bộ môn Những nguyên tắc cơ bản của nhà nghĩa Mác - Lênin bộ môn bốn tưởng hồ chí minh cỗ môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản vn tiểu ban kinh tế chính trị tiểu ban Triết học tập tiểu ban Khoa học thiết yếu trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH khiếp TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học tập phần: Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng Sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch lịch sử đảng ueh

2. Mã học tập phần: (Trường xác minh theo lớp học tập phần)

3. Số tín chỉ: 03

4. Trình độ: cho sinh viên năm lắp thêm 2

5. Phân vấp ngã thời gian: 45 ngày tiết - 9 buổi, mỗi tuần một buổi, từng buổi 5 tiết

+ Giáo viên giới thiệu bài và giải đáp sinh viên nghiên cứu: 30 tiết

+ 5 tiết học ngoại khóa tại bảo tàng –viết thu hoạch

+10 huyết sinh viên tự nghiên cứu và phân tích và biểu hiện .

6. Địa điểm học :

7. Điều kiện tiên quyết:Sinh viên tham dự môn học phải học hoàn thành môn Những nguyên tắc của nhà nghĩa Mác Lê nin và môn tứ tưởng hồ nước Chí Minh.

8. Văn phòng khoa: Phòng A206, khoa Lý luận chính trị, số 17 Phạm ngọc Thạch.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: ngoại trừ chương mở đầu, câu chữ môn học bao gồm 8 chương.

10. Mục tiêu của học tập phần::

a. Trang bị mang lại sinh viên những kiến thức cơ bạn dạng về mặt đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, đa phần là mặt đường lối của Đảng vào thời kỳ thay đổi .

b. Nâng cao tư duy lý luận chính trị, giúp sv vận dụng kiến thức chuyên ngành để dữ thế chủ động tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội theo như đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

c. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự chỉ huy của Đảng và bạn dạng thân mình, có nhiệm vụ với vấn đề tiến hành đường lối cùng tham gia hoạch định con đường lối của Đảng.

d. Rèn luyện mang đến sinh viên khả năng nghiên cứu giúp độc lập,k năng thao tác làm việc nhóm, năng lực thuyết trình và tranh biện về những vụ việc chính trị làng mạc hội để xúc tiến sự trở nên tân tiến tích cực của thôn hội

11. Nhiệm vụ của sinh viên:(Tham dự học, thảo luận, bình chọn theo quy chế học vụ hiện nay hành ở trong phòng trường)

- Dự lớp: Đầy đủ

- bài tập: triển khai theo yêu ước của giảng viên.

- mức sử dụng và học liệu: cây viết viết. USB, máy tính xách tay có nối mạng (khi cần)

- Khác: Nộp bài thu hoạch vào buổi học sau đó sau lúc đi du lịch thăm quan bảo tàng(nộp trễ hạn tính 0 điểm ở mục 12b)

12. Tài liệu học tập tập:

- Tài liệu bắt buộc:

- Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo: Giáo trình Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản vn (dành mang lại sinh viên đại học, cđ khối ko chuyên), Nxb.CTQG-ST, H, 2016

- trường Đại học kinh tế tài chính thành phố hồ nước Chí Minh, Khoa lý luận chủ yếu trị, BM. ĐLCM của Đảng CSVN: Tài liệu lý giải học tập Môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng cùng sản Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP.HCM, 2015

- Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình lịch sử Đảng cộng Sản Việt Nam

- những trang web: tapchicongsan.org.vn; chinhphu.vn; qdnd.vn; mofa.gov.vn

13. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá sinh viên:( có 4 mục, tổng những mục là 100%)

- a. Thảo luận: 10 %

- b. Đi bảo tàng và viết bản thu hoạch: 10%

- c. Thuyết trình. 10%

- d.Kiểm tra giữa học phần. 20 %

- e. Thi xong xuôi học phần( sv được thực hiện tài liệu): 50 %

14.Thang đim: 10/10

15.Nội dung chi tiết học phn:

Buổi 1

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương mở đầu

Đối tượng, trách nhiệm và phương pháp nghiên cứu

Chương I

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh quốc tế vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

2. Hoàn cảnh trong nước

a) buôn bản hội vn dưới sự giai cấp của thực dân Pháp

b) phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tứ sản cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX

c) phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị ra đời Đảng

a) hợp nhất những tổ chức cộng sản thành Đảng cùng sản Việt Nam

b) đàm luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng

2. Cưng cửng lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng (gồm những văn kiện: Chánh cương vắn tắt của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; lịch trình tóm tắt của Đảng)

a) Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam

b) Lực lượng biện pháp mạng

c) Lãnh đạo giải pháp mạng

d) quan hệ với trào lưu cách mạng núm giới

3. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản vn và cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng

Giảng viên giảng cùng đối thoại

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD&ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016)

- từ bỏ đọc: Chương I, phần II với chương II phần I

2. Xem thêm :Chương I - Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản vn (dùng trong các trường đh và cao đẳng do Bộ giáo dục và đào tạo biên soạn. NXB thiết yếu trị giang sơn Hà Nội. 2006).

3. Khoa lý luận chủ yếu trị.Trường đại học kinh tế tp hồ nước chí Minh.Tài liệu lý giải học tập Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb. ĐHQG TP.HCM, 2015 .(Trang 1-8 và tìm hiểu thêm các thắc mắc từ câu 1 cho 7)

Chuẩn bị của sinh viên

Sinh viên nhận đề tài diễn đạt và quá trình cho tuần 8,9, thành lập và hoạt động nhóm.

- mày mò sự phân hóa giai cấp trong thôn hội sau khi vn bị thực dân Pháp xâm lược & quan điểm của Đảng về vấn đề này.

Đáp ứng mục tiêu

c, a

Buồi 2

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương II

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939

1. Một trong những năm 1930-1935

a) Luận cương thiết yếu trị tháng 10-1930

b) nhà trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng

2. Giữa những năm 1936-1939

a) thực trạng lịch sử

b) chủ trương cùng nhận thức mới của Đảng

II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945

1. Hoàn cảnh lịch sử với sự đưa hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

a) Tình hình trái đất và vào nước

b) câu chữ chủ trương chuyển hướng lãnh đạo chiến lược

c) Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

2. Nhà trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

a) Phát rượu cồn cao trào kháng Nhật, cứu vớt nước và tăng mạnh khởi nghĩa từng phần

b) công ty trương phát đụng Tổng khởi nghĩa

c) Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm của cuộc biện pháp mạng tháng Tám

Giảng viên hướng dẫn làm việc nhóm phần I.1; Giảng và hướng dẫn nghiên cứu và phân tích phần II.

Tài liệu đọc

1. Xem thêm :Chương IV-Giáo trình tư tưởng hcm (Bộ GD & ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2009). Tứ tưởng tp hcm về Đảng cùng sản VN

2. Tài liệu lí giải ôn tập Môn Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản nước ta Khoa lý luận chủ yếu trị, trường Đại học gớm tếTP. HồChí Minh. 2015 từ trang 8 đến trang 19 với tham khảo câu hỏi từ câu 8 đến câu 19.

3. Giáo trình Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD&ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2016) Tự phát âm chương II, phần II.1;2

4. Chương II- - Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cộng sản việt nam (dùng trong các trường đh và cao đẳng do Bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện biên soạn. NXB chủ yếu trị tổ quốc Hà Nội. 2006).

5. Tìm hiểu thêm : Chương II- bốn tưởng hcm về dân tộc và cách mạng giải hòa dân tộc.Giáo trình tư tưởng sài gòn (Bộ GD & ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009)

Chuẩn bị của sinh viên

- tìm hiểu quy luật thành lập và hoạt động ĐCSVN

- khám phá và đối chiếu Luận cương tháng 10 năm 1930 với chính cương sách lược vắn tắt.

(Sinh viên chuẩn chỉnh bị thắc mắc cho những sự việc còn thắc mắc).

-Tìm phát âm sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong quy trình 1939-1945

- tò mò thời cơ thực tiễn của tổng khởi nghĩa mở ra khi nào? Đảng ta đã chuẩn bị như nắm nào để chỉ đạo nhân dân nắm bắt thời cơ đưa biện pháp mạng GPDT mang lại thành công.

(sinh viên chuẩn chỉnh bị thắc mắc cho những vấn đề còn thắc mắc).

Đáp ứng mục tiêu

b, c, d

Bui 3

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương III

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

1. Chủ trương kiến tạo và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)

a) yếu tố hoàn cảnh lịch sử việt nam sau phương pháp mạng mon Tám

b) nhà trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng

c) Kết quả, chân thành và ý nghĩa nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm

2. Đường lối loạn lạc chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chính sách dân người chủ dân (1946-1954)

a) thực trạng lịch sử

b) quy trình hình thành và nội dung đường lối.

3. Kết quả, ý nghĩa sâu sắc lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

a) kết quả và chân thành và ý nghĩa thắng lợi của việc thực hiện đường lối

b) Nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

1. Tiến độ 1954-1964

a) hoàn cảnh lịch sử biện pháp mạng nước ta sau tháng 7- 1954

b) quy trình hình thành, văn bản và ý nghĩa đường lối

2. Quy trình 1965-1975

a) thực trạng lịch sử

b) quá trình hình thành, câu chữ và ý nghĩa sâu sắc đường lối

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân chiến thắng và bài học kinh nghiệm.

a) công dụng và chân thành và ý nghĩa thắng lợi

b) Nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Giảng viên chủ trì miêu tả phần I.1; Giảng cùng hướng dẫn nghiên cứu phần II.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản nước ta (Bộ GD&ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2016) Tự phát âm & phân tích chương III.Phần I.2 & 3 cùng phần II.2 và 3

2.Chương III Giáo trình lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản việt nam (dùng trong các trường đại học và cđ do Bộ giáo dục và giảng dạy biên soạn. NXB chủ yếu trị tổ quốc Hà Nội. 2006).

3. Tìm hiểu thêm chương II. Bốn tưởng sài gòn về dân tộc và cách mạng giải hòa dân tộc. Giáo trình tứ tưởng hồ chí minh (Bộ GD & ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009).

4.Tài liệu gợi ý ôn tập Môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản việt nam Khoa lý luận chính trị, ngôi trường Đại học gớm tếTP hồ Chí Minh. 2015(trang 19- mang lại 27 và tham khảo câu hỏi từ câu đôi mươi đến câu 24)

Chuẩn bị của sinh viên

-Chuẩn bị bài bác thuyết trình phần I.1 Chương 3

-Tìm hiểu trên cửa hàng nào , Đảng ta chỉ huy thực hiện bề ngoài ngoại giao “ thêm các bạn bớt thù” cùng với quân Tưởng ta công ty trương “Hoa -Việt thân thiện” với quân Pháp ta chủ trương “ Nhân nhượng về tởm tế, chủ quyền về chính trị” (1945-1946)

-Tìm hiểu con đường lối binh lửa chống Pháp và đường lối tầm thường của cách mạng VN trải qua tại Đại hội III.(1960)

(chuẩn bị thắc mắc cho những vấn đề còn thắc mắc).

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 4

(5 tiết)

Học ngoại khóa tại kho lưu trữ bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Yêu cầu sinh viên

Viết báo cáo thu hoạch sau khi học nước ngoài khóa, cam kết nộp tại buổi học thiết bị 6

Buổi5

(5tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương IV

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ

I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

1.Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá buôn bản hội công ty nghĩa

2.

Xem thêm: Luật Kết Hôn Trước 30 Tuổi 30 Có Đúng Không? (Cập Nhật 2022)

Đánh giá chỉ sựthực hiện mặt đường lối CNH trước thay đổi mới

II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Vượt trình thay đổi tư duy về công nghiệp hoá

a) Đại hội VI của Đảng phê phán sai lạc trong dìm thức và công ty trương công nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986

b) quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá trường đoản cú Đại hội VI đến Đại hội XI

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

a) mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

b) quan điểm công nghiệp hoá, tiến bộ hoá

3. Ngôn từ và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn thêm với phân phát triển kinh tế tri thức

a) Nội dung

b) Định hướng phát triển các ngành với lĩnh vực kinh tế trong thừa trình tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đính với vạc triển kinh tế tri thức

4. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

a) tác dụng thực hiện đường lối và ý nghĩa

b) giảm bớt và nguyên nhân

Giảng viên chỉ dẫn đọc phần I; Giảng phần II.1 và 2

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD&ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2016. Tự phát âm và nghiên cứu chương IV phần II.3

2. Tìm hiểu thêm chương III. Bốn tưởng hồ chí minh về CNXH và tuyến đường quá độ lên CNXH làm việc VN.

Giáo trình tư tưởng tp hcm (Bộ GD và ĐT, NXB bao gồm trị quốc gia, 2009).

3. Văn khiếu nại Đại hội X, XI , XII,Đảng cộng sản Việt Nam- NXB thiết yếu trị quốc gia.

4.Tài liệu gợi ý ôn tập Môn Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản vn Khoa lý luận bao gồm trị, trường Đại học kinh tế tài chính tp hồ nước chí Minh. Năm ngoái từ câu 29 mang lại câu 38.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu mô hình công nghiệp hóa ở đất nước hình chữ s trong tiến trình 1960-1985(trước đổi mới)

- khám phá quan điểm & kim chỉ nan phát triển các ngành và các lĩnh vực tài chính theo niềm tin của Đại hội X,XI, XII

- Sinh viên thể hiện những ý kiến của Đảng về CNH thời kỳ thay đổi (theo sự phân công chuẩn bị)

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 6

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương V

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN ghê TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ ghê TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Cơ chế quản lý kinh tế nước ta thời kỳ trước thay đổi mới

a) qui định kế hoạch hoá triệu tập quan liêu, bao cấp.

b) Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế tài chính thị ngôi trường thời kỳ đổi mới

a) tư duy của Đảng về tài chính thị trường trường đoản cú Đại hội VI cho Đại hội VIII

b) bốn duy của Đảng về kinh tế thị trường từ bỏ Đại hội IX đến Đại hội XI

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ ghê TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

1. Kim chỉ nam và ý kiến cơ bản

a) Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường

b) kim chỉ nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa

c) quan điểm về hoàn thành thể chế tài chính thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa

2. Một số trong những chủ trương liên tiếp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa

a) Thống nhất nhấn thức về nền kinh tế tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa

b) hoàn thành thể chế về cài và những thành phần ghê tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức chế tạo kinh doanh

c) hoàn thành thể chế bảo đảm đồng bộ những yếu tố thị phần và phân phát triển đồng điệu các loại thị trường.

d) triển khai xong thể chế gắn tăng trưởng kinh tế tài chính với tân tiến và công bình xã hội vào từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

e) hoàn thành xong thể chế về vai trò chỉ đạo của Đảng, cai quản của bên nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng nó vào quá trình phân phát triển kinh tế tài chính - làng hội

3. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

a) công dụng và ý nghĩa

b) giảm bớt và nguyên nhân

Giảng viên giới thiệu phần I.1 và 2; Giảng phần II.1 a và b; hướng dẫn thao tác nhóm phần II.1.c.2.3.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD&ĐT, NXB chính trị quốc gia, 2016) Tự đọc & phân tích chương V, phần II

2. Xem thêm : Chương III. Tư tưởng tp hcm về công ty nghĩa thôn hội tuyến phố quá độ lên chủ nghĩa làng mạc hội sinh sống VN.

Giáo trình bốn tưởng sài gòn (Bộ GD và ĐT, NXB chủ yếu trị quốc gia, 2009).

3.Văn kiện Đại hội X, XI, XII ( Đảng cùng sản Việt Nam- NXB chính trị quốc gia)

4.Tài liệu lý giải ôn tập Môn Đường lối giải pháp mạng của Đảng cộng sản toàn nước Khoa lý luận chính trị, ngôi trường Đại học kinh tế tp hồ chí Minh. 2015 từ câu 39 cho câu 45.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu hồ hết khái niệm của chương 5.

-Tìm hiểu và so sánh cơ chế cai quản kinh tế của nước ta trước thay đổi và trong thời kỳ đổi mới.

-Tìm hiểu kinh tế thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa của nước ta có điểm gì giống cùng khác so với tài chính thị ngôi trường tư phiên bản chủ nghĩa.

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 7

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VI

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986)

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng

a) hoàn cảnh lịch sử

b) chủ trương xây dựng hệ thống chính trị

2.Kết quả, ý nghĩa, tinh giảm và nguyên nhân

a) công dụng và ý nghĩa

b) giảm bớt và nguyên nhân

II. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Quy trình hình thành con đường lối thay đổi hệ thống bao gồm trị

a) các đại lý hình thành đường lối

b) vượt trình đổi mới tư duy về xây dựng khối hệ thống chính trị

2. Mục tiêu, ý kiến và chủ trương xây dựng khối hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

a) mục tiêu và quan điểm xây dựng khối hệ thống chính trị

b) chủ trương xây dựng khối hệ thống chính trị

3.Kết quả, ý nghĩa, tinh giảm và nguyên nhân

a) kết quả thực hiện nhà trương và ý nghĩa

b) hạn chế và nguyên nhân

Giảng viên giảng phần I, II.2;

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản vn (Bộ GD và ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016) Tự đọc & nghiên cứu và phân tích chương VI phần I, II.1.a,b và 3

2. Tham khảo. Bài xích 9: hệ thống chính trị.Tập bài xích giảng chính trị học-Hệ cử nhân-(Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí minh.NXB Lý luận bao gồm trị HN.2004. )

3. Tham khảo: Chương VI: tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và chế tạo nhà nước của dân vị dân vày dân. Giáo trình tứ tưởng sài gòn (Bộ GD & ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009).

4.Tham khảo: chuyên đề 4: V.3 ý kiến xây dựng CNXH ở việt nam của Đảng cộng sản VN, trong sách một số chuyên đề những nguyên tắc cơ bản của cn Mác .tập I.. NXB chính trị quốc gia, 2008.

5. Tham khảo: chuyên đề II: Nền dân nhà XHN và quy trình xây dựng nền dân công ty XHCN ở nước ta hiện nay, vào sách một vài chuyên đề những nguyên tắc cơ bản của cn Mác .tập III.. NXB chính trị quốc gia, 2008.

6.Tài liệu hướng dẫn ôn tập Môn Đường lối biện pháp mạng của Đảng cùng sản vn Khoa lý luận chính trị, trường Đại học kinh tế tp hồ chí Minh. Năm ngoái từ câu 51 đến câu 54.

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu đều khái niệm của chương VI.

-Tìm hiểu gắng nào là hệ thống chuyên chủ yếu vô sản theo bốn tưởng cai quản tập thể? nắm rõ những đóng góp, giảm bớt và tại sao của những giảm bớt của hệ thống chuyên bao gồm vô sản thời kỳ trước thay đổi (1975- 1986).

-Tìm phát âm Mục tiêu,quan điểm và công ty trương xây dựng khối hệ thống chính trị thời kỳ thay đổi mới.

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 8

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VII

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ

1. Thời kỳ trước đổi mới

a) quan điểm, công ty trương về tạo ra nền văn hoá mới.

b) Đánh giá sự thực hiện đường lối

2. Vào thời kỳ đổi mới

a) thừa trình thay đổi tư duy về thiết kế và cải cách và phát triển nền văn hoá

b) quan lại điểm lãnh đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá

c) Đánh giá sự triển khai đường lối

II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thời kỳ trước thay đổi mới

a) chủ trương của Đảng về xử lý các vấn đề xã hội

b) Đánh giá sự triển khai đường lối.

2. Vào thời kỳ đổi mới

a) vượt trình đổi mới nhận thức về giải quyết các sự việc xã hội

b) cách nhìn về giải quyết các vụ việc xã hội

c) nhà trương xử lý các vụ việc xã hội

d) Đánh giá sự triển khai đường lối

Giảng viên phía dẫn thao tác nhóm phần I.2.b; chủ trì thuyết trình

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản vn (Bộ GD và ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016) Đọc & nghiên cứu và phân tích chương VII

2. Xem thêm Giáo trình tứ tưởng hcm (Bộ GD & ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009). Chương VII bốn tưởng tp hcm về, văn hóa, đạo đức và xây đắp con fan mới.

3.Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII (7/1998).

5. Văn khiếu nại Đại hội X, XI, XII, Đảng cộng sản vn - NXB chủ yếu trị quốc gia

6.Tài liệu giải đáp ôn tập Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản toàn nước Khoa lý luận chủ yếu trị, trường Đại học kinh tế tp hồ nước chí Minh. 2015 .Tham khảo thắc mắc từ câu 55 cho câu 60.

Chuẩn bị của sinh viên

- chuẩn bị để bàn luận phần I.2b “Quan điểm chỉ đạo về xuất bản và trở nên tân tiến văn hóa.”

-Chuẩn bị bài xích để gia nhập buổi diễn tả Quan điểm, công ty trương của Đảng trong thi công một nền văn hóa truyền thống tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc –liên hệ thực tiễn “Văn hóa học mặt đường của sinh viên”

- khám phá quan điểm và công ty trương giải quyết và xử lý các vấn đề xã hội của Đảng.

- sẵn sàng những câu hỏi cho những sự việc còn thắc mắc

Đáp ứng mục tiêu

a,b,c,d

Buổi 9

(5 tiết)

Nội dung giảng dạy

Chương VIII

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986)

1. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử

a) tình hình thế giới

b) tình trạng trong nước

2. Ngôn từ đường lối đối nước ngoài của Đảng

3. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt và nguyên nhân

a) kết quả và ý nghĩa

b) tinh giảm và nguyên nhân

II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP tởm TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

1. Yếu tố hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành con đường lối

a) thực trạng lịch sử

b) các giai đoạn hình thành, trở nên tân tiến đường lối

2. Câu chữ đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

a) Mục tiêu, trọng trách và bốn tưởng chỉ đạo

b) một vài chủ trương, cơ chế lớn về không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế

3. Thành tựu, ý nghĩa, tiêu giảm và nguyên nhân

a) thành quả và ý nghĩa

*
b) hạn chế và nguyên nhân.

Cuối chương trình:

- Giảng viên bao gồm những vấn đề giữa trung tâm của môn học với giải đáp thắc mắc của sinh viên

- ra mắt điểm quá trình và giải đáp thắc mắc của SV về điểm quy trình (nếu có)

- nhắc nhở SV những vấn đề của kỳ thi hết môn.

Tài liệu đọc

1. Giáo trình Đường lối giải pháp mạng của Đảng cùng sản việt nam (Bộ GD & ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2016) Đọc & phân tích chương VIII

2. Tìm hiểu thêm Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng cùng sản nước ta (do Hội đồng trung ương giáo chỉ đạo biên soạn giáo trình tổ quốc các cỗ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh, NXB thiết yếu trị tổ quốc Hà Nội. 2001)

3. Tham khảo:Chương V:Tư tưởng hcm về Đại đoàn kết dân tộc bản địa và Đòan kết quốc tế.-Giáo trình tứ tưởng hồ chí minh (Bộ GD & ĐT, NXB thiết yếu trị quốc gia, 2009)

4.Văn khiếu nại Đại hội X,XI (Đảng cộng sản Việt Nam-NXB bao gồm trị Quốc gia.)

5. Tài liệu giải đáp ôn tập Môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng cộng sản toàn nước Khoa lý luận chủ yếu trị, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính tp hồ chí Minh. Năm ngoái (Tham khảo thắc mắc từ câu 61 mang đến câu 70).

Chuẩn bị của sinh viên

-Tìm hiểu những giai đoạn ra đời và cải tiến và phát triển đường lối đối nước ngoài của Đảng tự đại hội VI đến Đại hội XI?

-Tìm hiểu câu chữ đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của Đảng ta thời kỳ thay đổi để thuyết trình.

Bài viết liên quan