làm đổ xuống).

The fence had been blown over in a storm.

(Hàng rào đã trở nên đổ xuống vì chưng cơn bão).

Chú ý: Thường được sử dụng ở thể bị động.

3. Lớn blow up:

- dùng làm chỉ hành động nổ, hoặc tiêu bỏ cái nào đấy bằng dung dịch nổ.

Ví dụ:

The bomb blew up as experts tried to defuse it.

(Quả bom tiếng nổ khi các chuyên viên gỡ bom vẫn cố vô hiệu hóa hóa nó).

The car blew up when it hit a gas station.

(Chiếc xe pháo đâm vào một trong những trạm xăng với phát nổ).

Synonym (Từ đồng nghĩa): khổng lồ blow up = khổng lồ explode.

- nói đến hiện tượng như thế nào đó bắt đầu xảy ra với một lực mạnh.

Ví dụ:

The storm blew up just after the ship left port.

(Cơn bão bắt đầu nổi lên khi chiến thuyền vừa bong khỏi bến).

Opposite (Từ trái nghĩa): lớn die down.

- (at sb) Trở yêu cầu vô thuộc tức giận.

Ví dụ:

My mum blew up at my dad for keeping me up so late.

(Mẹ tôi nổi giận với ba tôi vị đã đề cho tôi thức khuya).

Xem thêm: Máy Ép Chậm Là Gì - Thế Nào Là Máy Ép Trái Cây Chậm

His attitude annoyed me and I blew up.

(Thái độ của anh ý ta đã tạo cho tôi nổi gắt lên).

- Trở nên danh tiếng hoặc thành công xuất sắc trong nghành nào đó.

Ví dụ:

Right now Miss Kirstee is totally blowing up. She in her prime.

(Bây tiếng Kirstee đang hết sức nổi tiếng, cô ta đang là ngôi sao hạng tuyệt nhất đấy).

Idiom (Thành ngữ):

To blow in sb’s face: dùng làm nói rằng một kế hoạch, một thỏa thuận hợp tác hoặc một tình huống nào đó của khách hàng đi không nên hướng, thì nó sẽ làm cho hại hoặc gây khó dễ cho bạn.

Ví dụ:

I thought my plan would work, but in the over it blew in my face.

(Tôi tưởng kế hoạch của chính mình sẽ thành công, cơ mà không ngờ cuối cùng nó lại làm hại tôi).

Blow-up (n):

- Một vụ nổ.

- dùng để nói về thời điểm mà các bạn trở đề xuất vô cùng tức giận.

- Một cuộc tranh cãi.

Ví dụ:

The tensions between them ended in a big blow-up.

(Tình trạng stress giữa họ xong xuôi với một cuộc ôm đồm nhau lớn).

4. Khổng lồ blow sb/sth up: Giết một ai hoặc tiêu diệt cái gì đấy bằng việc áp dụng bom hoặc chất nổ.

Ví dụ:

The hijackers threatened to blow the plane up.

(Những tên không tặc đe dọa rằng bọn chúng sẽ đến nổ trang bị bay).

A judge in Italy was blown up by a car bomb last week.

(Một thẩm phán tại Ý tuần trước vừa bị tấn công bom vì chưng một cái xe đựng chất nổ).

Chú ý: Thường được sử dụng ở dạng bị động.

5. Lớn blow sth up:

- có tác dụng đầy cái nào đấy bằng không khí hoặc bằng khí ga.

Ví dụ:

You need to blow up the tyres on your bike.

(Anh rất cần phải bơm bánh xe đạp điện lên).

Object (Tân ngữ): ballon, tyre.

Synonym (Từ đồng nghĩa): khổng lồ blow sth up = to lớn inflate sth.

Opposite (Từ trái nghĩa): lớn let sth down.

- làm cho cái nào đó lớn ra hơn.

Ví dụ:

What a lovely photo! Why don’t you have it blown up?

(Bức ảnh nhìn đáng yêu quá! Sao bạn không phóng to nó thêm chút nữa đi?).

Object (Tân ngữ): photo.

Synonym (Từ đồng nghĩa): lớn blow sth up = to lớn enlarge sth.

- tạo cho việc nào đó trở nên đặc trưng hơn, tốt hơn hoặc tệ hơn thực tế.

Ví dụ:

The whole affair has been blown up out of all proportion.

(Toàn cỗ sự việc đã biết thành thổi phồng hơn mức bình thường).

Blow-up (n): Hình hình ảnh phóng khổng lồ của một tranh ảnh hoặc một bức hình nào đó.

Ví dụ:

The blow-up showed a scar on the murderer’s cheek.

(Hình hình ảnh phóng lớn đã chỉ ra vết sẹo trên khuôn mặt của kẻ liền kề nhân).

Blow-up (adj): (Luôn đứng trước danh từ) nói tới tính chất có thể được đậy đầy bằng không khí hoặc bởi khí ga.