Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 54 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, vì Hằng trung khu và Brandon phụ trách.Bạn đang xem: A penny saved is a penny earned là gì

The two idioms we’re learning today are A LOAN SHARK & và A PENNY SAVED IS A PENNY EARNED.Bạn đã xem: A penny saved is a penny earned là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học là A LOAN SHARK và A PENNY SAVED IS A PENNY EARNED.

Bạn đang xem: A penny saved is a penny earned là gì


*

*

Mai Lan’s friend Mary is planning to xuất hiện up a hair salon. She’s a hair-dresser. She wants to lớn have her own business so she can be her own boss & hopefully make much more money than what she’s making now. In order khổng lồ buy or rent a place & run the business, she has to lớn have enough cash or apply for a loan from a bank. She’s thinking carefully.

Bạn của Mai Lan, cô Mary đang dự tính mở một tiệm có tác dụng tóc. Cô là bạn làm tóc. Cô ước ao mở cơ sở dịch vụ thương mại riêng nhằm cô tự thống trị và hy vọng đem về nhiều tiền hơn cô sẽ làm. Để cài đặt hoặc mướn một nơi mở cơ sở, cô cần phải có tiền mặt, hoặc nộp đối kháng vay tiền ở trong nhà ngân hàng. Cô đang xem xét kỹ.

MAI LAN: Mike. Mary’s been doing very well as a hairdresser. She has a sig-nificant number of clients. She’s busy all the time but she doesn’t mind. Evidently, she doesn’t mind bringing home such income.Mike. Mary kiếm các tiền trong nghề làm tóc. Cô có rất nhiều thân công ty lắm. Cô bận liên miên mà lại không ngại. Rõ ràng cô không ngại mang đến nhiều chiến phẩm như thế.

MIKE: I wouldn’t mind making much money either, but I don’t know if I could handle such a workload.Tôi cũng không phải lo ngại kiếm tiền những như thế, cơ mà tôi lần khần có kham nổi việc làm bận do vậy không.

MAI LAN: She’ll have to lớn work more hours when she owes her own business. She’ll have to pay the mortgage, order the supplies, supervise employees and more.Cô sẽ nên làm các giờ hơn khi cô cai quản tiệm. Cô sẽ yêu cầu trả tiền nhà, để hàng, thống trị nhân viên và còn thêm nhiều câu hỏi khác nữa.

MIKE: How I admire hard-working people.Tôi vượt phục những người dân chăm làm.

MAI LAN: That’s why you don’t admire me, I know.Vì vậy anh không phục tôi. Tôi biết mà.

MIKE: Come on, Mai Lan. I admire you in other ways.

Thôi mà, Mai Lan. Tôi phục cô về các phương diện khác.MAI LAN: Seriously. Mary said she didn’t have enough cash, she would have to lớn get a loan.

Thôi, rỉ tai đứng đắn. Mary nói cô không được tiền mặt bắt buộc phải đi vay.

MAI LAN: She may not qualify for a loan. She’s thinking about borrowing from her friend Beth. I heard that Beth has the cash and she loans out to lớn many people, but she charges an exorbitant interest rate.Có thể cô ta ko đủ đk để vay. Cô vẫn nghĩ tới vay chúng ta cô là Beth. Tôi nghe nói Beth có khá nhiều tiền mặt với cho không ít người dân vay, nhưng cô ăn uống lời nặng trĩu lắm.

Xem thêm: Bài 11 : Khối Lượng Riêng Là Gì ? Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

MIKE: She’s a loan shark, then.

Vậy thì cô ta là một trong những “loan shark” rồi.

MAI LAN: A “loan shark”?Một “loan shark” ?

MIKE: Yes. A loan L-O-A-N shark S-H-A-R-K. A shark is a predatory fish with a long body and very sharp teeth. Sharks eat other fish và attack people, too. A loan shark is a lender who charges exorbitant interest rates.Đúng, một loan L-O-A-N shark S-H-A-R-K. Shark là bé cá mập, một một số loại cá nạp năng lượng thịt, tất cả mình dài và răng thiệt sắc. Cá phệ ăn những cá không giống và tiến công người nữa! Một “loan shark” là 1 người giải ngân cho vay cắt cổ, với tiền lời siêu cao.

MAI LAN: So a loan shark attacks, harms people by making them pay high interest when they need financial help, lượt thích a shark attacking other fish or people.Vậy “a loan shark” tấn công, có tác dụng hại tín đồ ta bằng cách bắt chúng ta trả lãi cực kỳ nặng khi bắt buộc tiền, cũng giống như con cá mập tấn công cá khác hoặc fan ta.

MIKE: Right. In some situations, people can’t help but borrowing from them.Đúng. Trong vài ngôi trường hợp, tín đồ ta không tránh khỏi vay chi phí họ.

MAI LAN: That’s sad.Thật đáng buồn.MIKE: The best way for us to avoid borrowing from a loan shark is to save. We should be frugal & save whenever we can.Cách hay nhất cho ta tránh ngoài vay bạn lấy tiền lời cắt cổ, là để dành tiền. Ta bắt buộc sống buộc phải kiệm với để dành bất cứ khi nào có thể được.

MAI LAN: Yes, even a small amount counts.Đúng. Dù chỉ với số tiền bé dại cũng tốt.

MIKE: There’s a proverb: a penny saved is a penny earned. Vì chưng you know it?Có một câu châm ngôn: một xu nhằm dành là một trong những xu kiếm được. Cô biết câu kia không ?

MAI LAN: Say it again, Mike.Nhắc lại hộ đi, Mike.

MIKE: A penny P-E-N-N-Y saved S-A-V-E-D is a penny earned E-A-R-N-E-D.Một penny P-E-N-N-Y saved S-A-V-E-D là 1 trong penny earned E-A-R-N-E-D.

MAI LAN: I lượt thích the idea. That’s so true.Tôi say đắm ý này. Đúng quá.

MIKE: OK, Mai Lan. A penny saved is a penny earned. We must remember khổng lồ practice this proverb, so we won’t have to rely on a loan shark. At the same time, we’ll spend some, OK?OK, Mai Lan. Một xu nhằm dành là một xu tìm được. Ta cần nhớ vận dụng câu châm ngôn này, nhằm khỏi nên lụy vào người cho vay nặng lãi. Tuy nhiên đồng thời ta cũng vẫn tiêu một chút, OK ?

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : A LOAN SHARK tức thị MỘT NGƯỜI cho vay NẶNG LÃI và A PENNY SAVED IS A PENNY EARNED tức là MỘT XU ĐỂ DÀNH LÀ MỘT XU KIẾM ĐƯỢC, NÊN TẰN TIỆN. Hằng trọng điểm và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học tới.