Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Biến động tiếng anh là gì

*
*
*

biến động
*

- đgt. (H. Biến: nỗ lực đổi; động: hoạt động) biến đổi lớn có tác động đến môi trường thiên nhiên chung quanh: cuộc sống đời thường muôn color muôn vẻ luôn luôn dịch chuyển (Trg-chinh). // dt. Sự đổi khác lớn: có thể có những biến động lớn (VNgGiáp).


*

Xem thêm: Đồng Tâm Vì Em Wordpress - Review Động Tâm Vì Em Tác Giả: Nghê

*

*

biến động

biến rượu cồn verb
lớn vary, to lớn evolve, to changesự vật luôn luôn luôn trở nên động: nature always changesthời tiết vươn lên là động: the weather variesnhững thay đổi động trong tâm hồn: psychological changesLĩnh vực: hóa học và vật liệuconvulsionLĩnh vực: cơ khí & công trìnhvariablelưu lượng biến chuyển động: variable dischargebiến rượu cồn phaphase jitterbiến động theo thời giantime jitterbiến động trễ đưa giaoTransfer Delay Jitter (TDJ)động cơ phát triển thành độngservodiễn biến động đấtearthquake behaviourhệ số đổi mới độngcoefficient of variationkhông biến đổi độngjitter-freenăng suất biến độngvarying capacitynghiên cứu giúp sự dịch chuyển của đại dương tại những vĩ độ trung bình với caoMiddle & High Latitudes Oceanic Variability Study (MAHLOVS)sự biến độngfluctuationsự thay đổi độngjittersự đổi mới độngvariationsự biến động của lòng sôngriver bed variationsự biến động của lũvariation of floodsự biến động của mưarain variationsự dịch chuyển hình họckinomatic chambersự dịch chuyển hình họckinomatic changesự dịch chuyển lưu lượngvariation of dischargesự biến động lũflood developmentsự dịch chuyển lũflood transformationsự biến động nhiệt độtemperature variationsự biến động sóng lũflood wave transformationsự biến động tần sốfrequency jittersự dịch chuyển theo mùaseasonal variationsự dịch chuyển thời giantiming jittersự dịch chuyển xungpulse jittersự hiện thấy các biến hễ trong cái chất lỏngflow visualizationthang biến động nhiệt độ trong nămannual range of temperaturethị trường dễ thay đổi độngsensitive marketfluctuationbảo hiểm biến động ngoại hối: foreign exchange fluctuation insurancebiến cồn mậu dịch: trade fluctuationcó thể bị tăng giảm tùy theo biến đụng của thị trường: subject khổng lồ market fluctuationkhoảng (cách) đổi thay động: fluctuation marginmức dịch chuyển tối đa: maximum fluctuationsự dịch chuyển giá cả: price fluctuationsự dịch chuyển giá cả: fluctuation of pricessự dịch chuyển giá cả: fluctuation in pricessự phát triển thành động chi tiêu thị trường: fluctuation in market pricessự biến động hối suất: fluctuation in exchangesự dịch chuyển ngoại hối: fluctuation of foreign exchangesự dịch chuyển ngoại hối: foreign exchange fluctuationsự dịch chuyển phí tổn: cost fluctuationsự dịch chuyển tiền tệ: currency fluctuationsự biến động tối nhiều (giá cả sản phẩm ngày): maximum fluctuationsự điều chỉnh biến đụng giá cả: adjustment for price fluctuationsự khống chế dịch chuyển (giá cả): fluctuation harnessinggyrateswingbiến đụng mức tăng trưởng: swing of growth ratesự dao động, biến động: swingảnh hưởng trọn của thuế (đối với biến động giá cả)tax incidencebảng tổng hợp đổi mới động gia tài và nợsummary of balance sheet changesbiến hễ chu kỳcyclical movementbiến động cơ cấu kinh tếchange in economic structurebiến rượu cồn công nạp năng lượng việc làmchange in employmentbiến rượu cồn công nghiệpindustrial fluctuationsbiến hễ dân sốmovement of populationbiến cồn dân sốpopulation changebiến rượu cồn hàng tồn khoinventory variationbiến cồn kinh tếeconomic fluctuationsbiến rượu cồn lãi suấtmovement of interest ratebiến động mức chi phí chungchange in general price levelbiến cồn ngang của giá cảhorizontal price movementbiến đụng nhân sựjob turnoverbiến động phí tổn tổnchange incostbiến cồn theo lịchcalendar variationsbiến động thị giámovement of quotationsbiến đụng tiền lươngwage movementsbiến cồn tiền tệmonetary eventbiến động tùy cơrandom variationbiến hễ tỷ giá ân hận đoái, hối hận suấtexchange fluctuationsbiên độ phát triển thành độngdivergence indicatorbiên độ biến động tỷ giácurrency bandđại đổi mới độngshake-updễ biến động nhanhvolatilegiá không dễ biến độngsticky price